Nieuwe directie stuwt groeiambitie CRV

categorie Algemeen, Interview
27
nov
2020
0
Reacties
Angus Haslett (links) en Egon Verheijden
Angus Haslett (links) en Egon Verheijden

Met het aantreden van Angus Haslett als algemeen directeur en Egon Verheijden als financieel directeur heeft CRV een compleet nieuwe directietop. Deze heeft de opdracht gekregen om de positie van CRV als toonaangevend internationaal bedrijf in genetisch materiaal en data verder uit te bouwen.

Sinds hun aantreden per 1 mei en 1 september van dit jaar zijn Angus Haslett en Egon Verheijden de wereld al zeker tien keer rond geweest. Virtueel dan wel, want ook de nieuwe CEO en CFO van CRV werken noodgedwongen voornamelijk vanuit hun eigen huis en achter een beeldscherm. Voor het interview met Veeteelt nemen ze voor even plaats in de ruime overlegkamer op de bovenste etage in het hoofdkantoor in Arnhem. ‘Dankzij de coronapandemie hebben we de voordelen van beeldbellen ontdekt. Maar als je mensen echt wilt leren kennen, moet je ze in levenden lijve ontmoeten’, kijkt Nieuw-Zeelander Haslett, die pas enkele weken geleden naar Nederland kon verhuizen, terug op een bijzonder eerste half jaar als directievoorzitter van CRV.

 

Wat bezielt een ‘kiwi’ om zijn thuisland te verruilen voor Nederland?

Haslett: ‘CRV is een prachtige organisatie om leiding aan te geven. Het bedrijf heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een toonaangevende speler in de internationale rundveeverbetering die snel inspeelt op nieuwe ontwikkelingen. En de leden van de coöperatie hebben de durf om te blijven investeren in innovatie. Ik zie voor de coöperatie volop kansen om bij te dragen aan de winstgevendheid van de bedrijven van onze ledenveehouders, en daarnaast bij te dragen aan voedselzekerheid, duurzaamheid en dierwelzijn waar de samenleving om vraagt.’

 

Egon Verheijden, u heeft in uw carrière uitdagende functies vervuld bij grote, internationaal opererende organisaties. Wat trok u aan in een baan bij de boerencoöperatie CRV?

Verheijden: ‘Wat me intrigeert, is het feit dat de coöperatieve rundveeverbetering in Nederland en Vlaanderen al 150 jaar bestaat. Kennelijk is de coöperatie steeds in staat geweest om zich succesvol aan te passen aan veranderende omstandigheden. De laatste tien jaar in deze lange geschiedenis waren turbulenter dan al die 140 jaar ervoor en dat zal nog wel even zo blijven. Ik vind het een uitdaging om in een snel veranderende wereld mee de koers van de organisatie te mogen bepalen en te helpen om de coöperatie toekomstbestendig te houden. Daarbij spreekt de open en no-nonsensecultuur in de agrarische sector me erg aan. Dat maakt werken voor een boerencoöperatie tot nu toe een mooie ervaring.’ Met het aantreden van Angus Haslett als algemeen directeur en Egon Verheijden als financieel directeur heeft CRV een compleet nieuwe directietop. Deze heeft de opdracht gekregen om de positie van CRV als toonaangevend internationaal bedrijf in genetisch materiaal en data verder uit te bouwen. CRV heeft nu een heel nieuwe, tweehoofdige leiding waarvan de één de sector nog moet leren kennen en de ander van het andere eind van de wereld komt. Neemt de raad van commissarissen hiermee geen risico?
Haslett: ‘De raad van commissarissen van CRV heeft er bewust voor gekozen om het bedrijf anders te laten aansturen. Egon en ik zijn weliswaar eindverantwoordelijk, maar we leggen veel verantwoordelijkheid neer bij een groep van acht tot tien mensen die we het “leiderschapsteam” noemen. Dit zijn mensen op het hoofdkantoor hier in Arnhem, maar ook directeuren van onze internationale dochterondernemingen.’
Verheijden: ‘Van ons leiderschapsteam vragen we ook om hun eigen mensen te motiveren om leiderschap te nemen. Zo willen we dat de organisatie meer vanuit de basis, de mensen die de veehouders en de markt direct kennen, aangestuurd gaat worden. Vraag van ons niet om alle details van de stikstofwetgeving in Vlaanderen of de structuur van de vleesveesector in Brazilië te duiden. Wij pretenderen niet dat we al deze kennis hebben. Maar veehouders kunnen er wel op rekenen dat deze kennis in onze organisatie volop aanwezig is. En dat deze zal worden gebruikt voor de ontwikkeling van de beste producten en diensten.’

Angus Haslett: ‘Er is geen fokprogramma in de wereld dat zo progressief en gedegen inspeelt op duurzaamheidseisen als dat van CRV’

 

CRV wil een wereldspeler zijn in genetica. Kan de organisatie die ambitie waarmaken?

Verheijden: ‘Jazeker. Als we kijken naar het aantal verkochte doses sperma, dan behoren we tot de top 5 in de wereld. En er is de afgelopen jaren hard gewerkt aan de opbouw van een sterke internationale organisatie met businessunits in diverse Europese landen, maar ook in Nieuw-Zeeland, Brazilië en de Verenigde Staten. Daarbij is CRV financieel kerngezond en ook de huidige coronacrisis heeft beperkt invloed op het bedrijfsresultaat. De basis staat. Maar we kunnen en moeten onze positie meer uitbouwen en daarvoor zien we volop kansen.’
Haslett: ‘De omstandigheden waarin veehouders melk en vlees produceren, verschillen van land tot land. Maar uiteindelijk hebben veehouders in ieder land te maken met dezelfde uitdaging om duurzamer en efficiënter voedsel te produceren onder het oog van een consument die kritisch meekijkt. Er is volgens mij geen fokprogramma in de wereld dat zo progressief en gedegen inspeelt op deze uitdaging als dat van CRV. Onze stieren hebben zeer betrouwbare fokwaarden voor gezondheidskenmerken. En het is uniek dat wij een fokwaarde voor voerefficiëntie hebben ontwikkeld die gebaseerd is op grote aantallen metingen in de praktijk. Ik ben er dan ook van overtuigd dat onze stieren toegevoegde waarde bieden voor veehouders over de hele wereld.’

 

De internationale markt vraagt ook om andere oplossingen. Zo neemt in veel landen het gebruik van gesekst sperma sterk toe. Heeft CRV ook een antwoord op deze ontwikkeling?

Haslett: ‘Reken maar dat deze ontwikkeling onze volle aandacht heeft en dat ook wij hiervan de potentie zien. De interesse voor SiryX-sperma neemt ook in Nederland en Vlaanderen toe, maar blijft nog wat achter bij de internationale trend, ook al omdat hier een vleeskalverensector is die de holstein-stierkalveren kan verwaarden. Wereldwijd zien veehouders meer en meer dat de inzet van gesekst sperma, in combinatie met merkertesten en het gebruik van vleesstiersperma, leidt tot versnelde genetische vooruitgang en meer rendement.’ ‘Als het gaat om de inzet van vleesstieren hebben we met het Belgisch-witblauwras het meest efficiënte vleesras van de wereld in huis. Dankzij de samenwerking met de Belgian Blue Group, BBG, beschikken we over een breed aanbod van betrouwbaar geteste stieren voor de gebruikskruising. Ook daarmee kunnen we de internationale concurrentie heel goed aan.’

 

CRV heeft al langer de ambitie om internationaal te groeien. Moet de coöperatie dit wel willen? Tot nu toe hebben de dochterorganisaties nauwelijks bijgedragen aan de winst.

Verheijden: ‘Uiteindelijk werkt CRV BV natuurlijk voor het belang van de leden-veehouders in Nederland en Vlaanderen. Die willen we bedienen met de beste producten tegen een concurrerende prijs. Maar voorop blijven lopen vraagt grote investeringen. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van merkerselectie en fokwaarden voor voerefficiëntie. Productontwikkeling kunnen we alleen financieren als we voldoende omzet realiseren. De veestapel in Nederland wordt niet groter en ook in Vlaanderen zijn de mogelijkheden om nog te groeien beperkt. We kunnen en moeten ons marktaandeel op
de thuismarkt nog verder uitbouwen, maar de grootste kansen liggen in het buitenland.’

 

Egon Verheijden: ‘De basis voor internationale ontwikkeling staat. We moeten en kunnen deze positie verder uitbouwen’

 

In Duitsland hebben vijf ki-organisaties de fokprogramma’s onder één naam gebracht in de PhönixGroup. Ze nodigen ook andere partijen uit. Doet CRV iets met deze ontwikkeling?

Haslett: ‘We blijven openstaan voor partners die met ons willen samenwerken. We zien dat schaal in de internationale ki-wereld belangrijk is en snel toeneemt. Maar het moet wel passen en meerwaarde voor CRV opleveren. Er zullen vast nog wel meer “Phönixen” gaan ontstaan.’

Wat gaan veehouders in Nederland en Vlaanderen merken van de nieuwe leiding van CRV?

Verheijden: ‘Voor veehouders in Nederland en Vlaanderen verandert de wereld waarin ze ondernemen snel. Het aantal veehouders neemt af, de schaalgrootte neemt toe en de marges staan onder druk. De leden van de coöperatie mogen van ons verwachten dat wij hen blijven ondersteunen met de beste producten en diensten om op deze veranderingen in te spelen. Maar naast leden die klant zijn, hebben we ook klanten die geen lid zijn. Die zijn voor ons ook belangrijk.’ ‘Voor het bedrijf CRV betekenen de veranderingen dat we meer dan ooit keuzes moeten maken. Niet alles wat we in het verleden hebben gedaan, zullen we blijven doen. We zullen scherper kijken naar de toegevoegde waarde van de producten die we ontwikkelen en eerder afscheid nemen van producten die onvoldoende toegevoegde waarde bieden.’
Haslett: ‘Wij willen producten en diensten blijven ontwikkelen die maximaal bijdragen aan de duurzaamheid en winstgevendheid van de bedrijfsvoering van veehouders. Wij willen concurreren op rendement en dat is niet altijd hetzelfde als concurreren op prijs. Het verhaal achter de producten van CRV staat als een huis. Die visie zullen we de komende jaren met nog meer overtuiging uitdragen.’

naam Angus Haslett
functie CEO van CRV Holding BV
leeftijd 58 jaar
opleiding bachelor of agriculture, production and management,
Massey University, Nieuw-Zeeland
vorige functies (o.a.) manager-directeur CRV Oceanië, directeur
Emac-automatiseringssystemen, verschillende functies bij bedrijven
in de verpakkingsindustrie, verschillende functies bij
Nufarm-gewasverzorgingsmiddelen
naam Egon Verheijden
functie CFO van CRV Holding BV
leeftijd 46 jaar
opleiding bedrijfseconomie, Radboud Universiteit, Nijmegen,
opleiding registeraccountant, Universiteit Tilburg
vorige functies (o.a.) diverse functies en partner bij KPMG Nederland
en KPMG International, finance director bij TEVA Pharmaceuticals,
finance director bij STADA Arzneimittel in Duitsland