Structuur

CRV u.a. is een coöperatie met bijna 23.000 leden. Zij zijn verdeeld over 10 districten. Alle leden hebben stemrecht in de ledenvergadering van hun district. Zij kunnen hun bestuurders kiezen of zichzelf beschikbaar stellen voor een bestuursfunctie.

CRV u.a. organiseert jaarlijks meerdere ledenvergaderingen waar met duizenden veehouders van gedachten wordt gewisseld.

Het hoofdbestuur van CRV u.a. heeft tot taak de coöperatie te besturen. De dagelijkse leiding is in handen gegeven van het Global Leadership Team. Daarin worden zij ondersteund door het Global Management Team dat de dagelijkse leiding heeft over de diverse markten en afdelingen.