Structuur

Directie CRV, v.l.n.r. Roald van Noort, Alfred de Vries, Huib Jan Krasenberg, Joop Kersten

CRV u.a. is een coöperatie met ruim 26.000 leden. Zij zijn verdeeld over 10 districten. Alle leden hebben stemrecht in de ledenvergadering van hun district. Zij kunnen hun bestuurders kiezen of zichzelf beschikbaar stellen voor een bestuursfunctie.

 CRV u.a. organiseert jaarlijks meerdere ledenvergaderingen waar met duizenden veehouders van gedachten wordt gewisseld.

 Het hoofdbestuur van CRV u.a. heeft tot taak de coöperatie te besturen.

Organisatiestructuur CRV