Better Life fokkerijgetallen

CRV toont dochtergroepen én embryodonoren op de NRM 2017

Onder het thema: ‘Better Cows l Better Life’ toont CRV voor het eerst een groep van zes Delta- en/of particuliere embryodonoren tijdens de NRM 2017. Het gaat om dieren met een hoge genetische aanleg, die binnen het CRV-fokprogramma zijn benut. Daarnaast laat CRV zes dochtergroepen zien die de gezondheid en efficiëntie van de veestapel verhogen.

De groep embryodonoren bestaat uit dieren die op basis van hun genomicfokwaarden tot de hoogste van hun jaargang hoorden. De Delta-donoren zijn alle als pink binnen het Delta Satelliet-programma benut. Veehouders kunnen aan d…

lees meer ›

Fokken op efficiëntie: meer melk per kilo fosfaat

Het realiseren van een zo hoog mogelijke voer- en fosfaatefficiëntie is voor veehouder Joost Onland een belangrijke bedrijfsdoelstelling. Concreet betekent dit dat hij de komende jaren blijft werken aan verhoging van de melkproductie per koe en verlaging van de jongveebezetting.

Joost Onland heeft in Haaksbergen een intensief melkveebedrijf met 243 melkkoeien en 130 stuks jongvee op 68 hectare grond. De koeien tekenen voor een rollend jaargemiddeld van 10.537 kilo melk met 4,26% vet en 3,51% eiwit (819 kilo vet en eiwit en 2.619 euro netto-opbrengst). De vervanging …

lees meer ›

Gezonde veestapel is garantie voor rendement

‘Ik wil gemakkelijk boeren en een goed rendement halen’, vat Eric van Mersbergen uit Babyloniënbroek zijn nuchtere boerenverhaal samen. In een VOF met zijn vrouw Helene verzorgt hij 180 melkkoeien en 100 stuks jongvee.

‘We doen het grootste deel van het werk zelf. Op koeien met problemen zitten we dus niet te wachten’, licht de Eric toe. ‘Daarbij hebben we de laatste jaren veel in het bedrijf geïnvesteerd en dat betekent dat we een goed saldo moeten draaien’, aldus de ondernemer.
‘De Better Life fokkerijgetallen helpen ons bij het fokken van een veestapel waarmee w…

lees meer ›

Fokken op fosfaatefficiëntie: Delta Concert

Dieren die hoog scoren op het fokkerijgetal Better Life Efficiëntie, geven de meeste kilo’s melk per kilo fosfaat. CRV-stier Delta Concert helpt u om snel vooruit te gaan in efficiëntie, hij is de hoogst beschikbare stier op het gebied van Better Life Efficiëntie.

Fokken op een hoge Better Life Efficiëntie resulteert in de meeste kilo’s melk per kilo fosfaat, zo berekende Thomas van der Zwaag voor CRV. De student aan Hogeschool Van Hall Larenstein en boerenzoon berekende het financiële voordeel. ‘Voor een bedrijf met 100 koeien kan dat oplopen tot € 40.000.’ Voor Th…

lees meer ›

Fokken op basis van genoomfokwaarden werkt in de praktijk

De titel ‘Beste veestapel van Nederland’ win je niet zomaar. De familie Winter uit Vriezenveen melkt een koppel koeien dat gezien mag worden. Niet alleen vanwege het exterieur, maar zeker ook vanwege de economische prestaties. Stieren uit het fokprogramma van CRV leggen hiervoor de genetische basis.

Acht jaar op rij hebben de afgevoerde koeien meer dan 50.000 kilo melk geproduceerd, gedwongen afvoer is minder dan 10 procent en al 24 koeien werden honderdtonner. ‘Het overgrote deel van deze koeien heeft een Nederlandse stier als vader’, vertelt Laura Winter. ‘Dit bew…

lees meer ›