Waarmee kunnen we u helpen?

Wat valt onder mestverwerking?

Onder mestverwerking vallen het exporteren van dierlijke meststoffen en het verbranden of vergassen van dierlijke meststoffen tot as, waarin maximaal 10% organische stof (koolstofketens) aanwezig is.
Het verwerken van mest gebeurt altijd door een verwerker. Dit kan geen landbouwbedrijf zijn.
Covergisten en scheiden zijn bewerkingsmethodes en vallen niet onder mestverwerking.

Heeft deze informatie u geholpen?
Heeft u niet gevonden wat u zocht?

Contact met CRV

Heeft u vragen? Neem contact met ons op.

Contact