Met consequent fokken naar een uniforme veestapel

4
apr
2019
0
Reacties
Gerko Brink uit Zeijen over consequent fokken
Gerko Brink uit Zeijen

‘Meer koeien melken is niet mijn ambitie, wel beter aansluiten op maatschappelijke wensen.’ Het klinkt misschien wat zwaar, maar het melkveebedrijf van Gerko Brink uit Zeijen zit in een soort transitie. ‘Ja, zo mag je het wel noemen. We stellen de koers wat bij.’

Gerko maakt samen met twaalf melkveehouders deel uit van een van de 87 boermarken in Drenthe. ‘Ons doel is om de melkveehouderij op onze bedrijven circulair te maken, dus zoveel mogelijk zelfvoorzienend.’ Daar heeft Gerko op zijn bedrijf met 90 melkkoeien en 65 hectare al een aantal stappen voor gezet. Dankzij kavelruil is er minder transport van voer en mest. Samen met collega-veehouders wil hij percelen grasland extensief gaan beheren. Ook wil de melkveehouder een kikkerpoel aanleggen en het inzaaien van klaver- en kruidenmengsels toepassen. ‘Al deze aanpassingen komen vanuit ons als agrarisch ondernemers. We werken graag bottom-up.’

Duurzame veestapel

Daarmee staan onderwerpen als besparing op de uitstoot van CO2 en biodiversiteit al op de agenda. ‘Je praat dus over de strategie van het bedrijf en daarmee ook over fokkerij’, legt Gerko het bruggetje. ‘We streven naar een duurzame veestapel, dat past ook helemaal in deze werkwijze. Koeien die gezond en productief oud kunnen worden.’ Maar ook koeien die een hoge productie kunnen halen noemt Gerko als persoonlijke doelstelling. ‘De veestapel produceert nu 11.500 kilo melk gemiddeld, dat vind ik economisch en zo haal je het maximale uit het bedrijf.’ De vraag is of hij die productie kan vasthouden. ‘Dat kan alleen als er kwalitatief goed ruwvoer is. Hoe gaat dat met ruwvoer gewonnen van kruidenrijke graslanden?’, vraagt hij zich af.

‘We streven naar een duurzame veestapel, koeien die gezond en productief oud kunnen worden’

Consequent fokken

De fokkerij is een belangrijke schakel in het geheel, geeft Gerko aan en hij voegt eraan toe al jarenlang te vertrouwen op het SAP. ‘We hebben een mooie veestapel opgebouwd en regelmatig verkopen we melkkoeien aan collega-veehouders.’ Naast de 90 melkkoeien houdt hij daarom ruim jongvee aan: 80 stuks. ‘Gebruiksvee verkopen is voor ons een verdienmodel.’ Zijn fokdoel in het SAP omvat 50 procent productie, 40 procent exterieur en 10 procent gezondheid. ‘Dat heb ik al jaren zo, het is een consequente fokkerij.’ Het is de beste manier om een uniform koppel koeien te fokken. ‘Ik probeer mooie koeien te fokken met een hoge productie en hoge gehalten.’ Technieken zoals merkerselectie en het programma HerdOptimizer helpen daarbij. ‘Ook om te bepalen welke dieren we gaan verkopen. Uiteindelijk wil je een veestapel overhouden die ook na het wijzigen van de koers bij ons bedrijf past.’

CRV draagt bij aan een betere gezondheid en efficiëntie van koeien. Dat leidt tot een beter leven voor de dieren, meerwaarde voor de veehouders en zorgvuldigheid naar onze omgeving. CRV biedt oplossingen voor efficiënter gebruik van eiwitten, minder uitstoot van schadelijke stoffen en een gezonde levensduur van koeien.

Gezondheid betekent een vruchtbare veestapel waarin aandoeningen zoals kreupelheid en uierontsteking weinig voorkomen. Efficiëntie staat voor een hoge levensproductie met de juiste balans tussen voeropname en productie.

Om in één oogopslag te kunnen selecteren op gezondheid en efficiëntie heeft CRV de indexen Better Life Gezondheid en Better Life Efficiëntie ontwikkeld. Hoge indexen staan garant voor toekomstige gezonde en efficiënte koeien en duurzaam economisch voordeel voor u als veehouder: BETTER COWS | BETTER LIFE.