CRV en Qlip werken aan extra meerwaarde uit melk

categorie Persbericht
8
jan
2018
0
Reacties
meerwaarde uit melk
Jan Bobbink, Algemeen Directeur Qlip (links) en Roald van Noort (CEO CRV) ondertekenen een meerjarige overeenkomst ter continuering van de onderlinge samenwerking op het gebied van mpr

Qlip en CRV zien kansen om steeds meer informatie uit melk te halen en tot waarde te brengen voor veehouders. Beide partijen laten dit weten in het kader van de ondertekening van een meerjarige overeenkomst ter continuering van de onderlinge samenwerking op het gebied van melkproductieregistratie (mpr). Deze overeenkomst werd op 4 januari bekrachtigd.

Roald van Noort (CEO CRV) en Jan Bobbink (Algemeen Directeur Qlip) tekenden de samenwerkingsovereenkomst namens hun organisaties. Roald van Noort: “Richting de toekomst wordt precisiemanagement alleen maar belangrijker en we zien MPR hiervoor als een onmisbare basis. Veehouders mogen ervan uitgaan dat wij er alles aan doen om geen waardevolle informatie onbenut te laten”.
Jan Bobbink ziet de continuering van de samenwerking met CRV als de basis voor verdere innovatie op het gebied van meten in melk: “In de toekomst kunnen we nog meer waardevolle informatie uit melk voor de melkveehouder ontsluiten op het gebied van diergezondheid, welzijn, voeding en milieu”. Bobbink noemt de ontwikkeling van indicatoren voor fosfor- en methaanuitstoot op basis van melk als voorbeelden die in de toekomst tot de mogelijkheden behoren.

 

11 miljoen melkmonsters halen meerwaarde uit melk

Het grootste deel van de Nederlandse melkveehouders maakt gebruik van mpr. Jaarlijks worden in het zuivellaboratorium in Zutphen ruim 11 miljoen melkmonsters van individuele melkkoeien geanalyseerd.
Mede aan de hand van mpr is de laatste decennia veel vooruitgang geboekt op het gebied van de melkproductie per koe en de verbetering van diergezondheid, zoals uiergezondheid en ketose. Ook maken vele melkveehouders gebruik van drachtbepaling via mpr.