Een A2A2-veestapel met kenmerken van drie rassen

6
apr
2021
0
Reacties
kruisen: Jesper Dieker
Jesper Dieker tussen de koeien in de ‘koeientuin’

Een rondere jerseykoe, een meer melktypische fleckviehkoe of een wat kleinere holsteinkoe. Hoe je de koeien van de familie Bomers ook omschrijft, door kruisen vertonen ze kenmerken van deze drie rassen.

‘Van oorsprong liep hier een holsteinveestapel’, vertelt bedrijfsleider Jesper Dieker. ‘Om meer robuustheid in de koeien te fokken is er gekruist met fleckvieh. Later zijn we ook jersey gaan gebruiken vanwege de hogere gehalten en betere voerefficiëntie’, legt hij uit. Jesper regelt de dagelijkse bedrijfsvoering van de melkveetak op het biologische bedrijf van de familie Bomers in Groenlo, dat daarnaast ook een recreatietak en een biogasinstallatie heeft. Een deel van de koeien is gehuisvest in de ‘koeientuin’, een innovatief stalsysteem.

 

Advies achter de koe

‘We voeren en melken automatisch en daardoor kan ik grotendeels alleen 160 koeien en 90 stuks jongvee verzorgen’, vertelt de bedrijfsleider. ‘Maar dit betekent dat ik geen tijd heb voor trammelant.’ Kruisen van rassen helpt volgens Jesper om een koe te fokken die probleemloos produceert. Daarbij is de opeenvolging van rassen geen ijzeren wet. ‘We maken gebruik van Advies achter de koe’, legt hij uit. ‘Dat betekent dat we samen met foktechnisch accountmanager Ard Gunnink van CRV per koe bekijken welk ras en welke stier van dat ras het best past. Het kan zomaar gebeuren dat we een koe met 50 procent jerseybloed opnieuw paren met een jerseystier.’

‘Om meer robuustheid in de koeien te fokken is er gekruist met fleckvieh. Later zijn we ook jersey gaan gebruiken vanwege de hogere gehalten en betere voerefficiëntie’

Gecertificeerd zuivere A2A2-veestapel

Het rollend jaargemiddelde op het bedrijf ligt rond de 8.900 kg melk met 4,35% vet en 3,62% eiwit. Met een gemiddelde lactatiewaarde van 106 steken de vaarzen met bloed van drie rassen hier – met name vanwege de hogere gehalten – duidelijk bovenuit. ‘We gaan dan ook zeker door met de driewegkruising’, verklaart Jesper. Overigens is bètacaseïne het eerste kenmerk waar hij naar kijkt bij de stierkeuze. ‘We hebben een gecertificeerd zuivere A2A2-veestapel en hopen in de toekomst ook meerwaarde voor deze melk te realiseren’, legt hij uit. ‘We gebruiken dan ook uitsluitend A2A2-stieren.’

 

Focus op gehalten

‘Ook vinden we uiervorm en robotgeschiktheid belangrijk en we hechten meer waarde aan goede gezondheidskenmerken dan aan de allerhoogste productie-aanleg. Daarbinnen vinden we de gehaltevererving belangrijker dan de kilogrammen-melkvererving. Gehalten bepalen de melkprijs en we hebben liever een koe die veel kilo’s vet en eiwit produceert op basis van hoge gehalten dan een koe die het moet hebben van veel melk. Gehaltekoeien hebben het op ons bedrijf gemakkelijker’, constateert de bedrijfsleider. Op zijn inseminatielijstje staan op dit moment naast een aantal fleckviehstieren ook holsteinstieren als Jigger, E-Profit, Wirdum, Rodeo en Lendor en jerseystieren als Whodat P, Zander en Hayward.

CrossFit ondersteunt bij kruisen

Om veehouders te ondersteunen bij het kruisen van rassen heeft CRV het programma CrossFit ontwikkeld. CrossFit helpt u bij het maken van kruisingen die bij u passen. Wilt u de nadruk leggen op het fokken van probleemloze koeien, dan kies u voor CrossFit Gezondheid en combinaties van de rassen holstein, mrij, fleckvieh en brown swiss. Staat een efficiënte omzetting van voer in vet en eiwit op het bedrijf centraal, dan kunt u gebruikmaken van CrossFit Efficiëntie en de rassen holstein en jersey met eventueel nog een derde ras.