Waarmee kunnen we u helpen?

Stamboek & Registratie

Bij mijn pasgeboren kalfje staat een andere vader dan dat ik verwacht had. Hoe kan dat?

Bij CRV is een andere vader vastgelegd dan u verwacht had.

Mogelijke redenen hiervoor zijn:

 • Bij dhz-ki is een verkeerde stiercode ingevoerd.
 • De koe is meerdere malen geïnsemineerd, een andere vader dan u verwacht had is geaccepteerd.
 • Er zijn meerdere koeien op 1 dag geïnsemineerd, de registratie hiervan is omgedraaid.
 • Bij de KI is een registratiefout gemaakt.

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met de Klantenservice.

Heeft deze informatie u geholpen?

  Heeft u niet gevonden wat u zocht?

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and
  Terms of Service apply.

  Er wordt een pincode gevraagd in de I&R Voice Response. Wat moet ik doen?

  Voer uw zelfgekozen vier-cijferige pincode direct in in het Voice Response menu (0900-2023030). Voer deze code vervolgens nogmaals in ter bevestiging. Hiermee is uw pincode vastgelegd.
  Vanaf 1 oktober 2015 bent u verplicht om de applicatie met een pincode te beveiligen om misbruik te voorkomen. Dieren kunnen anders van uw UBN nummer aan- of afgevoerd worden, zonder dat u dat zelf weet. 

  • De pincode moet uit vier cijfers bestaan. Deze mogen niet gelijk zijn aan de laatste vier cijfers van het UBN nummer.
  • U hoeft het invoeren van de pincode NIET te bevestigen met een #. Doet u dat wel dan is de invoer onjuist.
  • Wilt u de pincode wijzigen? Kies voor optie 9 in het menu en voer een nieuwe pincode in
  • Bent u de pincode kwijt/vergeten? Neem contact op met de Klantenservice.
  Heeft deze informatie u geholpen?

   Heeft u niet gevonden wat u zocht?

   This site is protected by reCAPTCHA and the Google
   Privacy Policy and
   Terms of Service apply.

   Erfelijk kenmerk CDH

   Duitse onderzoekers hebben een erfelijke afwijking ontdekt die zorgt voor fatale kalverdiarree. De onderzoekers stellen dat het om een erfelijke afwijking gaat die terug te voeren is op de Canadese stier Maughlin Storm.

   Kalveren die de erfelijke afwijking hebben, hebben diarree en verminderde eetlust, wat gepaard kan gaan met longontsteking en vochtvorming (oedeem). De kalveren sterven tussen drie weken en zes maanden na de geboorte. Zoals bij veel erfelijke afwijkingen, treden de ziekteverschijnselen alleen op als het kalf van beide ouders het verkeerde haplotype krijgt. 

   Het feit dat de erfelijke afwijking terugvoert op de Canadese stier Maughlin Storm geeft aan dat het gebrek al langer verspreid is in de populatie. Deze stier werd in de jaren 90 veel gebruikt. Het is dankzij de technologie rondom genomics dat dergelijke afwijkingen getraceerd en effectief bestreden kunnen worden.

   Hoe kunt u een dier laten onderzoeken op CDH?

   • Via een genomicsonderzoek. Het testen op CDH vindt daarbij standaard plaats.
   • Via de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). Zij voeren een bloedonderzoek uit. Zie voor meer informatie http://www.gddiergezondheid.nl.
   Heeft deze informatie u geholpen?

    Heeft u niet gevonden wat u zocht?

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google
    Privacy Policy and
    Terms of Service apply.

    Hoe controleer ik of de VKI-melding is gedaan?

    Om te controleren of een VKI-melding is gedaan gaat u naar VeeManager – Module Registratie en kiest u voor Geplande afvoer en VKI.

    U past de zoekcriteria aan door de data te wijzigen. Nadat u op ophalen heeft geklikt komt de melding in de lijst bij het dier te staan. Staat er https://kennisbank.crv4all.com/sites/default/files/VKI.PNG achter een dier dan is de VKI-melding gedaan.

    Heeft deze informatie u geholpen?

     Heeft u niet gevonden wat u zocht?

     This site is protected by reCAPTCHA and the Google
     Privacy Policy and
     Terms of Service apply.

     Hoe kan ik via de Voice Response (telefoon) een VKI-melding doen?

     Het telefoonnummer van de Voice Response is 0900-2023030 (0,35 cent per gesprek plus de gebruikelijke belkosten).
     Onder optie 7 in het keuzemenu kunt u de VKI-melding doen.
     U kunt alleen een VKI-melding via de Voice Response doorgeven als er geen bijzonderheden te melden zijn qua gezondheid van het dier.
     Standaard zijn alle vragen in het VKI-formulier van de Voice Response beantwoord met ‘Nee’. Zijn er wel bijzonderheden, zoals antibiotica gebruik? Voer de VKI-melding in via VeeManager of neem contact op met de Klantenservice. Zij voeren dan de VKI-melding voor u in.

     Voor meer informatie over het doen van een VKI-melding via VeeManager gaat u naar Hoe voer ik via VeeManager een VKI-melding in?

     Heeft deze informatie u geholpen?

      Heeft u niet gevonden wat u zocht?

      This site is protected by reCAPTCHA and the Google
      Privacy Policy and
      Terms of Service apply.

      Hoe trek ik een I&R melding in?

      Ga hiervoor naar het meldoverzicht, te vinden onder VeeManager > Registratie > Meldoverzicht https://apps.crv4all.nl/veemanager/menu/meldoverzicht

      Het meldoverzicht toont alle meldingen van de afgelopen week.

      • Pas eventueel de periode aan om ‘oudere’ meldingen op te halen. 
      • Vul bij ID-code het levensnummer in. Alle meldingen die bij dit dier horen komen nu in beeld.
      • Zoek de betreffende melding op en kies voor “herstellen / intrekken”.
      • Klik op “Intrekken I&R melding” en klik vervolgens 2x op OK. 
      • De melding is nu ingetrokken.

      Opmerkingen:

      • Aan- en afvoermeldingen:
       • Alle aan- en afvoermeldingen kunt u binnen negen kalenderdagen na de melddatum intrekken. Ook de meldingen met een definitieve status. 
      • Doodgeboortes:
       • Doodgeboortes die gemeld zijn via de destructor (Rendac) komen niet in het meldoverzicht van CRV. Deze moeten via de RVO hersteld of ingetrokken worden. Meer informatie hierover vindt u op http://mijn.rvo.nl
       • Doodgeboortes kunnen gedurende zeven kalenderdagen na melddatum ingetrokken worden.
      • Geboorte:
       • Een ingetrokken geboortemelding verdwijnt deze volledig uit het systeem. U kunt het dier opnieuw melden met de juiste gegevens. De geboorte wordt dan opnieuw verwerkt met de daarbij behorende producten.
       • Als een geboortemelding is hersteld dan komt deze bij CRV als wijziging binnen. Alleen bij een herstel van de moeder bestellen wij een nieuwe registratiekaart. Het dier moet dan wel voor de eigen opfok gemeld zijn en er moet een deelname aan registratiekaarten zijn. Bij alle andere wijzigingen sturen wij niet automatisch een nieuw geboortebewijs of nieuwe registratiekaart. Wilt u deze toch ontvangen? Neem dan contact op met de Klantenservice.
       • Geboortes kunnen gedurende zeven kalenderdagen na melddatum ingetrokken worden.
      • Alle andere meldingen kunnen tot maximaal zeven kalenderdagen na melddatum in het I&R systeem worden ingetrokken. Is deze periode verstreken? Dan kunt u een melding alleen nog schriftelijk herstellen of intrekken bij de RVO. Meer informatie hierover vindt u op http://mijn.rvo.nl
      Heeft deze informatie u geholpen?

       Heeft u niet gevonden wat u zocht?

       This site is protected by reCAPTCHA and the Google
       Privacy Policy and
       Terms of Service apply.

       Hoe voer ik een geboortemelding in?

       U kunt een geboortemelding doorgeven via:

       • VeeManager
       • Voice Response
       • De Klantenservice
       • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
       • Eigen managementsysteem

       VeeManager

       Ga naar: https://apps.crv4all.nl/veemanager/menu/geboorte

       Bijzonderheden bij het invullen:

       • Bij ‘Kalf’ kiest u een levensnummer uit de lijst of vult u een werknummer in.
       • Bij ‘Geboortedatum’ kiest u een datum uit de kalender of vult u de datum in. 
       • Bij ‘Moeder’ kiest u een levensnummer uit de lijst of vult u een werknummer of diernummer in.
       • Bijzonderheden en naam (optioneel):
        • Naamgeving kan staan op: geen naam, automatisch volgnummer of naam opgeven. Voor het wijzigen van type naam neemt u contact op met de Klantenservice
       • Heeft u alles ingevuld? Klik dan twee keer OK. De melding is nu ingevoerd.

       Opmerkingen:

       • U heeft 80 werkdagen (vier maanden) de tijd om een I&R melding te doen. Lever oudere meldingen schriftelijk aan bij het RVO. Zij leggen dan de melding vast.
       • Meldt u een kalf met een geboortedatum ouder dan drie werkdagen? Dan krijgt u de waarschuwing ‘melding is buiten de wettelijke termijn’ in beeld. De melding is wel gewoon vastgelegd. Het RVO rekent een tarief van €1,08 per (te late) melding.
       Heeft deze informatie u geholpen?

        Heeft u niet gevonden wat u zocht?

        This site is protected by reCAPTCHA and the Google
        Privacy Policy and
        Terms of Service apply.

        Hoe voer ik een importmelding in?

        U kunt op verschillende manieren een importmelding invoeren:

        • Via VeeManager
        • Via schriftelijke aanlevering bij de Klantenservice
        • Via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
        • Via een eigen managementsysteem

        VeeManager:

        Ga naar https://apps.crv4all.nl/veemanager/menu/import

        Bijzonderheden bij het invullen:

        • Bij ‘volgnummer melding’: Hier moet u het aantal geïmporteerde dieren invullen.
        • Bij ‘Gezondheidscertificaatnr’. Vul hier het nummer dat rechts bovenaan op het transportformulier staat, het nummer begint met ‘INTRA’.
        • Bij ‘Land geboorte / oorsprong’:
         • na het invullen van het eerste dier komt hier automatische het land van herkomst te staan.
         • voert u een dier uit een ander land in, pas dan het land aan

        Bijzonderheden:

        • Stuur na het invoeren de originele paspoorten samen met een geleideformulier naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Waar kan ik een geleideformulier importrunderen EU-Landen vinden?
        • Zet bij het invoeren van de ID-code van dieren geïmporteerd uit Tjechië of Slowakije de laatste drie cijfers uit het levensnummer van het dier zelf (zoals vermeld op het paspoort) vooraan bij de invoer van de ID-code.
         Neem bij de moeder de ID-code over zoals die vermeld staat op het paspoort. Daar hoeft u niet te schuiven met de nummers.

        Opmerkingen:

        • U heeft 80 werkdagen (vier maanden) de tijd om een I&R melding te doen. Oudere meldingen moet u schrifelijk bij het RVO aanleveren. Zij leggen de melding dan vast.
        • U kunt een datum ouder dan drie werkdagen vastleggen door ‘andere datum’ aan te klikken en dan een andere datum in te typen. U krijgt dan de waarschuwing ‘melding is buiten de wettelijke termijn’ in beeld. De melding is echter wel gewoon vastgelegd. Het RVO rekent een tarief van €1,08 per (te late) melding.
        Heeft deze informatie u geholpen?

         Heeft u niet gevonden wat u zocht?

         This site is protected by reCAPTCHA and the Google
         Privacy Policy and
         Terms of Service apply.

         Hoe voer ik via VeeManager een VKI-melding in?

         Ga naar VeeManager – Module Registratie en kies voor VKI-melding. Vul op het formulier het diernummer, het werknummer of het levensnummer in. Kies voor een VKI-melding in verband met slacht bij type voor de optie slacht. De andere invulvelden hoeven niet ingevuld te worden. Kies voor opslaan.

         Bijzonderheden
         Alle vragen in het VKI-formulier zijn standaard beantwoord met ‘Nee’. Moeten er bijzonderheden gemeld worden in het VKI-formulier? Aanpassingen in het VKI-formulier doet u via de knop ‘Wijzig VKI’. 

         Heeft deze informatie u geholpen?

          Heeft u niet gevonden wat u zocht?

          This site is protected by reCAPTCHA and the Google
          Privacy Policy and
          Terms of Service apply.

          Hoe vraag ik een paspoort aan?

          U kunt een paspoort aanvragen via:

          • VeeManager
          • De Klantenservice
          • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

          VeeManager

          Ga naar: https://apps.crv4all.nl/veemanager/menu/paspoort

          Controleer het e-mailadres en vul de levensnummers in. Klik dan twee keer op OK. De bestelling is nu ingevoerd.

          Bijzonderheden:

          • Een paspoort is drie werkdagen na afgifte geldig. De dag van aanvraag telt niet mee.
          • Na invoer en controle door het RVO worden de paspoorten naar het opgegeven e-mailadres gestuurd.
          • U krijgt per aangevraagd paspoort één mail. U vindt het paspoort in de bijlage.
          Heeft deze informatie u geholpen?

           Heeft u niet gevonden wat u zocht?

           This site is protected by reCAPTCHA and the Google
           Privacy Policy and
           Terms of Service apply.