Waarmee kunnen we u helpen?

Mest

Wat valt onder mestverwerking?

Onder mestverwerking vallen het exporteren van dierlijke meststoffen en het verbranden of vergassen van dierlijke meststoffen tot as, waarin maximaal 10% organische stof (koolstofketens) aanwezig is.
Het verwerken van mest gebeurt altijd door een verwerker. Dit kan geen landbouwbedrijf zijn.
Covergisten en scheiden zijn bewerkingsmethodes en vallen niet onder mestverwerking.

Heeft deze informatie u geholpen?
Heeft u niet gevonden wat u zocht?

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.

Wat zijn de gevolgen als ik niet aan mijn mestverwerkingsplicht voldoe?

Voldoet u niet aan uw mestverwerkingsplicht dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen van € 11,- per kilo fosfaat.

Heeft deze informatie u geholpen?
Heeft u niet gevonden wat u zocht?

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.

Wat zijn de mestverwerkingspercentages per regio?

Bedrijven die een mestoverschot verwachten, moeten een deel van die mest laten verwerken. Het hangt af van de regio waarin uw bedrijf ligt, hoeveel u moet laten verwerken. Deze hoeveelheid is uitgedrukt in percentages en wordt jaarlijks vastgesteld. 

 

Heeft deze informatie u geholpen?
Heeft u niet gevonden wat u zocht?

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.

Wat zijn de mogelijkheden bij onvoldoende mestopslagcapaciteit?

Als u onvoldoende opslagcapaciteit hebt moet u de mest zo afvoeren dat er geen schade aan het milieu ontstaat. Dit kan bijvoorbeeld door mestafzetovereenkomsten met een afnameplicht af te sluiten voor de mest die u te veel produceert in de periode van 1 augustus tot 1 maart. Bewaar deze overeenkomsten in uw administratie. Regel dit vóór 1 augustus, voor de hele periode van 1 augustus tot 1 maart.

Heeft deze informatie u geholpen?
Heeft u niet gevonden wat u zocht?

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.

Zuiveringsslib en de mestwet

De hoeveelheid zuiveringsslib die u mag gebruiken is niet onbeperkt en moet passen binnen het gebruiksnormenstelsel. Zuiveringsslib telt niet mee voor de gebruiksnorm dierlijke mest. Het telt wel mee voor de stikstofgebruiksnorm en de fosfaatgebruiksnorm. Daarbij telt de hoeveelheid stikstof voor 40% mee (de werkingscoëfficiënt is 40%) en fosfaat voor 100%.

Heeft deze informatie u geholpen?
Heeft u niet gevonden wat u zocht?

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.