Efficiëntie

Voerbakken Duursma voor meten voeropname

‘Door een betere voerefficiëntie dalen mijn voerkosten met € 60.000’

categorie Efficiëntie

CRV heeft onlangs op het melkveebedrijf van Wietse Duursma in Bellingwolde 40 voerbakken geplaatst. Daarmee meten we de individuele voeropname van de 300 dieren tellende veestapel. De metingen zijn van groot belang om de genetische variatie in voerefficiëntie bloot te leggen en de fokwaarden verder te verbeteren.

‘Door te werken aan een betere voerefficiëntie kan ik op termijn 2 cent per kilo melk aan voerkosten besparen’, weet Duursma. ‘Ik lever jaarlijks 3 miljoen kilo melk af, dus hier heb je het over een financieel voordeel van € 60.000.’ Duursma zegt verder dat…

lees meer ›
Laure

Prachtige erelijsten van invloedrijke volle zussen in het fokprogramma

Twee volle zussen, Delta Laure en Delta Like verschenen onlangs in de erelijsten voor economisch jaarresultaat. De veelgeefsters van twee verschillende Delta-testbedrijven zijn beide benut in het CRV-fokprogramma. Goed om te zien dat vroege donoren in het fokprogramma uitgroeien tot harde werksters voor een goed bedrijfseconomisch resultaat voor hun eigenaar. Goed nieuws voor alle veehouders: CRV heeft nageslacht in het aanbod!

De moeder van deze topproducentes, Delta Lady (v. Stellando RF), afkomstig uit een Duitse koefamilie, is met 87 punten ingeschreven. Zij zet…

lees meer ›
basistraining mineraal

CRV Mineraal: vier tips voor uw mestboekhouding!

categorie Efficiëntie

Het is weer die tijd van het jaar! Heeft u de mestboekhouding al ingevuld? Of heeft u dit nog even voor u uitgeschoven?

Om u op weg te helpen, hebben we vier tips die het gemakkelijker maken om uw mestboekhouding via CRV Mineraal in te vullen.

Heeft u de eindvoorraad mest en voer al gecontroleerd en aangepast in CRV Mineraal? Als u de juiste hoeveelheid heeft ingevuld,  kunt u de BEX berekenen en het bemestingsplan goed afronden.
Heeft u in CRV FosfaatPlanner een correctie op de afgeleverde melk ingevuld? Zorg er dan voor dat de productie per koe in CRV Mine…

lees meer ›
mpr

Voorkom extra kosten voor vergeefse bezoeken MPR-materialen

categorie Efficiëntie

CRV ziet een toename in het aantal vergeefse bezoeken bij MPR in eigen beheer- (MEB) en robotbedrijven. We merken vaker dat de mpr niet tijdig is uitgevoerd en dat de apparatuur voor monstername langer op een bedrijf blijft dan de afgesproken duur.

Wanneer de mpr-apparatuur niet op de afgesproken tijd is aan- of afgesloten, moeten wij de opvolgende monstername bij een collega-veehouder uitstellen. Ook moet onze medewerker een extra bezoek aan uw bedrijf afleggen. In het verleden is CRV coulant geweest met het in rekening brengen van deze vergeefse bezoeken en extra…

lees meer ›
Vartadochter Cascada fleckvieh

CRV Fleckvieh voert ranglijst aan en bevestigt genomics

CRV wil bijdragen aan een toekomstbestendige en duurzame melkveesector door veehouders te helpen gezonde en efficiënte koeien te fokken met CRV Fleckvieh. Dit leidt tot een beter leven voor de dieren, meerwaarde voor de veehouders en zorgvuldigheid naar onze omgeving. Wij zijn trots op onze fleckviehstieren maar vooral #trotsopdeboer!

 
Voormalige genomicstieren bewijzen zich
De beste nieuwkomer in deze indexdraai is de nieuwe nummer één Gzw dochtergeteste fleckviehstier Varta. Hij is een Valeurzoon en stamt van moederskant uit de combinatie Vogt x Winnipeg. …

lees meer ›