Werken aan levensproductie loont

categorie Algemeen, Levensduur
28
jul
2015
0
Reacties

Sinds het einde van de quotering stijgt het belang van levensproductie. De verschillen tussen bedrijven en tussen koeien zijn groot. Met management en fokkerij is nog veel te bereiken.

Net geen 31.000 kilo melk. Dat was de gemiddelde levensproductie bij afvoer van de stamboekkoeien in Nederland. Met ruim 28.500 kilo zitten ook de Vlaamse koeien bijna op dat niveau. De verschillen tussen bedrijven zijn echter aanzienlijk, zo blijkt uit een analyse van Henk van Dijk van Flynth Accountants en Adviseurs. Hij maakte op basis van de boekhoudcijfers over 2013 een opsplitsing tussen de tien procent hoogste bedrijven voor levensproductie en de overige negentig procent.

2013 gemiddeld 10% bedrijven hoogste levensproductie 90% rest
Levensproductie gem. NL 31.000 kg 42.000 kg 27.500 kg
Levensproductie gemid. VL 28.500 kg
Leeftijd bij verlaten bedrijf 7 jaar 5,5 jaar
Uitstootpercentage 21% 27%
Opfok jongvee per 10 melkkoeien 6,4 7,2

‘Wat opvalt is dat de veehouders die een hoge levensproductie realiseren, gemiddeld meer arbeid beschikbaar hebben en vaker een loonwerker inschakelen’, geeft Henk aan. ‘Bovendien liggen de kosten per liter melk voor diergezondheid en ki op deze bedrijven op een iets hoger niveau en er wordt duurder krachtvoer gevoerd. Het lijkt erop dat veehouders die een hogere levensproductie realiseren, meer investeren in hun koeien.’

De tien procent beste bedrijven voor levensproductie blijken uiteindelijk 120 euro per koe meer over te houden door een hogere melkproductie van 500 kilo per dier per jaar. ‘De hogere gemiddelde leeftijd van de veestapel zal hiervoor een belangrijke verklaring zijn’, denkt Henk. ‘Oudere koeien geven immers meer melk dan vaarzen.’

Dit is een artikel uit CRV Magazine. Lees meer artikelen online