Waarmee kunnen we u helpen?

CRV Mineraal

Wat is het verschil tussen een DER- en een GES-monster?

Aan één DERogatiemonster kan maximaal vijf hectare oppervlakte gekoppeld worden. Een GEStratificeerd bodemonderzoek kent geen beperkingen qua oppervlakte.

Heeft deze informatie u geholpen?

  Heeft u niet gevonden wat u zocht?

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and
  Terms of Service apply.

  Wat is mijn gebruiksruimte?

  Voor dierlijke mest is de gebruiksnorm 170 kilo stikstof per hectare landbouwgrond. Voor derogatiebedrijven geldt een norm van 250 of 230 kilo stikstof per hectare. De rekensom is als volgt:

  Het aantal hectare landbouwgrond x 170 kg stikstof uit dierlijke mest = uw gebruiksruimte dierlijke mest.

  Heeft deze informatie u geholpen?

   Heeft u niet gevonden wat u zocht?

   This site is protected by reCAPTCHA and the Google
   Privacy Policy and
   Terms of Service apply.

   Wat moet ik doen bij een onjuist ingevoerd klantnummer van de mengvoerleverancier in CRV Mineraal?

   Neem contact op met de Klantenservice. We kunnen het onjuiste klantnummer voor u verwijderen/herstellen zodat dit geen invloed heeft op de uitwisseling van uw gegevens.

   Heeft deze informatie u geholpen?

    Heeft u niet gevonden wat u zocht?

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google
    Privacy Policy and
    Terms of Service apply.

    Wat valt onder mestverwerking?

    Onder mestverwerking vallen het exporteren van dierlijke meststoffen en het verbranden of vergassen van dierlijke meststoffen tot as, waarin maximaal 10% organische stof (koolstofketens) aanwezig is.
    Het verwerken van mest gebeurt altijd door een verwerker. Dit kan geen landbouwbedrijf zijn.
    Covergisten en scheiden zijn bewerkingsmethodes en vallen niet onder mestverwerking.

    Heeft deze informatie u geholpen?

     Heeft u niet gevonden wat u zocht?

     This site is protected by reCAPTCHA and the Google
     Privacy Policy and
     Terms of Service apply.

     Wat zijn de gevolgen als ik niet aan mijn mestverwerkingsplicht voldoe?

     Voldoet u niet aan uw mestverwerkingsplicht dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen van € 11,- per kilo fosfaat.

     Heeft deze informatie u geholpen?

      Heeft u niet gevonden wat u zocht?

      This site is protected by reCAPTCHA and the Google
      Privacy Policy and
      Terms of Service apply.

      Wat zijn de mestverwerkingspercentages per regio?

      Bedrijven die een mestoverschot verwachten, moeten een deel van die mest laten verwerken. Het hangt af van de regio waarin uw bedrijf ligt, hoeveel u moet laten verwerken. Deze hoeveelheid is uitgedrukt in percentages en wordt jaarlijks vastgesteld. 

       

      Heeft deze informatie u geholpen?

       Heeft u niet gevonden wat u zocht?

       This site is protected by reCAPTCHA and the Google
       Privacy Policy and
       Terms of Service apply.

       Wat zijn de mogelijkheden bij onvoldoende mestopslagcapaciteit?

       Als u onvoldoende opslagcapaciteit hebt moet u de mest zo afvoeren dat er geen schade aan het milieu ontstaat. Dit kan bijvoorbeeld door mestafzetovereenkomsten met een afnameplicht af te sluiten voor de mest die u te veel produceert in de periode van 1 augustus tot 1 maart. Bewaar deze overeenkomsten in uw administratie. Regel dit vóór 1 augustus, voor de hele periode van 1 augustus tot 1 maart.

       Heeft deze informatie u geholpen?

        Heeft u niet gevonden wat u zocht?

        This site is protected by reCAPTCHA and the Google
        Privacy Policy and
        Terms of Service apply.

        Wat zijn overige graasdieren?

        Overige graasdieren in de mestboekhouding zijn damherten, edelherten, ezels, geiten, paarden, schapen en waterbuffels.

        Heeft deze informatie u geholpen?

         Heeft u niet gevonden wat u zocht?

         This site is protected by reCAPTCHA and the Google
         Privacy Policy and
         Terms of Service apply.

         Welke klantnummers hebben de mengvoerleveranciers waarmee CRV Mineraal voer- en kunstmestgegevens uitwisselt?

         CRV heeft met diverse mengvoerleveranciers uitwisseling voor voer- en kunstmestgegevens. Om deze uitwisseling tot stand te laten brengen is het van belang dat het klantnummer juist geregistreerd staat. In de bijlage een overzicht van de mengvoerleveranciers waar CRV een uitwisseling mee heeft en de registratie van het klantnummer. 

         Heeft deze informatie u geholpen?

          Heeft u niet gevonden wat u zocht?

          This site is protected by reCAPTCHA and the Google
          Privacy Policy and
          Terms of Service apply.

          Zuiveringsslib en de mestwet

          De hoeveelheid zuiveringsslib die u mag gebruiken is niet onbeperkt en moet passen binnen het gebruiksnormenstelsel. Zuiveringsslib telt niet mee voor de gebruiksnorm dierlijke mest. Het telt wel mee voor de stikstofgebruiksnorm en de fosfaatgebruiksnorm. Daarbij telt de hoeveelheid stikstof voor 40% mee (de werkingscoëfficiënt is 40%) en fosfaat voor 100%.

          Heeft deze informatie u geholpen?

           Heeft u niet gevonden wat u zocht?

           This site is protected by reCAPTCHA and the Google
           Privacy Policy and
           Terms of Service apply.