Breimer-Bilderbeek

 

Ik heb de beste veestapel van Nederland

Breimer-Bilderbeek, Toldijk

Aantal melkkoeien: 93

Breimer-Bilderbeek

Waarom heb ik de beste veestapel?

Combinatie van exterieur en EJR.

Fokdoel

Gezondheidskenmerken nog verder verbeteren.

Bedrijfsvisie

Focus op gezondheidskenmerken.

 

 

De online stemming is gesloten. Volg de verkiezing via het live fotoverslag op onze Facebookpagina 

Mijn belangrijkste economische en genetische kengetallen

Icoon gezondheid Gezondheid
– Tankcelgetal: 106
Icoon gezondheid BI-scores veestapel
– AV: 84,0
Icoon productie Productie en levensproductie
– Leeftijd bij afvoer: 6,2 jaar
– Productie afgev. koe: 42.080
Icoon gezondheid Economische kengetallen
– EJR: 2638
Drukwerk Vruchtbaarheid
– TKT: 404
Icoon gezondheid Genetische aanleg via fokkerijoverzicht
– NVI koeien: 21
– NVI jongvee: 119
– NVI dracht: 121