CRV betaalt fors bedrag terug aan leden

12
jan
2015
0
Reacties

Dankzij de positieve resultaten in het boekjaar 2013-2014 keert CRV in maart een fors ledenvoordeel uit van circa € 3,4 miljoen. Het boekjaar sloot met een nettoresultaat van € 6,7 miljoen euro voor uitkering van ledenvoordeel, vooral dankzij een groeiende omzet in combinatie met een efficiëntere bedrijfsvoering.

De groei van de omzet en winstgevendheid komt in een jaar waarin CRV haar positionering op het gebied van veestapelmanagement aanscherpte. Mede dankzij een zeer sterk stierenaanbod en een stijgende vraag naar managementproducten steeg de afzet. De voortdurende innovatie en ontwikkeling van CRV, onder meer op het gebied van genomics, werpen duidelijk hun vruchten af.

In het kader van veestapelmanagement werden meerdere innovaties gedaan en producten en diensten verbeterd. Voorbeelden in Nederland en Vlaanderen zijn de nieuwe vruchtbaarheidsoplossing MPR Dracht en de uitbreiding van Ovalert, dat nu inclusief sperma verkrijgbaar is. Beide vruchtbaarheidsoplossingen worden veel gebruikt in de markt.

Efficiëntiemaatregelen
In het afgelopen boekjaar verbeterden alle businessunits van CRV hun financiële resultaten. Naast de aantrekkende markt was dit ook te danken aan de doorgevoerde efficiëntieslag in de bedrijfsvoering. Daardoor verbeterde het financieel resultaat ook in landen met aanhoudend moeilijke omstandigheden, zoals in Brazilië.

€ 3,4 miljoen ledenvoordeel
CRV boekte in 2013-2014 een zeer gezond nettoresultaat van € 6,7 miljoen voor uitkering van het ledenvoordeel. Dit voorjaar zal de helft hiervan, circa € 3,4 miljoen, worden uitgekeerd. Dit record ledenvoordeel is een opsteker voor de leden in een tijd waarin de melkprijs fors onder druk staat.

 

Lees het CRV-jaarverslag 2013-2014