Gun uw kalf een goede start

categorie Gezondheid
11
jan
2016
0
Reacties

Als veehouder kunt u zeker bijdragen aan een goede start van uw kalveren. Hebben uw kalveren de goede genen, dan zijn de kansen op een goed begin aanzienlijk groter. Een goede start begint bij de stierenkaart.

Een stroeve of vlotte start?
Als het om genetica gaat, zijn er ten minste vier fokwaardes beschikbaar die uw aandacht verdienen: geboortegemak, levensvatbaarheid, kalvervitalititeit en afkalfgemak. We lopen ze even langs.

Geboortegemak en levensvatbaarheid zijn twee fokwaardes die al lang op de kaart staan. Uit ervaring weten we dat stieren met een hoge score voor geboortegemak vaak worden ingezet op pinken. Een fokwaarde van 104 voor geboortegemak betekent bijna 2% minder moeilijke geboorten als gevolg van een zwaar kalf.

Voor levensvatbaarheid is het voordeel nog groter: hier levert een fokwaarde van 104 bij vaarzen ruim 3% minder doodgeboren kalveren op. (Doodgeboorte is inclusief sterfte binnen 24 uur na de geboorte.)

De derde fokwaarde is kalvervitaliteit, een sterke indicatie voor de overleving van kalveren 3 dagen na de geboorte. Wereldwijd een uniek kenmerk, dat veehouders in Nederland en Vlaanderen een extra stuk gereedschap geeft. Concreet voorbeeld: met een fokwaarde van 104 heeft uw kalf ruim 1% meer kans op overleving in het eerste jaar.

Tot slot noemen we nog afkalfgemak. Gaat u hier voor een fokwaarde van 104, dan zal er sprake zijn van bijna 2% minder moeilijke geboorten bij de dochters van deze stier (gemeten bij vaarzen).

Een goed begin
Vindt u het belangrijk dat juist de beginfase van de opfok soepel verloopt? Dan heeft CRV fokwaarden beschikbaar die u helpen. Neemt u ze alle vier mee in uw stierkeuze, dan is de kans het grootst dat uw kalveren zich probleemloos ontwikkelen tot gezonde en probleemloos producerende vaarzen.

Welke stieren dragen nu meer dan gemiddeld bij aan een goede start voor kalveren? Op dit moment vindt u in het stierenaanbod van CRV bijvoorbeeld de volgende namen die op vele fronten bijdragen aan een vlotte start voor uw kalveren:

  Geboortegemak Levensvatbaarheid Kalvervitaliteit Afkalfgemak
Bravo 106 102 103 108
Final 108 106 100 105
Atlantic 103 107 101 106
Nano P 100 100 104 106

Better Life Gezondheid is een handig kengetal voor veehouders die gaan voor een gezonde veestapel. Hoe hoger een stier scoort voor Better Life Gezondheid, hoe meer hij de gezondheid van uw dieren zal verbeteren. Ook de vier bovengenoemde fokwaardes rond een vlotte start van kalveren zijn in Better Life Gezondheid opgenomen.