Zelfbekapper aan de slag met DigiKlauw!

categorie Gezondheid
28
apr
2015
0
Reacties
digiklauw en klauwgezondheidsscore

Goede klauwgezondheid is een belangrijke voorwaarde voor een rendabele productie en een duurzame bedrijfsvoering. Koeien met gezonde klauwen zorgen voor meer melkopbrengst en dus meer omzet.

De klauwgezondheid op uw bedrijf kan op verschillende manieren worden beïnvloed. Enerzijds door stieren met een hoge genetische fokwaarde voor klauwgezondheid te gebruiken, anderzijds door te sturen op managementfactoren.

Gezonde veestapel
Om u goed inzicht in de klauwgezondheid van uw veestapel te bieden is DigiKlauw ontwikkeld.

Binnen DigiKlauw kan de klauwverzorger eenvoudig zijn bevindingen digitaal vastleggen via de app. U kunt deze gegevens opvragen in VeeManager en zo de klauwgezondheid op uw bedrijf beter managen.

Met DigiKlauw krijgt u dus op een gemakkelijke manier objectief inzicht in de klauwgezondheid van uw veestapel. Welke klauwaandoeningen spelen een rol? Welke praktische maatregelen kunt u nemen?

Het effect van de maatregelen die u neemt is door de tijd heen te volgen. Wilt u deze informatie delen met uw dierenarts en voedingsadviseur? Geen probleem. Dit zorgt voor een nog gerichtere aanpak.

Beschikbaar 
Vanaf 1 mei is DigiKlauw via een eenvoudige app beschikbaar voor de individuele veehouder. Zo speelt CRV in op de vraag van de veehouders in Nederland en Vlaanderen!

DigiKlauw is een gezamenlijk product van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en CRV.

Gezonde en duurzame koeien… het begint met DigiKlauw.