Melkproductieregistratie ervaringen

‘MPR is voor mijn werk het belangrijkste analyserapport, waaruit je kunt aflezen hoe zaken lopen op een melkveebedrijf.’ Henk Dings (57), voedingsspecialist bij Agrifirm, ziet MPR dan ook als onmisbaar instrument om samen met de veehouder problemen te signaleren en een plan van aanpak op te stellen. ‘Maar het is ook een waardevolle tool, omdat deze niet alleen laat zien waar het beter kan en moet, maar ook inzichtelijk maakt waar het goed gaat.’

‘Ik gebruik MPR als basis voor het voedingsadvies dat ik geef. Maar ik gebruik de cijfers ook om af en toe een klein feestje te vieren met de veehouder. Bijvoorbeeld als er een bepaalde doelstelling is behaald, zoals een bsk-niveau, of met bijzondere prestaties.’

 

‘MPR brengt elke koe in beeld, waardoor je gerichter kunt sturen’

 

Hoe gebruik je MPR in je voeradvies?

‘Ons rantsoenadviesprogramma is gebaseerd op het Koemodel. Dat berekent op basis van kilo’s melk en gehalten wat de energie- en eiwitbehoefte is. Het programma wordt geladen met alle data vanuit de MPR. Door al die individuele koedata kunnen we naar behoefte een rantsoenadvies berekenen met zelfs een individueel krachtvoeradvies per koe.’

 

Zijn er kengetallen die je vooral gebruikt?

‘Nou, dat zijn eigenlijk alle kengetallen in SnelZicht. Dat geeft een snelle beoordeling van de bedrijfsprestaties: één A4 met productie, uiergezondheid en vruchtbaarheid. Zodra er een nieuwe MPR-uitslag van een bedrijf bekend is, ontvang ik hiervan een e-mailbericht. Als daar aanleiding toe is op basis van die MPR-uitslag, dan wordt er meteen actie ondernomen. Voorafgaand aan elk bedrijfsbezoek bestudeer ik SnelZicht heel goed en pik ik de belangrijkste aandachtspunten eruit om te bespreken. Dit kan ook wel eens samen met een dierenarts zijn.’

 

Is alleen een tankmelkuitslag niet voldoende?

‘Dat is een indicatie over het gemiddelde van een bedrijf. Je kunt gemiddeld wel voldoen aan de grenswaarden die een zuivelfabriek stelt, bijvoorbeeld voor het celgetal. Maar MPR brengt elke individuele koe in beeld, waardoor je veel gerichter kunt sturen en er actie op kunt ondernemen.’

 

Noem eens een praktijkvoorbeeld van hoe MPR heeft geholpen in verbetering van de bedrijfsvoering?

‘O, ik kan er vele noemen. Maar niet lang geleden was ik op een bedrijf waar SnelZicht liet zien dat de groep verse dieren (0 tot 60 dagen) te scheve verhoudingen in vet- en eiwitpercentage had en het percentage ketosemeldingen fors was gestegen, terwijl de melkproductie nog vrij stabiel bleef. Bij nader onderzoek bleek er een storing in de voercomputer, waardoor een tweede voersoort niet werd verstrekt en nog niet door de veehouder was opgemerkt. Dankzij MPR werd dit snel ontdekt en konden we via de volgende MPR-uitslagen het effect van de verholpen storing zien.’

‘Een ander voorbeeld betreft een bedrijf dat met MPR is gestart en waar al vrij snel voor uiergezondheid flinke vooruitgang werd geboekt. Daarnaast steeg de melkproductie fors in een aantal jaren, omdat door MPR veel gerichter geselecteerd kon worden in de dieren.’

 

Was je zonder MPR ook niet achter de oorzaak van het probleem gekomen?

‘Ja hoor, vast wel, maar dan zouden er al meer problemen met weerstand en/of vruchtbaarheid aan het licht zijn gekomen en dus ook economische schade. Middels individuele celgetalmeting zijn de probleemdieren op te sporen en zijn er gerichte behandelingen in te zetten. Tot slot helpt MPR in de selectie en afvoer van te laagproductieve dieren, waardoor het bedrijfsresultaat stijgt. Kortom: door MPR signaleer je zaken veel eerder. Ik zeg altijd: als je ontwikkelingen van je individuele koeien niet volgt, kun je er niet op sturen. Dan kan het gemiddeld misschien wel goed gaan, maar het kan zomaar eens een keer misgaan.’

 

Wat zeg je tegen veehouders die geen MPR gebruiken?

‘Het is natuurlijk een ondernemersbeslissing, dus dat is aan de ondernemer zelf. Op het argument prijs zeg ik dat MPR zichzelf uiteindelijk terugbetaalt. Als managementinstrument signaleert het problemen, kun je gericht bijsturen en het is een tool voor je dierselectie in een veestapel. Én je ziet wat er allemaal goed gaat! Cruciaal is dat je als veehouder ook echt wat doet met al die MPR-data. Na iedere uitslag al dan niet met je voeradviseur of dierenarts kijken waar het goed gaat en waar de aandachtspunten liggen. MPR helpt ook om de lijnen te zien over de jaren heen. Waardoor je ook eens kunt kijken hoe je bedrijf zich ontwikkelt.’