Waarmee kunnen we u helpen?

Merkertesten

Alle dieren staan in het selectiescherm van HerdOptimizer op afvoeren. Hoe kan dit?

Het houden/afvoeren advies is gebaseerd op het aantal gewenste kalveren per gekozen adviesperiode in het instellingen scherm .
Door de adviesperiode en het aantal gewenste kalveren aan te passen zullen er minder dieren op afvoeren in het selectiescherm staan.

Heeft deze informatie u geholpen?
Heeft u niet gevonden wat u zocht?

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.

Handleidingen HerdOptimizer

In de bijlage vindt u een handleiding van HerdOptimizer. Het advies is om HerdOptimizer te openen in de browser van Google Chrome. 

Wilt u HerdOptimzer gebruiken op uw telefoon, tablet of als snelkoppeling op uw computer? Bekijk de handleiding voor het aanmaken van een snelkoppeling.

Bijlagen:    Handleiding HerdOptimizer
                  Handleiding HerdOptimizer snelkoppeling
                   

 
                  

Heeft deze informatie u geholpen?
Heeft u niet gevonden wat u zocht?

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.

Hoe kom ik in HerdOptimizer?

U logt in via https://www.crvherdoptimizer.nl/.

Alleen bij een deelname aan Fokken op Maat, Fokkerij DataPlus of losse merkertesten heeft u toegang tot HerdOptimizer. U heeft een e-mail ontvangen om uw account te activeren en uw wachtwoord aan te maken. Bent u uw wachtwoord vergeten? Druk op “wachtwoord vergeten” om een nieuw wachtwoord aan te maken.

Heeft deze informatie u geholpen?
Heeft u niet gevonden wat u zocht?

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.

Hoe meld ik mij aan voor Fokken op Maat?

Inschrijven
Het inschrijven kan via de site. Ga hiervoor naar https://www.crv4all.nl/service/fokken-op-maat/.
Hier vindt u informatie over Fokken op Maat en het formulier voor inschrijving. Na inschrijving ontvangt u een e-mail met een link om uw aanmelding te bevestigen. 

Startpakket
Na de inschrijving ontvangt u een startpakket van uw Fokken op Maat adviseur.
Het pakket bevat informatie over:

 • het nemen en opsturen van haarmonsters
 • het nemen van een oorbiopt
 • welke veranderingen in fokwaarden u mag verwachten
Heeft deze informatie u geholpen?
Heeft u niet gevonden wat u zocht?

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.

Hoe neem ik een haarmonster voor een merkertest?

U kunt op verschillende manieren haarmonsters nemen. Het is belangrijk dat er voldoende haarwortels aan de haren zitten en dat de haren droog en zo schoon mogelijk zijn. 

Uit onderzoek is gebleken dat rode haren minder goed bruikbaar zijn voor merkeronderzoek. Gelieve bij rode of roodbonte dieren, indien mogelijk witte haren te trekken.

Haren uit de kruin of lange haren uit de oren trekken
De haren dienen bij voorkeur uit de kruin getrokken te worden. Ook is het mogelijk de lange haren uit de oren te trekken. U kunt hiervoor een tang gebruiken. Let u erop dat u voldoende haren trekt. Het haarmonster moet ongeveer 150 haren bevatten, dit is een bosje haar ter dikte van een potlood of pen.

Haren uit de staart trekken
Wanneer een dier niet vast gezet kan worden aan het voerhek en een haarmonster uit de kruin of oren niet mogelijk is dan kunt u een haarmonster uit de pluim van de staart nemen. Neem een bosje haar ter dikte van een potlood of pen (ongeveer 150 haren) van de pluim van de staart en wikkel dat om u vinger. Trek het vervolgens met een stevige ruk uit de staart van het dier.

Jonge kalveren
Bij jonge kalveren bevatten de haarwortels minder DNA dan bij volwassen dieren. Van jonge dieren zijn daarom meer haren nodig voor het onderzoek.

Opsturen haren
Doe de haren in hun geheel (met haarwortels) in het plastic zakje, de haren mogen niet afgeknipt worden. Stop het plastic zakje in de geleverde antwoordenvelop en stuur die naar ons retour.

Zie de bijlage hieronder voor meer informatie over het nemen van haarmonsters.

Bijlage:   Fokken op Maat – Haarmonster

Heeft deze informatie u geholpen?
Heeft u niet gevonden wat u zocht?

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.

Hoe neem ik een oorbiopt voor een merkertest?

Merkeronderzoek gebeurt via een oorbiopt of een haarmonster.

Hoe werkt het nemen van een oorbiopt?
Bij het aanbrengen van het oormerk wordt een stukje weefsel uit het oor geknipt. Het weefsel wordt opgevangen in een buisje voorzien van een vloeistof, die het DNA beschermt tegen afbraak. Het monster wordt vervolgens opgestuurd naar CRV voor DNA-onderzoek.

Wanneer neem ik een oorbiopt?
Het nemen van een oorbiopt gebeurt meteen bij het inzetten van de oornummers bij een kalf. Dit is ook het enige moment dat er een oorbiopt genomen mag worden. Hiervoor is een speciaal type oormerk (bioptoormerk) met bijbehorende tang nodig.

Waar bestel ik bioptoormerken? 
U kunt de bioptoormerken bestellen bij de Firma Hut (oormerk Allflex) of bij Bflex (oormerk Qflex). Beide leveranciers leveren ook bioptoormerken voor gecombineerd BVD- en DNA-onderzoek.
Vraag altijd oormerken aan voor ‘natte’ oorbiopten.

Zie de bijlagen hieronder voor meer informatie over oorbiopten.

Bijlagen:
Fokken op Maat – oorbiopt
Zo neem ik een oorbiopt met Allflex of Qflex oormerken

Heeft deze informatie u geholpen?
Heeft u niet gevonden wat u zocht?

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.

Ik ben deelnemer van FokkerijData Plus. Kan ik ook deelnemen aan Fokken op Maat?

Dit is mogelijk maar niet verplicht. Deelnemers van FokkerijData Plus hebben al toegang tot HerdOptimizer (zonder meerkosten).

Heeft deze informatie u geholpen?
Heeft u niet gevonden wat u zocht?

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.

Waar kan ik DNA-oormerken bestellen?

Een oorbiopt voor DNA onderzoek moet DNA conserverende vloeistof bevatten. 
Er zijn op dit moment twee typen DNA-oormerken beschikbaar. Dat zijn de Allflex van leverancier Hut en de Q-Flex van leverancier B-Flex.

Allflex
U bestelt de oormerken rechtsreeks bij de leverancier Hut. U ontvangt bij de oormerken een brief waarin staat waar u retourenveloppen kunt aanvragen. Voor BVD onderzoek en BVD onderzoek met aansluitend merkeronderzoek bestelt u enveloppen bij de GD, voor alleen merkeronderzoek bestelt u enveloppen bij CRV.

De Allflex oormerken werken met één buisje waar een heldere vloeistof in zit. Deze kunnen zowel voor DNA-onderzoek, BVD-onderzoek als de combinatie van BVD-onderzoek en DNA-onderzoek gebruikt worden.

Als u BVD-onderzoek wilt laten uitvoeren, of de combinatie van BVD-onderzoek en merkeronderzoek, stuurt u het buisje naar de GD. Meld de biopten die in aanmerking komen voor BVD onderzoek eerst aan via VeeOnline, of via het aanmeldformulier voor BVD van de GD. Kijk voor meer informatie op www.gddiergezondheid.nl/bvdoorbiopten of neem telefonisch contact op met de GD (0900-1770). Stuur het buisje naar CRV als u alleen merkeronderzoek wil laten uitvoeren. Gratis bubbel-enveloppen bestelt u in onze webshop door te kiezen voor de besteloptie geplande levering. Voor een snelle levering betaalt u €15,- verzendkosten.

Voor meer informatie gaat u naar www.hut.nl

Q-flex
U bestelt de oormerken rechtstreeks bij de leverancier B-Flex. Bij uw bestelling ontvangt u retourenveloppen voor de GD en voor CRV. 
De Q-flex oormerken werken met twee buisjes. Het ene buisje bevat een roze vloeistof en is bedoeld voor DNA-onderzoek, het andere buisje is droog (deze bevat geen vloeistof) en is bedoeld voor BVD-onderzoek.

Als u BVD-onderzoek wil laten uitvoeren, stuurt u het droge buisje naar de GD. Als u DNA-onderzoek wil laten uitvoeren stuurt u het buisje met de roze vloeistof naar CRV. Als u beide onderzoeken wil laten uitvoeren stuurt u het droge buisje naar de GD en het buisje met de roze vloeistof naar CRV.

Voor meer informatie gaat u naar www.bflexoormerken.nl.

Zie de bijlage hieronder voor meer informatie over oorbiopten.

Bijlage:  Oorbiopten ALLFLEX en BFLEX.pdf

Heeft deze informatie u geholpen?
Heeft u niet gevonden wat u zocht?

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.

Wat is het verschil tussen Fokken op Maat en FokkerijData Plus?

Hieronder staan de kenmerken van Fokken op Maat en FokkerijData Plus beschreven.

Fokken op Maat

Aanbod:

 • Alle geboren Holstein vaarskalveren worden vanaf de deelname merker getest.
 • De andere vrouwelijke Holstein dieren kunnen getest worden tegen een gereduceerd tarief.
 • StierAdviesProgramma (optioneel)
 • Begeleiding
 • HerdOptimizer applicatie

Voorwaarden:

 • Vrouwelijke dieren, minimaal 6/8 Holstein
 • Deelnemer stamboekregistratie

FokkerijData Plus

Aanbod:

 • Merkertesten van alle Holstein jongvee (tot en met 24 maanden) bij opstart van FokkerijData Plus, daarna merkertesten van alle geboren Holstein kalveren.
 • Begeleiding
 • HerdOptimizer applicatie

Voorwaarden:

 • Vrouwelijke dieren, minimaal 6/8 Holstein
 • DigiKlauw
 • Bedrijfsinspectie of gezondheidsdata
 • MPR
 • 75% marktaandeel CRV
 • 90% stamboek dieren op het bedrijf
Heeft deze informatie u geholpen?
Heeft u niet gevonden wat u zocht?

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.

Wat zijn de pakketonderdelen van Fokken op Maat?

De volgende onderdelen vallen onder Fokken op Maat:

 • Merkertesten (automatisch versturen van haarzakjes voor vrouwelijke Holstein kalveren, minimaal 6/8 Holstein)
 • Applicatie HerdOptimizer
 • Begeleiding (opstart)
 • Drie keer per jaar een gesprek met uw Fokken op Maat begeleider

Opties:

 • StierAdviesProgramma (Sap)
 • Sperma inclusief (alleen bij optie Sap)
 • Vrouwelijke dieren (minimaal 6/8 Holstein) testen die buiten de automatische selectie vallen 

U ontvangt automatisch haarzakjes als er bij de geboortemelding is aangegeven dat u het dier houdt voor ‘Eigen opfok’. In VeeManager kan dit bij de melding worden aangegeven.

Let op: Voor Fokken op Maat deelname moet u deelnemer zijn van stamboekregistratie.

Heeft deze informatie u geholpen?
Heeft u niet gevonden wat u zocht?

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.