AEU-blog

Fokken op robotkenmerken, wat levert me dat op?

categorie AEU-blog, Fokwaarden

Door het gebruik van robotfokwaarden kunt u gericht fokken op een veestapel die past bij het melken met een robot.

Een andere melkstal plaatsen of toch melken met een robot? Steeds meer veehouders kiezen voor het laatste. Efficiëntie is dan wel belangrijk: dat de koeien vanzelf naar de robot komen en vaarzen er snel gewend aan zijn. Robotfokwaarden zijn een effectief hulpmiddel voor uw fokkerij.

Sinds april 2015 zijn er robotfokwaarden beschikbaar. Hierbij worden data gebruikt die beschikbaar komen via melkrobots. Er zijn drie fokwaarden:

• robotefficiëntie: h…

lees meer ›

Selectie op vruchtbaarheid of kruisligging?

categorie AEU-blog

Nog regelmatig goed voor een discussie: heeft het exterieurkenmerk kruisligging verband met de vruchtbaarheid van de koe? De vruchtbaarheid van koeien met oplopende kruizen zou slechter zijn. Zo slecht, dat sommige fokkers bij hun stierkeuze rekening houden met de fokwaarde kruisligging om de vruchtbaarheid op het bedrijf te verbeteren. 

Relaties tussen kenmerken
Veel kenmerken hebben een relatie met elkaar. Die verbanden tussen kenmerken zijn zinvol, omdat informatie van het ene kenmerk iets kan zeggen over een ander kenmerk, zelfs als we van dat andere kenmerk ge…

lees meer ›

De fokwaarde lactose en de nieuwe Inet

categorie AEU-blog, Fokwaarden

Selecteren op rendabel producerende koeien, daar gaat het om in de fokkerij. Inet helpt daarbij. Wie op een hoog Inet selecteert, zal een hogere melkproductie tegemoetzien. De Inet is een getal dat de fokwaarden voor kg lactose, kg vet en kg eiwit combineert. In deze blog gaan we dieper in op lactose en de effecten ervan op de Inet.

Veel veehouders worden niet meer uitbetaald op melkproductie, maar op de productie van vet, eiwit en steeds vaker lactose. Sinds 2004 wordt bij de MPR routinematig het lactosegehalte in de melk bepaald. Uit de cijfers bleek tot dusver da…

lees meer ›
Nieuws fokwaardeschatting

Nieuws fokwaardeschatting december 2015

categorie AEU-blog, Fokwaarden

In de nationale fokwaardeschatting van december zijn geen aanpassingen doorgevoerd.

Internationaal nieuws

Productie

Zuid-Afrika, RDC: toevoeging van heterosis en recombinatie in het model.
USA, SIM: Eerste deelname aan evaluatie.
Uruguay, HOL: Verandering het model van ST naar MT-TD-RRM.
Portugal, HOL: Nieuwe variantie componenten en erfelijkheidsgraden.

Uiergezondheid

Zuid-Afrika, RDC: toevoeging van heterosis en recombinatie in het model.
USA, SIM: Eerste deelname aan evaluatie.
Portugal, HOL: Nieuwe variantie componenten en erfelijkheidsgr…

lees meer ›

Genomic selection in een notendop

categorie AEU-blog, Fokwaarden

Stel je voor dat je als het ware in een kalfje kunt kijken en kunt zien of het de goede of de slechte eigenschappen van vader en moeder heeft meegekregen. Direct weten wie van de volle zussen de goede genen van beide ouders heeft meegekregen en wie niet. Meteen weten of het zin heeft te gaan opfokken. Scherper zicht op de vraag welk dier in aanmerking komt voor gesekst sperma, spoelingen of juist een vleesstier. Dat is precies wat genomic selection ons belooft.

Genomic selection. Iedereen heeft het erover, maar weten we ook hoe het werkt? We leggen het uit in acht s…

lees meer ›