Mts A + A van der Burg-Versteeg

 

Ik heb de beste veestapel van Nederland

Mts A + A van der Burg-Versteeg, Steendam

Aantal koeien: 90

Van der Burg_450

Waarom heb ik de beste veestapel?

Hoge levensduur en levensproductie bij afvoer met lage afkalfleeftijd vaarzen.

Fokdoel

Functioneel exterieur met focus op gezondheid en levensproductie.

Bedrijfsvisie

Gezonde veestapel met lage uitval door goede voeding en verzorging.

 

 

De online stemming is gesloten. Binnen enkele uren zal de uitslag bekend gemaakt worden.

Mijn belangrijkste economische en genetische kengetallen

Icoon gezondheid Gezondheid
– Tankcelgetal: 108
Icoon gezondheid BI-scores veestapel
– AV: 81,0
Icoon productie Productie en levensproductie
– Leeftijd bij afvoer: 7,1 jaar
– Productie afgev. koe: 47.763
Icoon gezondheid Economische kengetallen
– EJR: 2327
Drukwerk Vruchtbaarheid
– TKT: 386
Icoon gezondheid Genetische aanleg via fokkerijoverzicht
– NVI koeien: 19
– NVI jongvee: 65
– NVI dracht: 102