Waarmee kunnen we u helpen?

Stikstofgebruiksnormen

De stikstofgebruiksnormen gebruikt u om de totale stikstofgebruiksruimte voor meststoffen voor uw bedrijf te berekenen. De stikstofgebruiksnormen (kilo’s stikstof per hectare per jaar) zijn per gewas of gewasgroep vastgesteld (Zie tabel 1 Stikstofgebruiksnormen).
De tabellen zijn te vinden op de website van de RVO: http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest-en-grond/mest/tabellen-en-publicaties

De stikstofgebruiksruimte (oppervlakte gewas x de stikstofnorm van dat gewas) geeft aan hoeveel stikstof op het gehele bedrijf mag worden toegediend.

Heeft deze informatie u geholpen?

  Heeft u niet gevonden wat u zocht?

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and
  Terms of Service apply.

  Contact met CRV

  Heeft u vragen? Neem contact met ons op.

  Contact