Over CRV

CRV is er voor de veehouder, met innovatieve totaaloplossingen voor elke veehouderij

CRV is een innovatieve internationale organisatie voor rundveeverbetering met als aandeelhouders de coöperatie CRV u.a. met de leden Nederland en in Vlaanderen.

Bij CRV staat de veestapel centraal

Als coöperatieve veeverbeteringsorganisatie stelt CRV de veestapel van veehouders centraal. Het is immers de veestapel die de sleutel vormt tot een goed bedrijfsinkomen en arbeidsplezier. CRV levert de allerbeste genetica en slimme informatieproducten die rundveehouders helpen een gezonde en efficiënte veestapel te houden.

Wij ontwikkelen producten en diensten die op die terreinen waarde toevoegen voor professionele melk- en vleesveehouders. Dat ziet u onder meer terug in:

  • een toename van de waarde van melk of vlees
  • een daling van de kostprijs
  • efficiënt gebruik van arbeid
  • meer bedrijfszekerheid

Producten en diensten

Welke producten en diensten kunt u van CRV verwachten:

  1. Fokkerijproducten: bestaande uit sperma en embryo’s van foktechnisch hoogwaardige koeien en stieren. CRV heeft hiervoor geavanceerde fokprogramma’s met internationale reikwijdte.
  2. Informatieproducten: CRV verzamelt gegevens op veehouderijbedrijven rond afstamming, melkproductie, vruchtbaarheid, gezondheid en mineralenhuishouding. Deze gegevens worden omgezet in nuttige managementinformatie die veehouders voor hun bedrijfsvoering gebruiken.
  3. Diensten: CRV levert diensten rond de koe, zoals kunstmatige inseminatie, fokkerij-advies, embryotransplantatie, monstername voor de melkproductieregistratie enzovoort.

Samen met de veehouder streven wij naar een optimale bedrijfsvoering door het bieden van deskundig advies en innovatieve oplossingen. Wij bieden totaaloplossingen; managementproducten, dienstverlening en genetica op één adres.

Een vast percentage van de omzet steekt CRV in onderzoek: op het hoofdkantoor in Arnhem werken tal van wetenschappers en er zijn korte lijnen met de Wageningen Universiteit en de Universiteit van Luik. CRV gelooft in innovatie.

CRV is verder een belangrijke partij in de organisatie van de Nationale Rundvee Manifestatie (NRM).
Coöperatie CRV is ICAR-gecertificeerd voor bedrijfsinspectiestamboekregistratie en fokwaardeschatting.