Hoge levensproductie door duidelijke keuzes

categorie Levensduur
7
sep
2015
0
Reacties
In alle aspecten van de bedrijfsvoering maakt Mark Donkers keuzes die bijdragen aan het verhogen van de levensproductie
In alle aspecten van de bedrijfsvoering maakt Mark Donkers keuzes die bijdragen aan het verhogen van de levensproductie

Met een knipoog stelt Mark Donkers dat het realiseren van een hoge levensproductie helemaal niet zo moeilijk is. Het is een keuze. En die werkt door in alle aspecten van de bedrijfsvoering. Ook in de fokkerij. De veehouder maakt de laatste jaren uitsluitend nog gebruik van stieren die positief scoren op gezondheidskenmerken.

‘Nee, het realiseren van een hoge1. HLV3189 levensproductie is niet moeilijk’, stelt Donkers met een knipoog. ‘Ik houd per tien melkkoeien niet meer dan vijf of zes stuks jongvee aan en ik koop nooit vee. Ik ruim geen koeien op alleen maar omdat er vaarzen klaar staan. Alleen als een koe echt wat mankeert, gaat ze weg.’

Op stro lactatie langer
De huiskavel van het intensieve melkveebedrijf is niet groter dan drie hectare en veel percelen liggen op (grote) afstand. Al het vee staat daardoor jaarrond op stal. Donkers doet er wel alles aan om het de dieren binnen zo aangenaam mogelijk te maken. Nadat in 2003 de laatste vleesvarkens het bedrijf hadden verlaten, bouwde de veehouder de oude stallen goedkoop om tot simpele strohokken voor de droge koeien. En toen in 2013 de stal voor de melkkoeien fors werd vergroot, ruimde hij ook daar plaats in om zo’n vijftien dieren op stro te kunnen huisvesten.

‘Ik wil de strohokken niet meer missen’, zegtDe koeien gaan minstens een lactatie langer mee  als je ze in kwetsbare periodes op stro kunt houden volgens Mark Donkers Donkers. ‘De koeien gaan minstens een lactatie langer mee als je ze in kwetsbare periodes op stro kunt houden. Een dier dat iets mankeert, krijgt zo echt de kans om te herstellen. Als de koeien met een probleem zich in een ligboxenstal moeten redden, gaan ze vaak achteruit. Nu kan zo’n dier tenminste nog de lopende lactatie afmaken.’

Donkers zet het werk op het bedrijf rond met beperkte arbeidsbezetting. Toch heeft hij bij uitbreiding van de stal zonder aarzelen gekozen voor ingestrooide boxen. De laatste twee jaar maakt hij hierbij gebruik van boxcompost. ‘Na boxen gevuld met zand zijn diepstrooiselboxen waarschijnlijk het best voor de koe. Misschien is het een beetje minder goed voor de boer, het is wat meer werk, maar als je het vullen goed mechaniseert, valt de extra arbeid ook wel mee. Ik heb het er graag voor over.’

Genetisch verankeren
Vruchtbaarheid, benen, klauwen en uiergezondheid zijn de belangrijkste redenen waarom koeien het bedrijf moeten verlaten. Het zijn precies die kenmerken die in fokkerij hoge prioriteit krijgen. Dat duurzaamheidskenmerken in het fokprogramma de laatste jaren volop aandacht krijgen, vindt Donkers een goede zaak. De veehouder zet graag de topper van deze kenmerken in op zijn bedrijf. Zo hoopt hij de eigenschappen die nodig zijn voor een hoge levensduur nog meer te verankeren in zijn veestapel.

Huisvesting, fokkerij, voeding. In alle aspecten van de bedrijfsvoering maakt Mark Donkers keuzes die bijdragen aan het verhogen van de levensproducties. Zo heeft zijn veestapel al jaren een hoge gezondheidsstatus. Met koeien die slecht drachtig willen worden geeft de veehouder het niet te snel op. ‘Soms insemineer ik wel tien keer. Na de derde of vierde keer gebruik ik een goedkoop rietje. Het is helemaal niet zo dat een slechte vruchtbaarheid in de ene lactatie ook een slechte vruchtbaarheid in de volgende lactatie betekent. Voor een hoge levensproductie moet je gewoon veel aandacht aan de koeien besteden. Je moet erbovenop zitten’, verklaart Donkers ten slotte. ‘Als ik op zaterdagavond een koe kreupel zie lopen, kan ik het niet over mijn hart verkrijgen om tot maandagochtend te wachten om haar te bekappen.’

Dit is een artikel uit CRV Magazine. Lees meer artikelen