Waarmee kunnen we u helpen?

Merkertesten

Alle dieren staan in het selectiescherm van HerdOptimizer op afvoeren. Hoe kan dit?

Het houden/afvoeren advies is gebaseerd op het aantal gewenste kalveren per gekozen adviesperiode in het instellingen scherm .
Door de adviesperiode en het aantal gewenste kalveren aan te passen zullen er minder dieren op afvoeren in het selectiescherm staan.

Heeft deze informatie u geholpen?

  Heeft u niet gevonden wat u zocht?

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and
  Terms of Service apply.

  Handleidingen HerdOptimizer

  In de bijlage vindt u een handleiding van HerdOptimizer. Het advies is om HerdOptimizer te openen in de browser van Google Chrome. 

  Wilt u HerdOptimzer gebruiken op uw telefoon, tablet of als snelkoppeling op uw computer? Bekijk de handleiding voor het aanmaken van een snelkoppeling.

  Bijlagen:    Handleiding HerdOptimizer
                    Handleiding HerdOptimizer snelkoppeling
                     

   
                    

  Heeft deze informatie u geholpen?

   Heeft u niet gevonden wat u zocht?

   This site is protected by reCAPTCHA and the Google
   Privacy Policy and
   Terms of Service apply.

   Hoe kom ik in HerdOptimizer?

   U logt in via https://www.crvherdoptimizer.nl/.

   Bij deelname aan Fokken op Maat of afname van losse merkertesten krijgt u toegang tot HerdOptimizer. Als deelnemer aan Fokken op Maat krijgt u toegang tot het volledige programma; bij gebruik van een losse merkertest krijgt u toegang tot een beperkte versie.

   U heeft een e-mail ontvangen om uw account te activeren en uw wachtwoord aan te maken. Bent u uw wachtwoord vergeten? Druk op “wachtwoord vergeten” om een nieuw wachtwoord aan te maken.

   Heeft deze informatie u geholpen?

    Heeft u niet gevonden wat u zocht?

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google
    Privacy Policy and
    Terms of Service apply.

    Hoe meld ik mij aan voor Fokken op Maat?

    Inschrijven
    Het inschrijven kan via de site. Ga hiervoor naar https://www.crv4all.nl/service/fokken-op-maat/.
    Hier vindt u informatie over Fokken op Maat en het formulier voor inschrijving. Na inschrijving ontvangt u een e-mail met een link om uw aanmelding te bevestigen. 

    Startpakket
    Na de inschrijving ontvangt u een startpakket van uw Fokken op Maat adviseur.
    Het pakket bevat informatie over:

    • het nemen en opsturen van haarmonsters
    • het nemen van een oorbiopt
    • welke veranderingen in fokwaarden u mag verwachten
    Heeft deze informatie u geholpen?

     Heeft u niet gevonden wat u zocht?

     This site is protected by reCAPTCHA and the Google
     Privacy Policy and
     Terms of Service apply.

     Hoe neem ik een haarmonster voor een merkertest?

     U kunt op verschillende manieren haarmonsters nemen. Het is belangrijk dat er voldoende haarwortels aan de haren zitten en dat de haren droog en zo schoon mogelijk zijn. 

     Uit onderzoek is gebleken dat rode haren minder goed bruikbaar zijn voor merkeronderzoek. Gelieve bij rode of roodbonte dieren, indien mogelijk witte haren te trekken.

     Haren uit de kruin of lange haren uit de oren trekken
     De haren dienen bij voorkeur uit de kruin getrokken te worden. Ook is het mogelijk de lange haren uit de oren te trekken. U kunt hiervoor een tang gebruiken. Let u erop dat u voldoende haren trekt. Het haarmonster moet ongeveer 150 haren bevatten, dit is een bosje haar ter dikte van een potlood of pen.

     Haren uit de staart trekken
     Wanneer een dier niet vast gezet kan worden aan het voerhek en een haarmonster uit de kruin of oren niet mogelijk is dan kunt u een haarmonster uit de pluim van de staart nemen. Neem een bosje haar ter dikte van een potlood of pen (ongeveer 150 haren) van de pluim van de staart en wikkel dat om u vinger. Trek het vervolgens met een stevige ruk uit de staart van het dier.

     Jonge kalveren
     Bij jonge kalveren bevatten de haarwortels minder DNA dan bij volwassen dieren. Van jonge dieren zijn daarom meer haren nodig voor het onderzoek.

     Opsturen haren
     Doe de haren in hun geheel (met haarwortels) in het plastic zakje, de haren mogen niet afgeknipt worden. Stop het plastic zakje in de geleverde antwoordenvelop en stuur die naar ons retour.

     Zie de bijlage hieronder voor meer informatie over het nemen van haarmonsters.

     Bijlage:   Fokken op Maat – Haarmonster

     Heeft deze informatie u geholpen?

      Heeft u niet gevonden wat u zocht?

      This site is protected by reCAPTCHA and the Google
      Privacy Policy and
      Terms of Service apply.

      Hoe neem ik een oorbiopt voor een merkertest?

      Merkeronderzoek gebeurt via een oorbiopt of een haarmonster.

      Hoe werkt het nemen van een oorbiopt?
      Bij het aanbrengen van het oormerk wordt een stukje weefsel uit het oor geknipt. Het weefsel wordt opgevangen in een buisje voorzien van een vloeistof, die het DNA beschermt tegen afbraak. Het monster wordt vervolgens opgestuurd naar CRV voor DNA-onderzoek.

      Wanneer neem ik een oorbiopt?
      Het nemen van een oorbiopt gebeurt meteen bij het inzetten van de oornummers bij een kalf. Dit is ook het enige moment dat er een oorbiopt genomen mag worden. Hiervoor is een speciaal type oormerk (bioptoormerk) met bijbehorende tang nodig.

      Waar bestel ik bioptoormerken? 
      U kunt de bioptoormerken bestellen bij de Firma Hut (oormerk Allflex) of bij Bflex (oormerk Qflex). Beide leveranciers leveren ook bioptoormerken voor gecombineerd BVD- en DNA-onderzoek.
      Vraag altijd oormerken aan voor ‘natte’ oorbiopten.

      Zie de bijlagen hieronder voor meer informatie over oorbiopten.

      Bijlagen:
      Fokken op Maat – oorbiopt
      Zo neem ik een oorbiopt met Allflex of Qflex oormerken

      Heeft deze informatie u geholpen?

       Heeft u niet gevonden wat u zocht?

       This site is protected by reCAPTCHA and the Google
       Privacy Policy and
       Terms of Service apply.

       Ik ben deelnemer van FokkerijData Plus. Kan ik ook deelnemen aan Fokken op Maat?

       Sinds 1 september 2019 is de naam van FokkerijData Plus veranderd in Fokken op Maat Data Plus. Fokken op Maat Data Plus is een productvariant van Fokken op Maat. Deelname aan beide programma’s is dus niet nodig. Deelnemers van Fokken op Maat Data Plus werken met dezelfde instrumenten als deelnemers aan Fokken op Maat. Deelnemers aan Data Plus leveren daarnaast extra data aan CRV, waardoor zij als tegenprestatie lagere tarieven betalen voor merkertesten.

       Heeft deze informatie u geholpen?

        Heeft u niet gevonden wat u zocht?

        This site is protected by reCAPTCHA and the Google
        Privacy Policy and
        Terms of Service apply.

        Waar kan ik DNA-oormerken bestellen?

        Een oorbiopt voor DNA onderzoek moet DNA conserverende vloeistof bevatten. 
        Er zijn op dit moment twee typen DNA-oormerken beschikbaar. Dat zijn de Allflex van leverancier Hut en de Q-Flex van leverancier B-Flex.

        Allflex
        U bestelt de oormerken rechtsreeks bij de leverancier Hut. U ontvangt bij de oormerken een brief waarin staat waar u retourenveloppen kunt aanvragen. Voor BVD onderzoek en BVD onderzoek met aansluitend merkeronderzoek bestelt u enveloppen bij de GD, voor alleen merkeronderzoek bestelt u enveloppen bij CRV.

        De Allflex oormerken werken met één buisje waar een heldere vloeistof in zit. Deze kunnen zowel voor DNA-onderzoek, BVD-onderzoek als de combinatie van BVD-onderzoek en DNA-onderzoek gebruikt worden.

        Als u BVD-onderzoek wilt laten uitvoeren, of de combinatie van BVD-onderzoek en merkeronderzoek, stuurt u het buisje naar de GD. Meld de biopten die in aanmerking komen voor BVD onderzoek eerst aan via VeeOnline, of via het aanmeldformulier voor BVD van de GD. Kijk voor meer informatie op www.gddiergezondheid.nl/bvdoorbiopten of neem telefonisch contact op met de GD (0900-1770). Stuur het buisje naar CRV als u alleen merkeronderzoek wil laten uitvoeren. Gratis bubbel-enveloppen bestelt u in onze webshop door te kiezen voor de besteloptie geplande levering. Voor een snelle levering betaalt u €15,- verzendkosten.

        Voor meer informatie gaat u naar www.hut.nl

        Q-flex
        U bestelt de oormerken rechtstreeks bij de leverancier B-Flex. Bij uw bestelling ontvangt u retourenveloppen voor de GD en voor CRV. 
        De Q-flex oormerken werken met twee buisjes. Het ene buisje bevat een roze vloeistof en is bedoeld voor DNA-onderzoek, het andere buisje is droog (deze bevat geen vloeistof) en is bedoeld voor BVD-onderzoek.

        Als u BVD-onderzoek wil laten uitvoeren, stuurt u het droge buisje naar de GD. Als u DNA-onderzoek wil laten uitvoeren stuurt u het buisje met de roze vloeistof naar CRV. Als u beide onderzoeken wil laten uitvoeren stuurt u het droge buisje naar de GD en het buisje met de roze vloeistof naar CRV.

        Voor meer informatie gaat u naar www.bflexoormerken.nl.

        Zie de bijlage hieronder voor meer informatie over oorbiopten.

        Bijlage:  Oorbiopten ALLFLEX en BFLEX.pdf

        Heeft deze informatie u geholpen?

         Heeft u niet gevonden wat u zocht?

         This site is protected by reCAPTCHA and the Google
         Privacy Policy and
         Terms of Service apply.

         Wat is het verschil tussen Fokken op Maat en Fokken op Maat Data Plus?

         Hieronder staan de kenmerken van Fokken op Maat en Fokken op Maat Data Plus beschreven.

         Fokken op Maat

         Aanbod:

         • Alle vrouwelijke holstein dieren kunnen getest worden (merkertest) tegen een gereduceerd tarief.
         • Begeleiding door uw veestapeladviseur
         • Toegang tot HerdOptimizer-applicatie

         Voorwaarden:

         • Alleen onderzoek van vrouwelijke dieren, minimaal 6/8 holstein (75 procent)
         • Deelnemer stamboekregistratie
         Fokken op Maat Data Plus

         Aanbod:

         • Merkertesten van alle holstein jongvee (tot en met 24 maanden) bij opstart van Fokken op Maat Data Plus, daarna merkertesten van alle geboren holsteinkalveren tegen extra gereduceerd tarief.
         • Eventuele merkertesten van oudere dieren tegen datzelfde gereduceerde tarief
         • Begeleiding door uw veestapeladviseur
         • Toegang tot HerdOptimizer-applicatie

         Voorwaarden:

         • Onderzoek van alle vrouwelijke holsteinkalveren die op het bedrijf worden geboren, minimaal 6/8 holstein (75 procent)
         • Minimaal 90% van het jongvee is stamboekgeregistreerd
         • Deelname aan DigiKlauw
         • Deelname aan Gezondheidsdata
         • Deelname aan mpr
         • Stiergebruik minimaal 75% CRV-stieren
         Heeft deze informatie u geholpen?

          Heeft u niet gevonden wat u zocht?

          This site is protected by reCAPTCHA and the Google
          Privacy Policy and
          Terms of Service apply.

          Wat zijn de pakketonderdelen van Fokken op Maat?

          De volgende onderdelen vallen onder Fokken op Maat:

          • Mogelijkheid tot merkertesten van alle holstein dieren (minimaal 6/8 holstein).
          • Bij keuze voor haarmonsters: ontvangst van haarzakjes voor vrouwelijke holstein kalveren)
          • Applicatie HerdOptimizer
          • Opstart en begeleiding doort uw Fokken op Maat-begeleider

          De volgende onderdelen vallen onder Fokken op Maat Data Plus:

          • Verplichte merkertest van alle jongvee tot 24 maanden bij opstart, daarna verplichte merkertest bij alle vrouwelijke kalveren van minimaal 75 procent holstein
          • Bij keuze voor haarmonsters: ontvangst van haarzakjes voor vrouwelijke holstein kalveren)
          • Applicatie HerdOptimizer
          • Opstart en  begeleiding door uw Fokken op Maat-begeleider

          Opties:

          • Deelname aan StierAdviesProgramma (SAP)
          • Deelname aan ‘Sperma inclusief’ (alleen bij optie SAP)
          • Vrouwelijke dieren (minimaal 6/8 holstein) testen die buiten de automatische selectie vallen

          U ontvangt automatisch haarzakjes als er bij de geboortemelding is aangegeven dat u het dier houdt voor ‘Eigen opfok’. In VeeManager kan dit bij de melding worden aangegeven.

          Let op: voor Fokken op Maat-deelname moet u deelnemer zijn van stamboekregistratie.

          Heeft deze informatie u geholpen?

           Heeft u niet gevonden wat u zocht?

           This site is protected by reCAPTCHA and the Google
           Privacy Policy and
           Terms of Service apply.