Waarmee kunnen we u helpen?

Bedrijfsspecifieke Excretie BEX

BEX-deelnemers kunnen – met het door Koeien & Kansen ontwikkelde BEX-rekenprogramma – bedrijfseigen excretiecijfers hanteren als alternatief voor de forfaitaire excretienormen. Door het rantsoen te optimaliseren daalt de excretie. Hierdoor zijn er minder kosten voor mestafzet of ontstaat er meer ruimte voor gebruik van dierlijke mest.

In BEX wordt de nettovoeropname (= daadwerkelijk opgegeten voer) van de veestapel berekend. Op basis van de voorraadvorming van voer (eigen geteeld ruwvoer en aankoop van voer) kan teruggerekend worden hoeveel de gewasopbrengst (= fosfaatonttrekking) op het bedrijf en per hectare is geweest. De BEX is gebaseerd op het principe van de dierbalans: de som van de hoeveelheid mineralen in aangekocht voer en eigen voer is gelijk aan de som van de afvoer van mineralen als melk en vlees en de excretie. De dierbalans is onderdeel van de bedrijfskringloop.

Heeft deze informatie u geholpen?

  Heeft u niet gevonden wat u zocht?

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and
  Terms of Service apply.

  Contact met CRV

  Heeft u vragen? Neem contact met ons op.

  Contact