Coöperatie

CRV mag weer wijzigingen doorvoeren in diergegevens

categorie Coöperatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft CRV met onmiddellijke ingang toestemming gegeven om wijzigingen door te voeren in de diergegevens binnen haar eigen systemen. Veehouders die bewijsmateriaal moeten verzamelen of wijzigingen moeten doorvoeren om hun bedrijf te deblokkeren, kunnen hiervoor contact opnemen met CRV en het bedrijf verzoeken de acties uit te voeren. CRV heeft per direct de capaciteit van de klantenservice opgeschaald om de verwachte toestroom van vragen aan te kunnen.

 
Vertrouwen in systeem CRV
Volgens Roald van Noort, directie…

lees meer ›
Peter Broeckx - voorzitter CRV

CRV-voorzitter Peter Broeckx: ‘Wij doen wat we mogen om veehouders te helpen’

categorie Coöperatie

De klantenservice van CRV kreeg de afgelopen dagen meer dan duizend telefoontjes van veehouders met vragen over de blokkade waarmee ze zijn geconfronteerd in het kader van het opsporen van I&R-fraude. Peter Broeckx, voorzitter van CRV, legt uit dat de coöperatie er alles aan doet om haar leden te helpen. De mogelijkheden zijn op dit moment echter helaas beperkt.

 
Hoe ervaart u als boerenbestuurder de huidige situatie?
‘Ik begrijp de frustratie van collega-veehouders heel goed. Wij zullen ons dan ook tot het uiterste inspannen om de bedrijven die ten onre…

lees meer ›
CRV-adviesraad

Nieuwe CRV-adviesraad vervangt fokkerij- en inforaad

categorie Coöperatie

CRV krijgt vanaf maart 2018 een nieuwe adviesraad van veehouders die meedenken over de strategische ontwikkeling van producten en diensten. De nieuwe CRV-adviesraad geeft advies aan het bedrijf CRV en de raad van commissarissen en is een samenvoeging van de bestaande info- en de fokkerijraad.

De nieuwe opzet zal naar verwachting de innovatiekracht van CRV versterken en sluit aan bij de actuele werkwijze binnen het bedrijf. De ontwikkeling van fokkerij- en informatieproducten gebeurt immers steeds meer geïntegreerd. Denk aan Fokken op Maat en de verzameling van data …

lees meer ›
Winterbijeenkomsten voor vleesveehouders

Uitnodiging: Winterbijeenkomsten voor vleesveehouders 2018

categorie Coöperatie

Als lid van coöperatie CRV bent u van harte welkom op één van onze winterbijeenkomsten voor vleesveehouders in uw regio. Voor vleesveehouders bieden we een speciaal programma, met focus op fokkerij en inteelt. Mogen we u begroeten op de winterbijeenkomst?

Op de winterbijeenkomsten voor vleesveehouders blikt CRV terug op een jaar met veel ontwikkelingen, zowel in de organisatie als op het boerenerf. U krijgt een toelichting op de structuurwijziging van de coöperatie CRV en het bedrijf CRV. En natuurlijk komt ook het aanbod van vleesveestieren aan bod. Tot slot vertel…

lees meer ›
Peter Broeckx - voorzitter CRV

Peter Broeckx: ‘Op winterbijeenkomsten voelen we de polsslag van de coöperatie’

categorie Coöperatie

‘De winterbijeenkomsten zijn voor hoofdbestuursleden een kans om veel veehouders te ontmoeten’, vertelt Peter Broeckx, voorzitter van Coöperatie CRV. ‘Hier voelen we de polsslag van de coöperatie.’

‘Dit jaar willen we met u in gesprek gaan over de consequenties van de nieuwe Europese stamboekverordening. De term stamboek past misschien niet helemaal meer bij de manier waarop we fokkerij beleven. Maar het is wel de rode draad door de geschiedenis van onze coöperatie. En door de nieuwe Europese Fokkerijverordening is het belangrijker dan ooit om hier aandacht aan te b…

lees meer ›