Kiezen voor koeien, beloond met veel melk

categorie Levensduur
4
jun
2015
0
Reacties
Bennie, Elly en Mathijs Meijer: behoefte koeien centraal stellen brengt ons hoge levensproductie

Het beste voor de koeien. Dat was de leidraad toen de familie Meijer het ontwerp maakte voor een nieuwe stal. Ook in de dagelijkse bedrijfsvoering staat de behoefte van de dieren centraal. Het brengt de veehouders een hoge melkproductie en een laag uitvalspercentage. Zo realiseren ze als vanzelf een hoge levensproductie. Een inkijkje op het bedrijf.

Moeder Elly, vader Bennie en zoon Mathijs Meijer runnen samen een maatschap in Blijham. Het plan was om in de nieuw gebouwde stal (2010) geleidelijk te groeien naar 350 koeien vanuit de eigen aanfok. Eind 2013 verwachtte ze al 260 koeien aan de melk te hebben. 
‘We groeien jaarlijks met 300.000 liter melk. Dat is harder dan verwacht’, vertellen de veehouders. ‘Onze investeringen in koecomfort betalen zich terug.’

Hoge levensproductie
Een hoge levensproductie is voor de familieDe koeien liggen op zand en lopen op gietasfalt Meijer geen doel op zich. Ze streven naar een optimale productie, dat wil zeggen: zoveel mogelijk melk produceren tegen zo laag mogelijke kosten.
‘Als de koeien probleemloos veel melk geven, dan komt die hoge levensproductie vanzelf. We gaan zeker geen extra moeite doen om zwakkere dieren in de benen te houden. De keuzes die we op ons bedrijf maken zijn in de eerste plaats gebaseerd op economie. Als de uitval laag is, kunnen met onze eigen vaarzen sneller groeien en houden we ook nog dieren over om voor het leven te verkopen’, vertelt de familie. ‘We willen zoveel mogelijk kilo’s eiwit produceren met zo weinig mogelijk dieren. Dat lukt beter met oudere koeien dan met vaarzen omdat oudere koeien meer melk geven.’

Aandacht voor de koe
Ze willen het beste voor hun koeien. De koeien liggen op zand en lopen op een vloer van gietasfalt. Daarbij wordt er met verschillende groepen gewerkt:

  • Far-off groep met droge koeien
  • Close-up groep met droge koeien
  • Groep verse koeien tot 30 dagen na afkalven
  • Vaarzengroep
  • Groep koeien die vanwege verhoogd celgetal als laatste gemolken worden

De verse koeien worden heel rustig opgestart om een negatieve energiebalans te voorkomen en de vaarzengroep beperkt de stress flink voor deze jonge dieren.

Aandacht voor vruchtbaarheid

Een goede vruchtbaarheid is een vereiste voor het realiseren van een hoge levensproductie. Als koeien ieder jaar kalven, kunnen ze makkelijker melk produceren omdat de conditie weinig schommelt. Een goede begeleiding en technische hulpmiddelen helpen om de vruchtbaarheidskengetallen te verbeteren. In het jaar 2012- 2013 is de tussenkalftijd met 6 dagen gedaald tot 383 dagen bij een inseminatiegetal van 1,9.

Fokkerijstrategie
De fokwaarden voor kilogrammen eiwit, De koeien produceren goed en de uitval is laagcelgetal en beenwerk zijn leidend bij stierkeuze. Paringen worden op basis van aAa-codes gemaakt. Het liefst gebruiken ze stieren waarvan de dochters een duidelijke productiestijging laten zien van de eerste naar de tweede en derde lactatie.

Imago
‘De buitenwereld zouden we, als veehouders, beter moeten laten zien wat we voor onze koeien doen. Het is leuk dat we in de vakpers aandacht krijgen, maar het zou nog mooier zijn als burgers kennis zouden nemen van onze bedrijfsvoering,’ aldus de familie Meijer. ‘Een stal voor 350 koeien heet in de publieke opinie al snel een megastal en dat imago kan tegen ons werken. Als we laten zien hoe goed de koeien het hebben in de stal, zal ons dat meer begrip en ruimte opleveren om te ondernemen.’

 

Lees het hele artikel in CRV Magazine