FokkerijData Plus koerst op weg naar verhogen betrouwbaarheid fokwaarden

categorie Fokwaarden, Levensduur
18
mrt
2015
0
Reacties

Het verhogen van de betrouwbaarheid van de genomic fokwaarde voor NVI naar 75%. Dat is het doel van het FokkerijData Plus-programma dat CRV in 2012 opstartte. Een analyse van de eerste resultaten laat zien dat we goed op weg zijn dit resultaat te bereiken. Met nog slechts 10.000 dieren in de analyse is reeds een gemiddelde stijging van 2% in betrouwbaarheid waar te nemen.

FokkerijData Plus staat voor gegevensverzameling via MPR, bedrijfsinspectie en Digiklauw, in combinatie met merkeronderzoek. Het doel van CRV is om in 5 jaar tijd de praktijkgegevens en DNA informatie te verzamelen van 100.000 koeien op melkveebedrijven in Nederland en Vlaanderen. Hiermee wil CRV de betrouwbaarheid van de merkertest vergroten, terwijl veehouders de mogelijkheid hebben om de merkertest te gebruiken voor betere selectie en paringen bij het jongvee.

Uit een eerste analyse waarbij CRV de gegevens van 10.000 koeien meenam, is gekeken naar 23 exterieurkenmerken en het kenmerk klauwgezondheid. Over deze 24 kenmerken is gemiddeld voor de genomic fokwaarden een stijging in betrouwbaarheid van 2% waar te nemen. Bij kenmerken met een hoge erfelijkheidsgraad ligt deze stijging in betrouwbaarheid tussen 3 en 8%. Het kenmerk uier is hierin de uitschieter met een stijging in betrouwbaarheid van 8%.

FokkerijData Plus is goed op weg om de doelstelling, 75% betrouwbaarheid voor NVI, te bereiken wanneer over 2-3 jaar gegevens van 100.000 koeien zijn opgenomen.

Lees meer over FokkerijData Plus