AEU-blog

Nieuws fokwaardeschatting

Nieuws fokwaardeschatting augustus 2015

categorie AEU-blog, Fokwaarden

In de nieuwe fokwaardeschatting zijn, zoals gebruikelijk in augustus, weinig veranderingen doorgevoerd.

Voor het berekenen van de vleesindex zijn deze keer geen nieuwe Nederlandse data gebruikt. Deze zijn namelijk niet aangeleverd in verband met de opheffing van het PVE. Er zijn wel nieuwe Vlaamse data gebruikt.

De betrouwbaarheid van de fokwaarde voor de melkrobotkenmerken efficiëntie en interval is in deze fokwaardeschatting iets gedaald. Dit komt door het aanpassen van de betrouwbaarheidsberekening, waarbij herhaalde waarnemingen minder zwaar worden worden me…

lees meer ›

Hoeveel mag een fokwaarde nog veranderen?

categorie AEU-blog, Fokwaarden

Elke vier maanden worden de fokwaarden van stieren en koeien opnieuw geschat in Nederland en Vlaanderen. En telkens zien we fokwaarden veranderen. In de stierenlijst zijn er altijd veranderingen, soms groot, meestal klein. Bij de fokwaarden wordt ook de betrouwbaarheid getoond. Veehouders kijken hier soms naar omdat het een maat voor zekerheid is van de fokwaarde.

Maar hoeveel mag een fokwaarde van bijvoorbeeld een stier nog veranderen? Wat is een grote verandering, wat een kleine?

Betrouwbaarheid
Bij elke berekende fokwaarde wordt ook een betrouwbaarheid vermel…

lees meer ›

Hoe werkt betrouwbaarheid voor een individuele koe?

De betrouwbaarheid geeft aan hoeveel informatie in de fokwaarde is verwerkt. Voor fokwaarden van dochtergeteste stieren zijn we gewend betrouwbaarheden van 80 procent of meer te zien, maar hoe zit dat bij koeien?

In tegenstelling tot stieren krijgen de meeste koeien slechts enkele nakomelingen die voor een hogere betrouwbaarheid zorgen. Wel kan de eigen prestatie meegenomen worden. De volgende informatiebronnen beïnvloeden de betrouwbaarheid van een individuele koe:

– eigen prestatie
– ouders
– nakomelingen
– erfelijkheidsgraad
– genomics

Voorbeeld
Al…

lees meer ›
Nieuws fokwaardeschatting

Nieuws fokwaardeschatting April 2015

categorie AEU-blog, Fokwaarden

In de fokwaardeschatting van april zijn dit jaar meerdere aanpassingen doorgevoerd. Hieronder ziet u een overzicht van de aanpassingen in de Nederlandse fokwaardeschatting en daaronder ook de aanpassingen die in het buitenland in gebruik zijn genomen.

Basisaanpassing
Elke 5 jaar vindt er een basisaanpassing plaats. Dit houdt in dat vanaf april de koeien geboren in 2010 de basis gaan vormen. Deze koeien bepalen het nul-punt (bij absolute fokwaarden) of het 100-punt (bij relatieve fokwaarden). Eerder waren dit nog de koeien geboren in 2005.

Verder wordt in april o…

lees meer ›

Nieuws fokwaardeschatting december 2014

categorie AEU-blog, Fokwaarden

De volgende aanpassing is ingevoerd in de nieuwe fokwaardeschatting.

Introductie Pseudorecords
In december vindt de introductie van pseudorecords plaats. Deze methode zorgt ervoor dat genomische informatie direct wordt meegenomen in de reguliere fokwaardeschatting. De genomische waarde wordt als een observatie record in de fokwaardeschatting meegenomen, vandaar de naam pseudorecord. De drie belangrijkste voordelen die deze methode oplevert zijn:

Het samenvoegen van de genomische en conventionele fokwaarden* wordt versimpeld. Waar in het verleden een aparte stap…

lees meer ›