Gezondheid

Siryx± familie Derix

Vaarzen maken vlotte start dankzij strategische inzet SiryX-sperma door familie Derix

categorie Gezondheid

De familie Derix laat in de bedrijfsvoering weinig aan het toeval over. Dankzij het strategisch gebruik van SiryX-sperma kalft het overgrote deel van de vaarzen af van een vaarskalf. Zo weten de veehouders zich verzekerd van gemakkelijke geboorten.

Hun koeien realiseren een gemiddelde productie van ruim 11.500 kilo melk. Toch noemen de vennoten in Derifarm vof een hoge melkgift geen doel op zich. ‘We proberen secuur te werken en goed te voeren. Als dat lukt, is veel melk het gevolg’, stelt de jonge melkveehouder Daan  Derix nuchter vast. Samen met zijn vader Geert e…

lees meer ›
CRV-jaarstatistieken

Economische prestaties omhoog in jaar van fosfaatreductie

In een jaar waarin Nederlandse veehouders veel melkkoeien afvoerden in verband met de fosfaatreductie, gingen de economische prestaties van de koeien erop vooruit. De CRV-jaarstatistieken tonen een hoger economisch jaarresultaat (ejr), gecombineerd met een lichte productiestijging, meer eiwit en een beter vruchtbaarheid.

Met een lichte toename van zowel de melkproductie, nu 8706 kg melk, als het percentage eiwit, nu 3,57%, produceerden de Nederlandse melkkoeien gemiddeld 691 kg vet en eiwit in het afgesloten boekjaar 2016-2017. Het economisch jaarresultaat (ejr) ste…

lees meer ›
Dairy Breeding Center Wirdum

CRV Dairy Breeding Center feestelijk geopend

De commissaris van de Koning in Friesland, de heer Arno Brok, verrichtte vandaag de officiële opening van het nieuwe Dairy Breeding Center van CRV in Wirdum. Hij onthulde een beeld van Delta Futura, de koe van de toekomst.

‘In het Dairy Breeding Center is de toekomst al begonnen’, aldus de dagvoorzitter van de feestelijke opening, Alice Booij. Roald van Noort, directievoorzitter van CRV, stak bij zijn openingswoord in op produceren met maatschappelijke acceptatie. Om die acceptatie te krijgen, is precisielandbouw nodig en dat kan niet zonder precisiegenetica. In het…

lees meer ›
kruislingveestapel op crv-kruisingsdag

Veel belangstelling voor CRV-Kruisingsdag

De eerste CRV-Kruisingsdag was afgelopen zaterdag een groot succes. Bijna 1000 bezoekers maakten kennis met ons nieuwe kruisingsconcept CrossFit en genoten van prachtige kruislingkoeien.

In Denekamp werkte ook het weer mee aan de CRV-Kruisingsdag, zonder regenbuien konden de bezoekers de vijf locaties bezoeken. In de grote tent stonden de rasgroepen met kruisingen van holstein met mrij, fleckvieh, jersey en brown swiss. Ook de stamboeken van deze rassen waren vertegenwoordigd en gaven uitleg over de specifieke raskenmerken.

 
Kruislingen bewonderen
In het…

lees meer ›
Arjen Verploeg, Jethro

Arjan Verploeg over De Biesheuvel Jethro: stier met hoge uiergezondheid

categorie Gezondheid

Arjan Verploeg, de fokker van De Biesheuvel Jethro, vertelt over Jethro’s koefamilie: de Javina’s. Wie volgens Arjan Javina’s zegt, zegt ook dikke melk.

Eiwitgehalten tussen 3,60 en 4,0 procent komen bij de Javina’s regelmatig voor, beaamt Arjan Verploeg uit Buurmalsen. ‘De melkplas van de Javina’s is gewoon goed, maar de hoge gehalten maken er toch echte productietoppers van. Daarin lijken ze op elkaar.’

 
Zusters van Jethro
Nog een specifieke Javina-eigenschap is de hoge duurzaamheid. In de stamboom van Jethro komt een O-Man voor met bijna 75.000 kilo me…

lees meer ›