Waarmee kunnen we u helpen?

CRV Mineraal

Hoe bereken ik mijn bedrijfsoverschot?

Uw bedrijfsoverschot berekent u als volgt: de hoeveelheid mest (in kilogram fosfaat) die de dieren op uw bedrijf in een kalenderjaar produceren vermindert u met de fosfaatgebruiksruimte voor landbouwgrond en de hoeveelheid fosfaat die u op uw natuurterrein mag uitrijden.

De mestproductie berekent u op vrijwel dezelfde manier als bij het stelsel van gebruiksnormen. In tegenstelling tot het stelsel van gebruiksnormen neemt u de begin- en eindvoorraden mest niet mee in de berekening.  

Heeft deze informatie u geholpen?

  Heeft u niet gevonden wat u zocht?

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and
  Terms of Service apply.

  Hoe bereken ik mijn mestverwerkingsplicht?

  U berekent elk kalenderjaar zelf uw verwerkingsplicht. U doet dit op basis van de volgende formule:

  ‘Bedrijfsoverschot in kg fosfaat x verwerkingspercentage = verwerkingsplicht in kg fosfaat’

  U bepaalt uw bedrijfsoverschot door de hoeveelheid mest die de dieren op uw bedrijf produceren in een kalenderjaar (in fosfaat) te verminderen met de fosfaatqebruiksruimte (in Nederland gelegen landbouwgrond) en de hoeveelheid fosfaat die u op uw in Nederland gelegen natuurterrein mag uitrijden (normen BGM/beheersregime).

  De productie van dierlijke meststoffen berekent u op dezelfde wijze als bij het stelsel van gebruiksnormen. De productie van graasdieren berekent u op basis van de forfaitaire normen of BEX-productie. De productie van staldieren berekent u op basis van stalbalans.

  Heeft deze informatie u geholpen?

   Heeft u niet gevonden wat u zocht?

   This site is protected by reCAPTCHA and the Google
   Privacy Policy and
   Terms of Service apply.

   Hoe kan ik CRV machtigen in De Kringloopwijzer.nl?

   Op onderstaande schermprint ziet u hoe u ons kunt machtigen in De Kringloopwijzer.nl.
   Ga naar http://www.dekringloopwijzer.nl. Vul als klantnummer bij CRV uw UBN in en vink ‘Elek. Opvragen’ aan. Klik daarna op ‘Machtiging opslaan’.

   Heeft deze informatie u geholpen?

    Heeft u niet gevonden wat u zocht?

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google
    Privacy Policy and
    Terms of Service apply.

    Hoe kan ik mijn aangevoerde kunstmest leveranties beheren of wijzigen?

    Onder het icoontje “mest” staan de verschillende mestsoorten apart uitgesplitst. 

    Wanneer u onder kunstmest de aanvoer open klapt, ziet u hier uw kunstmest leveranties staan (A).
    De leveranties in het grijs zijn de automatische ingelezen leveranties van de voerleverancier (B). De leveranties in het wit weergegeven zijn handmatig toegevoegde leveranties (C). Via het “”+-teken””  kunt u eventueel meer toevoegen (D).


    Wanneer u op de knop drukt van “Beheer aangeleverde leveranties” (E) komt u in onderstaand vervolg scherm. Hier kunt u in de eerste kolom aangeven of u automatische ingelezen leveranties in het programma wilt gaan gebruiken of juist niet. De tweede regel in onderstaand voorbeeld wordt niet overgenomen.

    Heeft deze informatie u geholpen?

     Heeft u niet gevonden wat u zocht?

     This site is protected by reCAPTCHA and the Google
     Privacy Policy and
     Terms of Service apply.

     Hoe kan ik mijn mest verdelen?

     In de nieuwe applicatie hoeft u de mest niet meer zelf te verdelen. Wanneer u op het icoontje “grond” klikt verdeelt het programma de mest automatisch gelijkmatig over de percelen. Wanneer u dit voor een bepaalde partij bijvoorbeeld vaste mest niet wilt, kunt u dit zelf aanpassen onder dit icoontje “grond”. 

      

     Heeft deze informatie u geholpen?

      Heeft u niet gevonden wat u zocht?

      This site is protected by reCAPTCHA and the Google
      Privacy Policy and
      Terms of Service apply.

      Hoe machtig ik mijn voerleverancier om mee te kijken in CRV Mineraal?

      Agrifirm en ForFarmers beheren hun eigen machtigingen. Neem voor deze machtigingen contact met hen op.

      Andere mengvoerleveranciers werken met aanmeldformulieren ‘Meekijken CRV Mineraal’. Deze kunt u bij uw mengvoerleverancier opvragen. Als u dit aanmeldformulier ingevuld en ondertekend naar de Klantenservice van CRV stuurt krijgt uw adviseur toegang.

      Heeft deze informatie u geholpen?

       Heeft u niet gevonden wat u zocht?

       This site is protected by reCAPTCHA and the Google
       Privacy Policy and
       Terms of Service apply.

       Hoe meld ik mij af voor derogatie?

       Als u na uw aanmelding besluit om toch geen gebruik te maken van derogatie kunt u zich tot en met 15 mei afmelden bij de RvO via Mijn dossier. Ga hiervoor naar https://mijn.rvo.nl/home.

       Restitutie verloopt via de RVO. Na 15 mei kunt u zich alleen nog schriftelijk afmelden. Er vindt dan geen restitutie plaats.

       Heeft deze informatie u geholpen?

        Heeft u niet gevonden wat u zocht?

        This site is protected by reCAPTCHA and the Google
        Privacy Policy and
        Terms of Service apply.

        Hoe regel ik de machtigingen voor automatische koppelingen in CRV Mineraal bij de RVO?

        Door uw Kamer van Koophandel nummer en BRS-nummer te registreren bij de RVO kunt u machtigingen voor automatische koppelingen regelen.

        Deze machtigingen zorgen voor uitwisseling van:

        • Perceelgegevens (uitwisseling van percelen en koppeling van bodemonderzoeken)
        • Melkveefosfaatreferentie 
        • VDM gegevens (Vervoersbewijzen Dierlijke Meststoffen)

        U registreert en wijzigt uw KvK-nummer en BRS-nummer via ‘Mijn Dossier’ bij de RVO. Geef de wijziging van uw KVK-nummer en BRS-nummer ook door aan CRV. 

        CRV gebruikt bovengenoemde gegevens uitsluitend voor verwerking in het product CRV Mineraal.

        In de bijlage vindt u een uitleg over hoe u de machtigingen kunt invoeren op de website van de RVO.

        Bijlage:  Instellen RVO machtigingen voor CRV Mineraal

        Heeft deze informatie u geholpen?

         Heeft u niet gevonden wat u zocht?

         This site is protected by reCAPTCHA and the Google
         Privacy Policy and
         Terms of Service apply.

         Hoe word ik deelnemer van CRV Mineraal Intensief (niet rundvee)?

         Neem contact op met de Klantenservice. U ontvangt een aanmeldformulier CRV Mineraal Intensief.
         Vul de kaart in en stuur of mail deze naar de Klantenservice.
         Het verwerken van de aanmelding kan wat tijd kosten omdat eerst uw UBN in ons systeem bekend moet worden. 

         Heeft deze informatie u geholpen?

          Heeft u niet gevonden wat u zocht?

          This site is protected by reCAPTCHA and the Google
          Privacy Policy and
          Terms of Service apply.

          Hoeveel mest kan ik verwerken?

          Komt u met uw berekening uit op een bedrijfsoverschot? Dan heeft u verwerkingsplicht en moet u mest laten verwerken. Het percentage is afhankelijk van de regio waarin uw bedrijf ligt. De percentages worden jaarlijks vastgesteld.

          Voor 2014 had u te maken met de verwerkingspercentages: Oost: 15%, Zuid: 30%, Overig: 5%.
          Vanaf 1 januari 2015 had u te maken met de verwerkingspercentages: Oost: 30%, Zuid: 50%, Overig:10%.
          Voor 2016 zijn de verwerkingspercentages: Oost: 35%, Zuid: 55%, Overig: 10%.

          Er is een drempelwaarde vastgesteld: onder 100 kilo fosfaat bent u vrijgesteld van de verwerkingsplicht.

          De drempelwaarde geldt na het bepalen van uw verwerkingsplicht, niet na het berekenen van uw bedrijfsoverschot.
          Voor 2014 geldt een drempelwaarde van 100 kilo fosfaat.
          Ligt uw verwerkingsplicht onder de drempelwaarde? Dan hoeft u geen mest te laten verwerken.
          De overige verplichtingen vanuit de Meststoffenwet blijven wel gelden.

          Heeft u bijvoorbeeld een overschot van 1.000 kilo, waarvan u 5% moet laten verwerken?
          Dan is uw verwerkingsplicht 50 kilo. Maar omdat dit onder de drempelwaarde ligt, hoeft u dit niet te laten verwerken. 

          Heeft deze informatie u geholpen?

           Heeft u niet gevonden wat u zocht?

           This site is protected by reCAPTCHA and the Google
           Privacy Policy and
           Terms of Service apply.