Waarmee kunnen we u helpen?

CRV Mineraal

Bedrijfsspecifieke Excretie BEX

BEX-deelnemers kunnen – met het door Koeien & Kansen ontwikkelde BEX-rekenprogramma – bedrijfseigen excretiecijfers hanteren als alternatief voor de forfaitaire excretienormen. Door het rantsoen te optimaliseren daalt de excretie. Hierdoor zijn er minder kosten voor mestafzet of ontstaat er meer ruimte voor gebruik van dierlijke mest.

In BEX wordt de nettovoeropname (= daadwerkelijk opgegeten voer) van de veestapel berekend. Op basis van de voorraadvorming van voer (eigen geteeld ruwvoer en aankoop van voer) kan teruggerekend worden hoeveel de gewasopbrengst (= fosfaatonttrekking) op het bedrijf en per hectare is geweest. De BEX is gebaseerd op het principe van de dierbalans: de som van de hoeveelheid mineralen in aangekocht voer en eigen voer is gelijk aan de som van de afvoer van mineralen als melk en vlees en de excretie. De dierbalans is onderdeel van de bedrijfskringloop.

Heeft deze informatie u geholpen?

  Heeft u niet gevonden wat u zocht?

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and
  Terms of Service apply.

  Bij de invoer van de KringloopWijzer worden niet-BEX-producten opgevraagd. Waar hebben deze producten invloed op en in welke mate?

  Het gebruik van niet-BEX-producten (zoals zaagsel, ligstro, compost) heeft invloed op de bemesting, want uiteindelijk komen deze producten in de mestput, mestvaalt en op het land terecht. Ze hebben invloed op de kringloop van het melkveebedrijf en moeten dus in de KringloopWijzer worden ingevoerd.

  Heeft deze informatie u geholpen?

   Heeft u niet gevonden wat u zocht?

   This site is protected by reCAPTCHA and the Google
   Privacy Policy and
   Terms of Service apply.

   CRV Mineraal bevat geen grondgegevens. Hoe kan dat?

   Het ontbreken van grondgegevens kan een van de volgende oorzaak hebben:

   • U heeft geen machtiging gegeven om de grond- en gewasinformatie op te vragen bij de RvO
   • We hebben op basis van het door u doorgegeven BRS-nummer (het relatienummer van de RvO) geen grond- en gewasgegevens ontvangen van de RvO. In de meeste gevallen is het BRS-nummer een keer aangepast als gevolg van bijvoorbeeld een naamswijziging of maatschapvorming.

   Wilt u gebruik maken van de automatische koppeling van percelen en bodemonderzoeken in CRV Mineraal? Daarvoor is het nodig dat er een KvK-nummer geregistreerd is bij de RVO. U kunt uw KvK-nummer en BRS-nummer registeren of wijzigen via de site van de RVO. 
   Ga hiervoor naar https://mijn.rvo.nl/inloggen-ondertekenen-en-machtigen

   Heeft deze informatie u geholpen?

    Heeft u niet gevonden wat u zocht?

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google
    Privacy Policy and
    Terms of Service apply.

    Excretie melkvee

    De stikstof- en fosfaatexcretie per koe (in kg stikstof en kg fosfaat per jaar) worden bepaald aan de hand van de melkproductie per jaar en het gemiddelde ureumgetal. Deze gegevens worden meestal bepaald aan de hand van de zuivelleveranties en het gemiddelde aantal melkkoeien. Alleen wanneer deze niet juist zijn dienen ze handmatig ingevuld te worden.
    Dit kan bij het onderdeel ‘Vee’  onder ‘Melkproductie’.

    Heeft deze informatie u geholpen?

     Heeft u niet gevonden wat u zocht?

     This site is protected by reCAPTCHA and the Google
     Privacy Policy and
     Terms of Service apply.

     Gecombineerde opgave (meitelling)

     Met de Gecombineerde opgave geeft u ieder jaar de situatie van uw bedrijf door.  U vult de opgave in tussen 1 maart en 15 mei. De peildatum voor het invullen van de dieraantallen is 1 april en voor grond 15 mei.

     Meer informatie over de gecombineerde opgave vindt u op de website van RVO.

     Heeft deze informatie u geholpen?

      Heeft u niet gevonden wat u zocht?

      This site is protected by reCAPTCHA and the Google
      Privacy Policy and
      Terms of Service apply.

      Handleiding CRV Mineraal

      In de bijlage vindt u een uitleg over CRV Mineraal.

      Bijlage: Handleiding CRV Mineraal

      Heeft deze informatie u geholpen?

       Heeft u niet gevonden wat u zocht?

       This site is protected by reCAPTCHA and the Google
       Privacy Policy and
       Terms of Service apply.

       Hoe beëindig ik een machtiging van mijn voerleverancier?

       Neem contact op met de Klantenservice. We beëindigen voor u de machtiging. 

       Heeft deze informatie u geholpen?

        Heeft u niet gevonden wat u zocht?

        This site is protected by reCAPTCHA and the Google
        Privacy Policy and
        Terms of Service apply.

        Hoe beheer ik mijn machtigingen voor uitwisseling met voerleveranciers en laboratoria?

        U kunt uw machtigingen voor uitwisseling met voerleverancies en laboratoria beheren in CRV Mineraal.
        Ga naar https://www.crvmineraal.nl, log in met uw VeeManager inloggegevens en klik op de knop “Instellingen”.

        Klik op het tabblad machtigingen. Hier worden de bestaande machtigingen weergegeven en is het mogelijk om een machtiging toe te voegen. Wilt u een klantnummer wijzigen of een machtiging beëindigen, kan dit bij de bestaande machtiging: 

        Om een nieuwe machtiging in te voeren klikt u onderaan op de knop “Machtiging toevoegen”:

         

        Heeft deze informatie u geholpen?

         Heeft u niet gevonden wat u zocht?

         This site is protected by reCAPTCHA and the Google
         Privacy Policy and
         Terms of Service apply.

         Hoe bereken ik de minimale opslagcapaciteit?

         U berekent de minimaal benodigde opslagcapaciteit op de volgende manier: vermenigvuldig het aantal dieren (per soort en categorie) dat u kunt houden met de mestproductie van deze dieren.

         Aantal dieren
         Het aantal dieren dat u kunt houden, staat in uw omgevingsvergunning. Heeft u geen omgevingsvergunning?
         Dan gaat u uit van het aantal dieren dat u maximaal in uw stallen kunt houden. U maakt daarbij onderscheid naar diersoort en diercategorie.

         Mestproductie
         De mestproductie (in kubieke meters) voor zeven maanden berekent u met Tabel 4 Diergebonden normen en met Tabel 6 Stikstof- en fosfaatproductiegetallen per melkkoe. De tabellen zijn te vinden op de website van de RVO: http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest-en-grond/mest/tabellen-en-publicaties
         U mag uitgaan van een lagere mestproductie als door bijzondere omstandigheden de hoeveelheid dierlijke meststoffen per dier lager is dan de normen in de tabellen. Deze bijzondere omstandigheden kunnen te maken hebben met de diersoort of -categorie, het huisvesting- of drinkwatersysteem, de samenstelling van het voer of andere onderdelen van uw bedrijfssysteem. U moet dit wel kunnen aantonen.

         Heeft deze informatie u geholpen?

          Heeft u niet gevonden wat u zocht?

          This site is protected by reCAPTCHA and the Google
          Privacy Policy and
          Terms of Service apply.

          Hoe bereken ik het werkelijk gebruik fosfaat?

          Om na te gaan of u binnen de gebruiksnorm voor fosfaat blijft moet u ook weten hoeveel fosfaat u daadwerkelijk gebruikt.
          Dit berekent u als volgt:

          • Tel bij elkaar op: fosfaat in de beginvoorraden meststoffen, productie dierlijke meststoffen en de aanvoer meststoffen.
          • ​Trek daarvan af: fosfaat in de afvoer meststoffen en de eindvoorraad meststoffen.

          Maak deze berekening voor de volgende categorieën:

          Alle fosfaat telt mee, behalve fosfaat in compost. Hiervoor geldt een fosfaatvrije voet. U hoeft 50% van de gebruikte hoeveelheid fosfaat niet mee te tellen, met een bovengrens van 3,5 gram per kilo droge stof.

          Heeft deze informatie u geholpen?

           Heeft u niet gevonden wat u zocht?

           This site is protected by reCAPTCHA and the Google
           Privacy Policy and
           Terms of Service apply.