Waarmee kunnen we u helpen?

Overig

Bedrijfsspecifieke Excretie BEX

BEX-deelnemers kunnen – met het door Koeien & Kansen ontwikkelde BEX-rekenprogramma – bedrijfseigen excretiecijfers hanteren als alternatief voor de forfaitaire excretienormen. Door het rantsoen te optimaliseren daalt de excretie. Hierdoor zijn er minder kosten voor mestafzet of ontstaat er meer ruimte voor gebruik van dierlijke mest.

In BEX wordt de nettovoeropname (= daadwerkelijk opgegeten voer) van de veestapel berekend. Op basis van de voorraadvorming van voer (eigen geteeld ruwvoer en aankoop van voer) kan teruggerekend worden hoeveel de gewasopbrengst (= fosfaatonttrekking) op het bedrijf en per hectare is geweest. De BEX is gebaseerd op het principe van de dierbalans: de som van de hoeveelheid mineralen in aangekocht voer en eigen voer is gelijk aan de som van de afvoer van mineralen als melk en vlees en de excretie. De dierbalans is onderdeel van de bedrijfskringloop.

Heeft deze informatie u geholpen?

  Heeft u niet gevonden wat u zocht?

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and
  Terms of Service apply.

  Bij de invoer van de KringloopWijzer worden niet-BEX-producten opgevraagd. Waar hebben deze producten invloed op en in welke mate?

  Het gebruik van niet-BEX-producten (zoals zaagsel, ligstro, compost) heeft invloed op de bemesting, want uiteindelijk komen deze producten in de mestput, mestvaalt en op het land terecht. Ze hebben invloed op de kringloop van het melkveebedrijf en moeten dus in de KringloopWijzer worden ingevoerd.

  Heeft deze informatie u geholpen?

   Heeft u niet gevonden wat u zocht?

   This site is protected by reCAPTCHA and the Google
   Privacy Policy and
   Terms of Service apply.

   Handleiding CRV Mineraal

   In de bijlage vindt u een uitleg over CRV Mineraal.

   Bijlage: Handleiding CRV Mineraal

   Heeft deze informatie u geholpen?

    Heeft u niet gevonden wat u zocht?

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google
    Privacy Policy and
    Terms of Service apply.

    Hoe bereken ik het werkelijk gebruik fosfaat?

    Om na te gaan of u binnen de gebruiksnorm voor fosfaat blijft moet u ook weten hoeveel fosfaat u daadwerkelijk gebruikt.
    Dit berekent u als volgt:

    • Tel bij elkaar op: fosfaat in de beginvoorraden meststoffen, productie dierlijke meststoffen en de aanvoer meststoffen.
    • ​Trek daarvan af: fosfaat in de afvoer meststoffen en de eindvoorraad meststoffen.

    Maak deze berekening voor de volgende categorieën:

    Alle fosfaat telt mee, behalve fosfaat in compost. Hiervoor geldt een fosfaatvrije voet. U hoeft 50% van de gebruikte hoeveelheid fosfaat niet mee te tellen, met een bovengrens van 3,5 gram per kilo droge stof.

    Heeft deze informatie u geholpen?

     Heeft u niet gevonden wat u zocht?

     This site is protected by reCAPTCHA and the Google
     Privacy Policy and
     Terms of Service apply.

     Hoe meld ik mij af voor derogatie?

     Als u na uw aanmelding besluit om toch geen gebruik te maken van derogatie kunt u zich tot en met 15 mei afmelden bij de RvO via Mijn dossier. Ga hiervoor naar https://mijn.rvo.nl/home.

     Restitutie verloopt via de RVO. Na 15 mei kunt u zich alleen nog schriftelijk afmelden. Er vindt dan geen restitutie plaats.

     Heeft deze informatie u geholpen?

      Heeft u niet gevonden wat u zocht?

      This site is protected by reCAPTCHA and the Google
      Privacy Policy and
      Terms of Service apply.

      Moet ik de KringloopWijzer invullen?

      Vanaf 2015 is het voor alle melkveehouders met een fosfaatoverschot uit hun melkveefosfaatreferentie verplicht de KringloopWijzer in te vullen (aangifte achteraf, vóór 1 maart 2016).

      Vanaf 2016 is het voor alle melkveehouders verplicht de KringloopWijzer in te vullen (aangifte achteraf, vóór 1 maart 2017).

      Vul de KringloopWijzer in op http://www.dekringloopwijzer.nl

      Heeft deze informatie u geholpen?

       Heeft u niet gevonden wat u zocht?

       This site is protected by reCAPTCHA and the Google
       Privacy Policy and
       Terms of Service apply.

       Stikstofdifferentiatie

       Als u meedoet met stikstofdifferentiatie dan mag u extra stikstof gebruiken. Zie Tabel 1 Stikstofgebruiksnormen. De tabellen zijn te vinden op de website van de RVO: http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest-en-grond/mest/tabellen-en-publicaties

       Wat is de extra norm voor tarwe en gerst?
       De extra norm voor wintertarwe is 15 kg stikstof per hectare per jaar. Voor zomertarwe en wintergerst is dit 20 kg en voor zomergerst is dit 30 kg stikstof per hectare per jaar.

       Wat is de extra norm voor suikerbieten en fritesaardappelen?
       De extra norm voor suikerbieten is 15 kg stikstof per hectare per jaar. Voor de fritesaardappelen is dit 30 kg stikstof per hectare per jaar.

       Heeft deze informatie u geholpen?

        Heeft u niet gevonden wat u zocht?

        This site is protected by reCAPTCHA and the Google
        Privacy Policy and
        Terms of Service apply.

        Stikstofgebruiksnormen

        De stikstofgebruiksnormen gebruikt u om de totale stikstofgebruiksruimte voor meststoffen voor uw bedrijf te berekenen. De stikstofgebruiksnormen (kilo’s stikstof per hectare per jaar) zijn per gewas of gewasgroep vastgesteld (Zie tabel 1 Stikstofgebruiksnormen).
        De tabellen zijn te vinden op de website van de RVO: http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest-en-grond/mest/tabellen-en-publicaties

        De stikstofgebruiksruimte (oppervlakte gewas x de stikstofnorm van dat gewas) geeft aan hoeveel stikstof op het gehele bedrijf mag worden toegediend.

        Heeft deze informatie u geholpen?

         Heeft u niet gevonden wat u zocht?

         This site is protected by reCAPTCHA and the Google
         Privacy Policy and
         Terms of Service apply.

         Vervoersbewijzen Dierlijke Meststoffen (VDM)

         Als u dierlijke meststoffen vervoert moet u een Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (VDM) invullen en naar de RvO toesturen. Tijdens het transport neemt u het VDM mee.

         Automatisch inlezen in CRV Mineraal
         Het is mogelijk  dat uw VDM gegevens automatisch worden ingelezen in CRV Mineraal. Hiervoor moet u een machtiging afgeven op mijn.rvo.nl. Hoe dit in te regelen is, leest u in het artikel Hoe regel ik de machtigingen voor automatische koppelingen in CRV Mineraal bij de RVO? 

         Dagelijkse uitwisseling
         Wanneer de machtiging is afgegeven, wordt deze in het eerstvolgende weekend gecontroleerd. Indien de machtiging juist is ingevoerd, worden de VDM gegevens uitgewisseld. Vervolgens wordt iedere dag bekeken of er nieuwe VDM gegevens beschikbaar zijn voor uitwisseling. 

         Heeft deze informatie u geholpen?

          Heeft u niet gevonden wat u zocht?

          This site is protected by reCAPTCHA and the Google
          Privacy Policy and
          Terms of Service apply.

          Wanneer ben ik vrijgesteld van de administratieplicht voor het mestbeleid?

          Een klein bedrijf hoeft geen administratie bij te houden voor het mestbeleid en hoeft niet bij de RvO geregistreerd te worden.
          U bent vrijgesteld van de administratieplicht voor het mestbeleid als uw bedrijf:

          • per jaar niet meer dan 350 kilo stikstof in dierlijke meststoffen produceert of aanvoert;
          • in een jaar nooit meer dan drie hectare landbouwgrond heeft.

          Het kan wel zijn dat u uw bedrijf moet laten registreren vanuit andere regelgeving.

          Heeft deze informatie u geholpen?

           Heeft u niet gevonden wat u zocht?

           This site is protected by reCAPTCHA and the Google
           Privacy Policy and
           Terms of Service apply.