Van Dee-Voorsluijs

 

Ik heb de beste veestapel van Nederland

AJ + BM van Dee-Voorsluijs, IJzendoorn

Aantal melkkoeien: 76

Van Dee -Voorsluijs

Waarom heb ik de beste veestapel?

Wij presteren al jaren op een hoog productie- en exterieurniveau.

Fokdoel

Aandacht voor % en kg vet en eiwit met behoud van liters.

Bedrijfsvisie

Een goede uiergezondheid met een lage dierdag dosering.

 

 

De online stemming is gesloten. Volg de verkiezing via het live fotoverslag op onze Facebookpagina 

Mijn belangrijkste economische en genetische kengetallen

Icoon gezondheid Gezondheid
– Tankcelgetal: 175
Icoon gezondheid BI-scores veestapel
– AV: 85,0
Icoon productie Productie en levensproductie
– Leeftijd bij afvoer: 6,6 jaar
– Productie afgev. koe: 42.906
Icoon gezondheid Economische kengetallen
– EJR: 2705
Drukwerk Vruchtbaarheid
– TKT: 387
Icoon gezondheid Genetische aanleg via fokkerijoverzicht
– NVI koeien: 41
– NVI jongvee: 93
– NVI dracht: 141