Gegevensverzameling via DigiKlauw als basis voor betere klauwgezondheid

categorie Gezondheid
10
mrt
2017
0
Reacties
Klauw op stierenkaart

Inzicht in de huidige situatie van de klauwgezondheid is de eerste stap op weg naar gezonde klauwen. DigiKlauw helpt u bij het monitoren van individuele koeien. Maar u kunt ook gebruik maken van de al verzamelde gegevens en stieren kiezen die uw veestapel een flinke impuls geven naar gezonde klauwen.

Informatie helpt bij het maken van keuzes
Net zoals MPR informatie haalt uit de melk over onder andere uiergezondheid, geeft DigiKlauw inzicht in klauwgezondheid. DigiKlauw helpt u bij het bepalen van de juiste strategie om management maatregelen te treffen en geeft handvatten om met fokkerij vooruitgang te boeken op klauwgezondheid op uw bedrijf.

DigiKlauw is een dataregistratiesysteem waarin veehouders en professionals de bevindingen van klauwverzorging vastleggen. DigiKlauw verschaft op een objectieve wijze inzicht in de klauwgezondheid van uw veestapel.

Inmiddels leggen klauwverzorgers jaarlijks van tienduizenden koeien en vaarzen de bevindingen van de klauwen in DigiKlauw vast. De grote hoeveelheid gegevens die is verzameld is uniek in de wereld. CRV en de Gezondheidsdienst voor Dieren gebruiken deze data om de klauwgezondheid anoniem te monitoren en CRV berekent hiermee ook de fokwaarden voor diverse klauwaandoeningen.

Klauwgezondheid verbeteren met de juiste stieren
Met de reeds verzamelde gegevens en een dna-monster berekent CRV een genomic fokwaarde klauwgezondheid voor jonge Nederlands-Vlaamse stieren. Als van stieren dochters aan de melk zijn begint bij deelnemers aan DigiKlauw de verzameling van klauwgezondheidsgegevens en neemt de betrouwbaarheid toe. De extra betrouwbaarheid maakt dat echte verbeteraars met de fokwaarde flink boven de 100 uitstijgen. CRV selecteert al geruime tijd op klauwgezondheid. Vandaar dat we als doel hebben dat stieren op de stierenkaart een fokwaarde klauwgezondheid scoren van 100 of meer. Dochtergeteste zwartbonte toppers zijn Solero (113), Alonso (112) Antidote (111) en Atlantic (110). En voor roodbont vallen Africa (113) en Brandy (108) op door hun hoge scores op klauwgezondheid.

Nienke 143 (van Delta Antidote)

Nienke 143 van A. Dankelman, Arrien. Vader Antidote vererft dochters met minder mortellaro.

Voor het verbeteren van klauwgezondheid via fokkerij zijn andere rassen ook interessant. Brown Swiss dochters Vigor (110) en Brookings (106) scoren goed op klauwgezondheid. MRIJ-stieren Dirk (103) en Rex 154 (103) vererven ook gezonde klauwen.

Schreur Afrika

Schreur Africa, roodbonte fokstier met de hoogste score 113 voor klauwgezondheid.

Help klauwgezondheidsmanagement en fokkerij vooruit!
Deelnemen aan DigiKlauw draagt op verschillende manieren bij aan het verbeteren van klauwgezondheid, door:
– inzicht in de klauwgezondheid bij uw dieren ten opzichte van andere bedrijven
– per dier monitoren of ingezette behandelingen ook resulteren in gezondere klauwen
– gratis rapportages via VeeManager die het resultaat van de genomen maatregelen in beeld brengen
– de door uw verzamelde gegevens dragen bij aan extra betrouwbare fokwaarden voor diverse klauwaandoeningen.

Omdat CRV graag gegevens verzamelt van dochters van InSire-teststieren ontvangt u een premie voor vaarzen van InSire-teststieren waarvan u de bevinding vastlegt in DigiKlauw. Tot slot helpt een actieve inzet bij het verbeteren van het imago van de sector: samen streven we naar gezonde dieren met gezonde klauwen.

Meer informatie vindt u op de site Digiklauw.com.

In een serie van drie artikelen gaan we in op hoe CRV samen met veehouders werkt aan het verbeteren van klauwen van koeien in heel Nederland en daarbuiten. Volgende week verschijnt het derde artikel. Lees ook:

Invloed van management en fokkerij op klauwgezondheid (1/3)