Levensduur in dashboard VeeManager

categorie Levensduur
31
aug
2015
0
Reacties

Levensduur is een belangrijke meetlat voor de duurzaamheid van uw koeien. Als een koe wordt afgevoerd, is dat doorgaans niet omdat de leeftijd een rol speelt.

Meestal is de koe niet goed vruchtbaar, of heeft ze problemen met de gezondheid van het uier of de klauwen. Een koe wordt oud wanneer ze goed blijft produceren en haar gezondheid in orde blijft. Om die reden is een hoge levensduur dan ook een belangrijk streven van de partners in de Duurzame Zuivelketen.

Levensduurgegevens delen met zuivelonderneming
De Duurzame Zuivelketen streeft naar een optimaal welzijn en gezondheid van melkkoeien. Eén van de gestelde doelen daarbij is om de gemiddelde leeftijd van koeien in 2020 met zes maanden te hebben verlengd.
Vanaf 8 september is het mogelijk om in het dashboard van VeeManager uw levensduurgegevens te bekijken. Wanneer u uw zuivelonderneming daarvoor machtigt – en alléén dan – zal CRV deze levensduurgegevens delen met uw zuivelonderneming. Ook wanneer u (nog) geen machtiging hebt afgegeven, kunt u in het dashboard zien welke gegevens dit betreft.

Wilt u een machtiging afgeven? Neem dan contact op met uw zuivelonderneming.

Levensduur-VM

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke doelen heeft CRV zichzelf gesteld op het gebied van duurzaamheid? Lees onze ‘Kijk op duurzaamheid’