Fokstiermoeders tonen mooie producties in de melkput

25
jul
2019
0
Reacties
levensproductie
Laudan Hansa 5, moeder van Weelder Solution als derdekalfskoe, ze produceerde in acht lactaties 95.438 kg melk

Het lijkt tegenstrijdig: melkveehouders willen koeien die probleemloos een hoge levensproductie realiseren, terwijl we in het fokprogramma werken met jonge stiermoeders die nog geen melk produceren. Dit heeft alles te maken met de techniek van genomics waardoor we van jonge dieren qua genetische aanleg net zo veel weten als van een derdekalfskoe.

Omdat we van jonge dieren al zoveel betrouwbare informatie hebben krijgen de pinken met de hoogste genetische aanleg kansen als stiermoeders. Deze pinken hebben door deze hoge genetische aanleg de potentie om uit te groeien tot producentes met hoge levensproducties. Een analyse van de levensproducties van de moeders van onze dochtergeteste fokstieren laat zien dat zij de hoge verwachtingen waarmaken. Ondertussen hebben hun zonen op basis van vele melkgevende dochters hun fokwaarde verder verstevigd.

 

Stiermoeders bij zwartbont

Van de dertien dochtergeteste stieren op de zwartbonte stierenkaart hebben de moeders gemiddeld 58.807 kg melk geproduceerd met 4,40% vet en 3,62% eiwit (tabel 1). Zes stiermoeders zijn nog in productie (LL= lopende lijst).

Etazon Renate, de moeder van Atlantic, is de stiermoeder met de laagste levensproductie. Ze is als vaars volop ingezet voor embryoproductie, daarna heeft ze niet meer afgekalfd, zodat ze maar één lijst heeft gemaakt. Dat het wel in Renates genen zit om honderdtonner te worden bewijzen haar volle zus Etazon Rianne en haar dochter Delta Renate 1. Niet alleen Atlantic is een nazaat van Renate, ook Saxobeat en Solero stammen uit de Renate-koefamilie.

 

Bijna honderdtonners

De moeder van Weelder Solution (Koepon Laudan Hansa 5) is in deze lijst de stiermoeder met de hoogste levensproductie: 95.438 kg. Ze wordt op de hielen gezeten door de moeder van Vero Startrek, de nog producerende Vero Suzanne 6 met 91.151 kg.

Tabel 1: productiegegevens van moeders van zwartbonte, dochtergeteste CRV-stieren (zwartbonte stierenkaart van april 2019), productiegegevens uit juni 2019

Fokstier Moeder Kg melk % vet % eiwit Kg vet Kg eiwit Ext  
General Koepon Jeeves Genua 2 77.745 4,87 3,78 3.788 2.936 87 LL
Final Bouw Epic Finola 25.157 4,68 3,62 1.177 910 83
Malcolm RF Apina Nadja 79.028 4.64 3.46 3.667 2.737 90 LL
Rocky Bouw Goli Flower 61.670 4,48 3,45 2.761 2.130 87 LL
Solero Delta Remina 51.674 4,08 3,43 2.109 1.774 84
Solution Koepon Laudan Hansa 5 95.438 4.04 3.49 3.856 3.326 85
Startrek Vero Suzanne 6 91.151 3,86 3.61 3.516 3.289 88 LL
Nilson Commandeur 763 64.642 4,49 3.67 2.905 2.371 85 LL
Atlantic Etazon Renate 16.895 4,61 3,74 779 632 86
Saxobeat Delta Riant 42.611 4,46 3,56 1.899 1.519 87
Allard Rf Horst Liza 173 48.427 5.22 4.20 2.530 2.032 88
Stellando RF Batenburg Ginster 2545 54.219 4.08 3.52 2.211 1.910 90
Crescendo L W Christina 3 55.832 4,51 3.60 2.516 2.010 88 LL
Gemiddelde 58.807 4,41 3,61 2.593 2.121 87  

 

[tekst gaat verder onder de foto]

levensproductie

Delta Sissy, moeder van Delta Colorado als tweedekalfskoe, is honderdtonner

Stiermoeders bij roodbont

De moeders van de acht roodbonte fokstieren op de stierenkaart produceerden tot nu toe gemiddeld 58.631 kg melk. Naast hun hoge levensproductie springt hun hoge gemiddelde exterieurscore van 88 punten in het oog (tabel 2). Drie van deze stiermoeders zijn nog in productie. Delta Sissy, de moeder van Colorado, is in dit gezelschap de koe met de hoogste productie. Op Delta-testbedrijf Boschloo in Steenderen passeerde ze vandaag (25 juli) de 100.000 litergrens. In de tabel staan haar productiegegevens tot en met juni 2019.

Niet alleen de moeders van deze acht fokstieren zijn goede producentes, ook hun grootmoeders van moederskant. Zij produceerden gemiddeld 58.239 kg melk.

Tabel 2: productiegegevens van moeders van roodbonte, dochtergeteste CRV-stieren (roodbonte stierenkaart van april 2019), productiegegevens uit juni 2019

Stier Moeder Kg melk % vet % eiwit Kg vet Kg eiwit Ext  
Fun P Caudumer Lol 306 71.784 3,98 3,37 2.856 2.423 91 LL
Potter P Pietje 52 57.068 4.68 3.68 2.670 2.099 87
Libero Horst Liza 173 48.427 5.22 4.20 2.530 2.032 88
Director Dukefarm Buddy-red 67.459 3,82 3,34 2.573 2.252 85 LL
Valentino Delta Jasmijn 31.611 4,56 3,68 1.440 1.164 87
Pascal Horst Liza 173 48.427 5.22 4.20 2.530 2.032 88
Colorado Delta Sissy 99.258 3.77 3,29 3.747 3.266 89 LL
Passe Janna 1579 45.010 4,28 3,62 1.925 1.629 86
Gemiddelde 58.631 4,32 3,60 2.534 2.112 88