Waarmee kunnen we u helpen?

Wanneer is de melkveefosfaatreferentie van toepassing?

Alleen voor actieve landbouwbedrijven die in 2013 een melkveebedrijf of een jongveeopfokbedrijf hebben gehouden is een melkveefosfaatreferentie vastgesteld.

De melkveefosfaatreferentie is de maat voor het door melkvee geproduceerde fosfaatoverschot in 2013.

Melkveefosfaatreferentie 2013 = mestproductie (in kilogram fosfaat) van het in 2013 op uw bedrijf gehouden melkvee – fosfaatruimte op basis van de oppervlakte grond die u in 2013 bij uw bedrijf in gebruik had.

Is de mestproductie kleiner dan de fosfaatruimte dan is de melkveefosfaatreferentie nul.

Heeft deze informatie u geholpen?
Heeft u niet gevonden wat u zocht?

Contact met CRV

Heeft u vragen? Neem contact met ons op.

Contact