Bestuurlijke organisatie CRV

RAAD VAN COMMISSARISSEN CRV – BOVENSTE RIJ (V.L.N.R.): H. HERMSEN, S. SCHAAP, G.J. VERPLOEG, P. SCHRIJVER, E. COSYNS, F. KERSTEN, B. UYTTENDAELE – ONDERSTE RIJ (V.L.N.R.): K. FAES, W. DUURSMA, P. BROECKX, D. RYCKAERT, L. DE GROOT

De raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) is toezichthouder op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen CRV. De RvC benoemt de leden van de directie, adviseert de directie en staat haar met raad terzijde. Alle leden van het hoofdbestuur van CR Delta zijn ook lid van de RvC. Daarnaast bestaat de RvC uit één voorzitter, twee VRV-hoofdbestuursleden en drie externe commissarissen.

De Raad van Commissarissen (per 31-8-2016) bestaat uit:

– P. J. D. (Peter) Broeckx, Dessel | voorzitter
– W. (Wietse) Duursma, Bellingwolde | vicevoorzitter
– E. J. M. (Etienne) Cosyns, Leuven
– K. J. (Kurt) Faes, Meer (niet op de foto)
– G. A. E. J. (Linda) de Groot, Rossum
– H. L. M. (Henk) Hermsen, Havelte
– A. P. H. J. (Fons) Kersten, Sevenum
– D. R. M. (Dirk) Ryckaert, Dikkelvenne
– S. (Sjoerd) Schaap, Tirns
– P. (Peter) Schrijver, Epse (niet op de foto)
– B. (Bernard) Uyttendaele, Den Haag
– G. J. (Gert-Jan) Verploeg, Buurmalsen

In 2017 en 2018 zal de RvC van CRV Holding zoveel mogelijk via natuurlijk verloop krimpen van de huidige 12 naar het bij de oprichting van CRV u.a. vastgestelde aantal van 8 à 9.

Organogram coöperatie CRV ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De Inforaad

Inforaad vlnr: John Koeleman (voorzitter), Peter Schrijver (RvC), Wichard Kievit, Gijs Tielemans, Jeroen Geerets, Eugene Hoppenreijs, Timo Burgers, Jonas Peeters, Henk Jan Cazant, Jan Henk Verburg, Hans Schuurmans, Frido Hamoen, Corinne Pleiter, Jochem van der Starre

De afdeling Innovatie van CRV BU West-Europa laat zich door de Inforaad adviseren over infoproducten. De Inforaad bestaat uit zestien leden. Vanuit CR Delta worden uit elke kring twee leden voordragen. Daarnaast worden vier leden afgevaardigd door de VRV. De leden van de Inforaad worden voorgedragen door de kringbesturen van CR Delta en VRV en benoemd door de raad van commissarissen.

De Fokkerijraad

Fokkerijraad vlnr: Niek Groot Wassink, Sjoerd Schaap (RvC), Arend Steenbergen (voorzitter), Cees Pieter van Burgsteden, Sander de Roos, Ben Lohuis (afgetreden), Kees de Jong, Arnold Langeler, Walter Bosgoed, Harold Custers, Dries Lahousse, Jan Groen, Hans van Middelaar, Arjan van Erp (afgetreden), Marc Breemans, Dick Laan, Jan Roelof Jalvingh, Arnold van Dee, Jan Willems

De afdeling Global Product Management van CRV BU West-Europa laat zich over genetische producten adviseren door de Fokkerijraad. Deze bestaat uit vijftien leden. Vanuit CR Delta worden uit elke kring twee leden voorgedragen. Daarnaast worden drie leden afgevaardigd door de VRV. De leden van de Fokkerijraad worden voorgedragen door de kringbesturen van CR Delta en VRV en benoemd door de raad van commissarissen.