Waarmee kunnen we u helpen?

Grond

CRV Mineraal bevat geen grondgegevens. Hoe kan dat?

Het ontbreken van grondgegevens kan een van de volgende oorzaak hebben:

 • U heeft geen machtiging gegeven om de grond- en gewasinformatie op te vragen bij de RvO
 • We hebben op basis van het door u doorgegeven BRS-nummer (het relatienummer van de RvO) geen grond- en gewasgegevens ontvangen van de RvO. In de meeste gevallen is het BRS-nummer een keer aangepast als gevolg van bijvoorbeeld een naamswijziging of maatschapvorming.

Wilt u gebruik maken van de automatische koppeling van percelen en bodemonderzoeken in CRV Mineraal? Daarvoor is het nodig dat er een KvK-nummer geregistreerd is bij de RVO. U kunt uw KvK-nummer en BRS-nummer registeren of wijzigen via de site van de RVO. 
Ga hiervoor naar https://mijn.rvo.nl/inloggen-ondertekenen-en-machtigen

Heeft deze informatie u geholpen?

  Heeft u niet gevonden wat u zocht?

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and
  Terms of Service apply.

  Mag ik meerdere percelen koppelen met één bodemonderzoek?

  Samenvoegen van percelen mag alleen als:

  • de percelen aangrenzend zijn
  • de percelen slechts gescheiden zijn door een onverhard (kavel)pad of landbouwsloot; als twee percelen slechts deels doorsneden zijn door een kavelpad is het 1 perceel.
  • de afzonderlijke percelen niet groter zijn dan 2,5 ha en de samengevoegde percelen samen niet groter zijn dan 5 hectare
  Heeft deze informatie u geholpen?

   Heeft u niet gevonden wat u zocht?

   This site is protected by reCAPTCHA and the Google
   Privacy Policy and
   Terms of Service apply.

   Waar kan ik mijn bodemonderzoeken koppelen aan percelen?

   Ga naar: https://www.crvmineraal.nl/mestplanGrond
   Bij het onderdeel ‘grond’  kunt u uw grondgegevens en bodemonderzoeken beheren. 

   Heeft deze informatie u geholpen?

    Heeft u niet gevonden wat u zocht?

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google
    Privacy Policy and
    Terms of Service apply.

    Waarom zijn mijn grond- en gewasgegevens niet ingeladen in CRV Mineraal?

    Controleer of de machtiging en het klantnummer van uw grondlab goed zijn geregistreerd.

    Heeft deze informatie u geholpen?

     Heeft u niet gevonden wat u zocht?

     This site is protected by reCAPTCHA and the Google
     Privacy Policy and
     Terms of Service apply.

     Wanneer is er sprake van grasland?

     Er is sprake van grasland als het gras bestemd is als ruwvoer voor dieren. Landbouwgrond met graszaad of graszoden rekent u tot de oppervlakte bouwland.

     Heeft deze informatie u geholpen?

      Heeft u niet gevonden wat u zocht?

      This site is protected by reCAPTCHA and the Google
      Privacy Policy and
      Terms of Service apply.

      Wat is ‘gestratificeerd’?

      Bij de gestratificeerde methode wordt het perceel eerst opgemeten met GPS-coördinaten. Vervolgens berekent de computer willekeurig 25 punten op het perceel waar de monsternemer in de grond moet prikken voor een submonster. Deze werkwijze zou volgens wetenschappers een gemiddelde van het hele perceel moeten opleveren.

      Bij gestratificeerde monstername geldt geen maximum voor de oppervlakte per monster. Bij percelen groter dan vijf hectare is de uitslag van een gestratificeerd monster echter niet geschikt voor landbouwkundig gebruik. Daarvoor is de monstername te grofmazig.

      Heeft deze informatie u geholpen?

       Heeft u niet gevonden wat u zocht?

       This site is protected by reCAPTCHA and the Google
       Privacy Policy and
       Terms of Service apply.

       Wat is de fosfaatgebruiksnorm?

       De fosfaatgebruiksnorm is afhankelijk van de fosfaattoestand van de bodem. De fosfaattoestand van de bodem moet blijken uit de bemonstering en analyse van de oppervlakte landbouwgrond.
       Heeft u de grond niet laten bemonsteren en analyseren? Dan dient u te rekenen met de laagste fosfaatgebruiksnorm (categorie hoog) (tabel 2 Fosfaatgebruiksnormen).
       De tabellen zijn te vinden op de website van de RVO: http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest-en-grond/mest/tabellen-en-publicaties

       Heeft deze informatie u geholpen?

        Heeft u niet gevonden wat u zocht?

        This site is protected by reCAPTCHA and the Google
        Privacy Policy and
        Terms of Service apply.

        Wat is een topografisch perceel?

        Een gewasperceel ligt altijd binnen een topografisch perceel. Dat is een stuk landbouwgrond dat wordt omgeven door bijvoorbeeld water of een weg. Binnen een topografisch perceel kunnen meerdere gewaspercelen liggen.
        Die gewaspercelen kunnen bij een of meerdere landbouwers in gebruik zijn.

        Heeft deze informatie u geholpen?

         Heeft u niet gevonden wat u zocht?

         This site is protected by reCAPTCHA and the Google
         Privacy Policy and
         Terms of Service apply.

         Wat is het verschil tussen een DER- en een GES-monster?

         Aan één DERogatiemonster kan maximaal vijf hectare oppervlakte gekoppeld worden. Een GEStratificeerd bodemonderzoek kent geen beperkingen qua oppervlakte.

         Heeft deze informatie u geholpen?

          Heeft u niet gevonden wat u zocht?

          This site is protected by reCAPTCHA and the Google
          Privacy Policy and
          Terms of Service apply.