Waarmee kunnen we u helpen?

CRV Mineraal

Ik heb een ‘hoofd’ UBN en een tweede UBN. Kan ik deze koppelen met CRV Mineraal?

Bedrijven worden gekoppeld op basis van het BRS-nummer (relatienummer van de RVO).

Neem om een ‘hoofd’ UBN en een tweede UBN te koppelen contact op met de Klantenservice.

Heeft deze informatie u geholpen?

  Heeft u niet gevonden wat u zocht?

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and
  Terms of Service apply.

  In welke situaties is er minder mestopslagcapaciteit toegestaan?

  U mag over minder opslagcapaciteit beschikken als:

  • U van 1 augustus tot 1 maart minder dieren in uw stallen kunt houden dan volgens uw omgevingsvergunning is toegestaan.
  • U van 1 augustus tot 1 maart voortdurend minder dieren in uw stallen houdt (bijvoorbeeld omdat u een deel van de dieren elk jaar in deze periode weidt).
  • U de overtollige mest aanbrengt op uw bouwland of grasland waarvoor geen uitrijverbod geldt (deze uitzondering geldt niet voor de mest die u in februari produceert).
  • U de overtollige mest afvoert van uw bedrijf op een manier waarmee u geen schade aanbrengt aan het milieu.
  Heeft deze informatie u geholpen?

   Heeft u niet gevonden wat u zocht?

   This site is protected by reCAPTCHA and the Google
   Privacy Policy and
   Terms of Service apply.

   Mag ik meerdere percelen koppelen met één bodemonderzoek?

   Samenvoegen van percelen mag alleen als:

   • de percelen aangrenzend zijn
   • de percelen slechts gescheiden zijn door een onverhard (kavel)pad of landbouwsloot; als twee percelen slechts deels doorsneden zijn door een kavelpad is het 1 perceel.
   • de afzonderlijke percelen niet groter zijn dan 2,5 ha en de samengevoegde percelen samen niet groter zijn dan 5 hectare
   Heeft deze informatie u geholpen?

    Heeft u niet gevonden wat u zocht?

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google
    Privacy Policy and
    Terms of Service apply.

    Mijn BRS-nummer is gewijzigd. Hoe pas ik dit aan?

    Geef uw gewijzigde BRS-nummer door aan de Klantenservice. Wij passen dit voor u aan in CRV Mineraal.

    Wilt u gebruik maken van de automatische koppeling van percelen en bodemonderzoeken in CRV Mineraal? Daarvoor is het nodig dat er een KvK-nummer geregistreerd is bij de RVO. U kunt uw KvK-nummer en BRS-nummer registeren of wijzigen via de site van de RVO.
    Ga hiervoor naar https://mijn.rvo.nl/inloggen-ondertekenen-en-machtigen

    Heeft deze informatie u geholpen?

     Heeft u niet gevonden wat u zocht?

     This site is protected by reCAPTCHA and the Google
     Privacy Policy and
     Terms of Service apply.

     Moet ik de KringloopWijzer invullen?

     Vanaf 2015 is het voor alle melkveehouders met een fosfaatoverschot uit hun melkveefosfaatreferentie verplicht de KringloopWijzer in te vullen (aangifte achteraf, vóór 1 maart 2016).

     Vanaf 2016 is het voor alle melkveehouders verplicht de KringloopWijzer in te vullen (aangifte achteraf, vóór 1 maart 2017).

     Vul de KringloopWijzer in op http://www.dekringloopwijzer.nl

     Heeft deze informatie u geholpen?

      Heeft u niet gevonden wat u zocht?

      This site is protected by reCAPTCHA and the Google
      Privacy Policy and
      Terms of Service apply.

      Op het Bedrijfsoverzicht staan de zuivelgegevens 7.500 kg melk en ureum 26 (standaard). Hoe kan dat?

      Wanneer er geen zuivelgegevens bekend zijn wordt het landelijk gemiddelde afgedrukt.
      Het ontbreken van zuivelgegevens kan de volgende oorzaak hebben:

      • U heeft geen machtiging gegeven om de zuivelinformatie op te vragen bij uw zuivelfabriek.
      • U levert aan een zuivelfabriek waarvan wij de gegevens niet ontvangen. Met enkele fabrieken heeft CRV nog geen contracten afgesloten.
      • U bent zelfzuivelaar. Van zelfzuivelaars hebben wij onvoldoende zuivelleveranties om de gemiddelde productie per koe juist in te schatten.
      Heeft deze informatie u geholpen?

       Heeft u niet gevonden wat u zocht?

       This site is protected by reCAPTCHA and the Google
       Privacy Policy and
       Terms of Service apply.

       Stikstofdifferentiatie

       Als u meedoet met stikstofdifferentiatie dan mag u extra stikstof gebruiken. Zie Tabel 1 Stikstofgebruiksnormen. De tabellen zijn te vinden op de website van de RVO: http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest-en-grond/mest/tabellen-en-publicaties

       Wat is de extra norm voor tarwe en gerst?
       De extra norm voor wintertarwe is 15 kg stikstof per hectare per jaar. Voor zomertarwe en wintergerst is dit 20 kg en voor zomergerst is dit 30 kg stikstof per hectare per jaar.

       Wat is de extra norm voor suikerbieten en fritesaardappelen?
       De extra norm voor suikerbieten is 15 kg stikstof per hectare per jaar. Voor de fritesaardappelen is dit 30 kg stikstof per hectare per jaar.

       Heeft deze informatie u geholpen?

        Heeft u niet gevonden wat u zocht?

        This site is protected by reCAPTCHA and the Google
        Privacy Policy and
        Terms of Service apply.

        Stikstofgebruiksnormen

        De stikstofgebruiksnormen gebruikt u om de totale stikstofgebruiksruimte voor meststoffen voor uw bedrijf te berekenen. De stikstofgebruiksnormen (kilo’s stikstof per hectare per jaar) zijn per gewas of gewasgroep vastgesteld (Zie tabel 1 Stikstofgebruiksnormen).
        De tabellen zijn te vinden op de website van de RVO: http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest-en-grond/mest/tabellen-en-publicaties

        De stikstofgebruiksruimte (oppervlakte gewas x de stikstofnorm van dat gewas) geeft aan hoeveel stikstof op het gehele bedrijf mag worden toegediend.

        Heeft deze informatie u geholpen?

         Heeft u niet gevonden wat u zocht?

         This site is protected by reCAPTCHA and the Google
         Privacy Policy and
         Terms of Service apply.

         Vervoersbewijzen Dierlijke Meststoffen (VDM)

         Als u dierlijke meststoffen vervoert moet u een Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (VDM) invullen en naar de RvO toesturen. Tijdens het transport neemt u het VDM mee.

         Automatisch inlezen in CRV Mineraal
         Het is mogelijk  dat uw VDM gegevens automatisch worden ingelezen in CRV Mineraal. Hiervoor moet u een machtiging afgeven op mijn.rvo.nl. Hoe dit in te regelen is, leest u in het artikel Hoe regel ik de machtigingen voor automatische koppelingen in CRV Mineraal bij de RVO? 

         Dagelijkse uitwisseling
         Wanneer de machtiging is afgegeven, wordt deze in het eerstvolgende weekend gecontroleerd. Indien de machtiging juist is ingevoerd, worden de VDM gegevens uitgewisseld. Vervolgens wordt iedere dag bekeken of er nieuwe VDM gegevens beschikbaar zijn voor uitwisseling. 

         Heeft deze informatie u geholpen?

          Heeft u niet gevonden wat u zocht?

          This site is protected by reCAPTCHA and the Google
          Privacy Policy and
          Terms of Service apply.

          Waar kan ik mijn bedrijfsoverzicht mestbeleid bekijken?

          U vindt uw bedrijfsoverzicht op de samenvattingspagina  onder de overzichten.

          Heeft deze informatie u geholpen?

           Heeft u niet gevonden wat u zocht?

           This site is protected by reCAPTCHA and the Google
           Privacy Policy and
           Terms of Service apply.