Hogere dagvergoeding voor Delta Satelliet-kalveren vanwege fosfaatrechten

CRV past de vergoedingen voor Delta Satelliet-kalveren per 1 januari 2019 op diverse vlakken aan. De verhoging van het btw-percentage en het feit dat u extra fosfaatruimte nodig heeft voor de opfok van Satelliet-kalveren zijn de aanleiding voor de wijzigingen.

De dagvergoedingen en aankoopprijzen voor Delta Satelliet-kalveren zijn herzien en afgerond ten gunste van u als veehouder. De genoemde bedragen zijn voortaan exclusief btw, waar het lopende contract voor Delta Satelliet nu nog bedragen inclusief btw vermeldt. We zetten alle wijzigingen voor u op een rij.

 

Nieuw: fosfaatvergoeding

Voor een deel van de stierkalveren die worden geboren uit Delta Satelliet-embryo’s vraagt CRV u om deze langer dan de wettelijke twee weken aan te houden omdat ze een goede merkeruitslag hebben. Voor deze kalveren vergoeden we de extra fosfaatruimte die dit u kost. Deze vergoeding geldt vanaf dag 30 en bedraagt € 0,65 extra per dag ten opzichte van de huidige vergoeding. Deze dagvergoeding is gebaseerd op de benodigde 9,6 kg fosfaat voor kalveren tot één jaar leeftijd, een (royale) fosfaatprijs van € 250,- per kg en een afschrijvingstermijn van 10 jaar.

Een stierkalf dat als vleeskalf wordt afgevoerd valt na twee weken automatisch in de categorie ‘vleesproductie en startkalveren’, waarvoor geen fosfaatquotum nodig is. Een stierkalf dat als fokstier dienst gaat doen, kunt u naar de categorie ‘Fokstier’ verplaatsen, zodat programma’s als CRV Mineraal en CRV FosfaatPlanner met de juiste gegevens rekenen. Ga hiervoor naar het kopje ‘Fokstieren’ op deze pagina. De handleiding hoe u het levensdoel voor een dier kan aanpassen vindt u hier.

 

Dagvergoeding met extra fosfaatvergoeding

Volgens het huidige Delta Satelliet-contract geeft CRV voor aangekochte satellietkalveren (vaars en stier) een dagvergoeding vanaf 3 maanden leeftijd. De vergoeding voor opfok in de eerste drie maanden is al verrekend in de aankoopprijs, maar vanaf dag 30 vergoeden we nu wel de fosfaatruimte (€ 0,65 per dag). Vanaf 3 maanden stijgt de dagvergoeding voor kalveren die CRV overneemt, eveneens met een fosfaatvergoeding van € 0,65 naar € 2,55 per dag. 

 

Aangepaste vergoeding voor later afgewezen stierkalveren

Voor een stierkalf waarvan CRV tijdig dna heeft ontvangen en dat desondanks na dag 30 wordt afgewezen, betaalt CRV u een fosfaatvergoeding van € 0,65 vanaf dag 30 bovenop de reeds bestaande dagvergoeding van € 1,90 per dag, tot het moment van afwijzen. Daarnaast vergoedt CRV een standaardbedrag voor deze later afgewezen stiertjes. Deze vergoeding bestaat omdat kalveren bij afvoer na 30 dagen doorgaans minder opleveren. De huidige afkoop van € 330,- is gebaseerd op nuka-prijzen van enige jaren geleden. Deze zijn nu veel lager, waardoor de opbrengstderving bij afwijzen na 30 dagen minder is dan voorheen. Deze vergoeding is vanaf 1 januari 2019 meer in lijn met de opbrengstderving en is daardoor aangepast naar € 200,- per stierkalf.

Overzicht van de nieuwe bedragen voor Delta-Satellietkalveren (excl BTW)

Delta Satelliet Vaarskalf door CRV aangekocht Stierkalf door CRV aangekocht Tijdig gemerkerd stierkalf dat CRV na dag 30 afwijst
vanaf dag 30 vanaf dag 30 vanaf dag 30
Fosfaatvergoeding € 0,65/dag € 0,65/dag € 0,65/dag
vanaf dag 90 vanaf dag 90 vanaf dag 30
Dagvergoeding € 1,90/dag € 1,90/dag € 1,90/dag
Opgeteld fosfaat- en dagvergoeding

€ 2,55/dag

 

€ 2,55/dag

 

€ 2,55/dag

 

Afkoop stierkalf n.v.t. n.v.t. € 200,-
Aankoopprijs € 2.850,- € 1.000,- n.v.t.

 

Hogere aankoopbedragen

De verhoging van de btw-tarieven is aanleiding over te gaan naar bedragen exclusief btw bij de aankoop van dieren. Voor dieren stijgt het btw-percentage per 1 januari 2019 namelijk van 6% naar 9%. Voor kalveren die u aan CRV levert, hebben we de aankoopbedragen per 1 januari 2019 naar boven afgerond (zie tabel).

Aangekocht Delta Satellietkalf oud aankoopbedrag
excl. btw
nieuw aankoopbedrag
excl. btw
vaarskalf € 2.830,- € 2.850,-
stierkalf € 943,- € 1.000,-