Nieuws

Tochtige dieren opgeven? Online of telefonisch!

Uw ki-opgaves regelen: dat kan online via VeeManager en nog eenvoudiger via de VeeManager App. Ook telefonisch is het – nu altijd! – mogelijk om uw tochtige dieren op te geven.

Themavakdagen: ‘Welke keuzes leiden tot succes?’

Welke keuzes leiden tot succes op uw bedrijf? Met de themavakdagen die CRV in maart en begin april organiseert, krijgt u hier meer inzicht in. Geniet op deze dag van prachtige bedrijven en leer hoe CRV u kan helpen de veestapel efficiënt te managen.

De volgende stap naar betere vruchtbaarheid van uw veestapel

Staat verbetering van de vruchtbaarheid van uw veestapel ook bij u hoog op de agenda? Niet vreemd, want een vlotte drachtigheid, verlaging van het inseminatiegetal en een kortere tussenkalftijd dragen direct bij aan de efficiëntie van uw bedrijf. Maar hoe weet u of u de meest effectieve aanpak volgt?

Peter Broeckx kandidaat-voorzitter van CRV

categorie Coöperatie
De heer Peter Broeckx (51) is kandidaat voor het voorzitterschap van CRV. Broeckx is melkveehouder in Dessel (B) en beschikt over veel bestuurlijke ervaring. Hij is een van de grondleggers van het huidige CRV. Op 12 maart wordt 2015 Peter Broeckx officieel als kandidaat-voorzitter voorgedragen tijdens de gezamenlijke vergadering van de ledenraad van CR Delta u.a. en de Algemene Vergadering VRV v.z.w.
Op de Haringhoeve gebeurt alles op basis van cijfers

Het plan van… De Haringhoeve

Op De Haringhoeve gebeurt alles op basis van cijfers. Zo werken ze aan een uniformere veestapel, een hogere uiergezondheid en nog meer melk. Hoe verloopt het veestapelmanagement op de Haringhoeve?