Algemeen

Mijn CRV

Binnenkort beschikbaar: het nieuwe Mijn CRV-account

categorie Algemeen

Binnen CRV zijn we bezig met het vernieuwen van onze software. Dit doen we onder meer om uw data goed te blijven beschermen. Hiervoor is een andere manier van inloggen nodig.

Alle veehouders krijgen een persoonlijk account, genaamd ‘Mijn CRV’. U logt hier gemakkelijk in met uw e-mailadres en een wachtwoord. Met dit account heeft u toegang tot uw persoonlijke gegevens, deelname-overzichten en de nieuwe webshop, die we komende zomer gaan lanceren. Daarnaast kunt u zich op de Mijn CRV-omgeving direct aanmelden voor apps, producten, CRV Dier en CRV Bedrijf.

Om alle C…

lees meer ›

Sneeuwval komend weekend

categorie Algemeen

De verwachte weersomstandigheden kunnen tot gevolg hebben dat we afspraken rondom onze dienstverlening moeten wijzigen. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat bezoektijden afwijken omdat we de reistijd niet altijd goed kunnen inschatten.

Indien noodzakelijk plannen wij afspraken opnieuw in. Als een afspraak niet door kan gaan laten wij dit uiteraard weten.

Wat verder handig is wanneer we langskomen:

Bewaar bij lage (nacht)temperaturen de melkmonsters en monsterapparatuur op een vorstvrije plaats
Zet de te insemineren dieren alvast vast

lees meer ›

Een complete veestapel met dank aan SAP en aAa

categorie Algemeen

‘Het moet hier lopen, anders krijg ik het werk niet gedaan’, stelt Ton Willems, die in Haarle een arbeidsintensief bedrijf met koeien en varkens runt. Hij maakt gebruik van het SAP in combinatie met aAa-codes om koeien te fokken die een hoge productieaanleg combineren met voldoende capaciteit.

Ton Willems (37) herinnert zich nog goed hoe zijn moeder de stierkeuze maakte. ‘Vaak zat ze wel een kwartier te puzzelen voordat ze de ki ging bellen’, vertelt hij. De zoon erfde de fokkerijliefhebberij, maar zijn werkwijze is een wereld van verschil met die van zijn moeder. ‘…

lees meer ›

Vetzurenonderzoek

categorie Algemeen

Enkele aanbieders van melkcontrole bieden de mogelijkheid om ook een vetzurenonderzoek te laten uitvoeren. CRV is al geruime tijd in gesprek met de voerindustrie hierover en volgt de onderzoeken die op dit vlak lopen op de voet.

Naar de mening van CRV hoort bij deze kengetallen een goed onderbouwd verhaal van de mengvoerindustrie. Welke beslissing kun je nemen op basis van het vetzurenonderzoek? Welke aanpassing kun je doen in het management of rantsoen? Er is nog onvoldoende kennis om deze vragen te beantwoorden. Mocht dit inzicht er in de toekomst wel komen, dan z…

lees meer ›

Onderzoek JoinData: grip op machtigingen

categorie Algemeen

Melkveehouders delen de gegevens van hun bedrijf met allerlei partijen in zuivelsector. Daarvoor hebben zij in de loop der jaren allerlei machtigingen afgegeven. Inmiddels ontbreekt het vaak aan overzicht van welke machtiging voor welk doel is afgegeven.  

Zuivelondernemingen willen dat veranderen. Zij willen de datastromen vereenvoudigen en moderniseren door alle machtigingen die een melkveehouder ooit aan partijen in de zuivelketen heeft afgegeven, te bundelen. Die worden samengebracht en overzichtelijk gepresenteerd in een online omgeving. Zo krijgt de veehouder …

lees meer ›