Waarmee kunnen we u helpen?

Zuiveringsslib en de mestwet

De hoeveelheid zuiveringsslib die u mag gebruiken is niet onbeperkt en moet passen binnen het gebruiksnormenstelsel. Zuiveringsslib telt niet mee voor de gebruiksnorm dierlijke mest. Het telt wel mee voor de stikstofgebruiksnorm en de fosfaatgebruiksnorm. Daarbij telt de hoeveelheid stikstof voor 40% mee (de werkingscoëfficiënt is 40%) en fosfaat voor 100%.

Heeft deze informatie u geholpen?
Heeft u niet gevonden wat u zocht?

Contact met CRV

Heeft u vragen? Neem contact met ons op.

Contact