‘We willen financieel goed draaien met een eenvoudige bedrijfsvoering’

categorie Algemeen
29
nov
2018
0
Reacties
Dikke melk: de Vries
Jolmer de Vries (midden), melkveehouder uit Friesland, fokt op hoge gehalten

Dankzij een hoge melkprijs en gemiddelde voerkosten behoort Jolmer de Vries binnen zijn studieclub jaar op jaar tot de veehouders met het hoogste koesaldo. Een simpele bedrijfsvoering en een consequent fokbeleid op gehalten staan op het Friese melkveebedrijf garant voor een hoog rendement.

In maatschap met zijn vrouw Anna, vader Fouke en moeder Gerjo beheert Jolmer de Vries in het Friese It Heidenskip een melkveebedrijf met 260 melk- en kalfkoeien en 160 stuks jongvee op 100 hectare. ‘We werken veel met stagiairs en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en we hebben daarom een eenvoudige bedrijfsvoering. Zo voeren we met een simpele blokkenwagen. Daarbij boeren we op klei op veen. Mais telen is hier een risico en daarom is het rantsoen gebaseerd op gras. Dit proberen we zo veel mogelijk via zomerstalvoedering vers in de koeien te krijgen’, legt hij uit.
Als aanvulling op het ruwvoer krijgen de koeien twee soorten basisbrok en geplette tarwe in krachtvoerstations en de melkstal. ‘We kiezen voor een bedrijfsvoering waarin weinig fout kan gaan, maar we willen natuurlijk ook financieel goed draaien.’

‘Dankzij hoge gehalten realiseren we een hoog saldo per koe’

Van 3,45 naar 3,94 procent eiwit

Toen De Vries vijftien jaar geleden thuis op het bedrijf kwam werken, produceerden de koeien gemiddeld ongeveer 4,45% vet en 3,45% eiwit. ‘Tot dan werd er gefokt op melkproductie zonder veel rekening te houden met de gehalten’, vertelt hij. ‘Maar als je veel wilt melken, moet je ook veel zetmeel voeren’, stelt de veehouder. ‘Dat past minder goed bij ons grasrijke bedrijf en het rantsoen wordt er alleen maar ingewikkelder en duurder van. Zetmeel moet immers vaak gecompenseerd worden met eiwitrijke producten als soja en raap’, motiveert de ondernemer zijn beslissing om de stierkeuze meer te sturen richting gehalteverervers.

 

Hoogste koesaldo met dikke melk

Stieren als Kian, Horst Harry en Delta Onedin legden de basis voor een veestapel die in staat is om gemakkelijk dikke melk te produceren. De actuele gemiddelde productie is 7950 kg per koe per jaar met 4,97% vet en 3,94% eiwit. ‘We fokken al vijftien jaar consequent op gehalten en daarmee boeken we resultaat’, laat De Vries zien. ‘Dankzij de hoge gehalten zitten we met onze melkprijs 3,5 tot 4 cent boven het fabrieksgemiddelde. En dankzij een simpel rantsoen zijn onze voerkosten relatief laag. Binnen onze studieclub horen we dan ook altijd tot de bedrijven met het hoogste koesaldo’, vertelt hij.

 

Economisch extra interessant

Op dit moment zetten ze bijvoorbeeld de bewezen stieren Allard en Nilson veel in. Het maken van paringen laat de veehouder volledig over aan SAP. ‘Onze fokkerijstrategie is binnen de huidige fosfaatwetgeving in Nederland weer helemaal actueel’, legt De Vries uit. ‘De fosfaatuitstoot van de koeien wordt berekend op basis van de productie in kilogrammen melk. Hoe hoger de gehalten, hoe meer kilo’s vet en eiwit we binnen ons fosfaatquotum kunnen leveren. Dat maakt fokken op gehalten economisch extra interessant.’

Fokken op gehalten garantie voor rendement

Melk leveren met veel vet en eiwit is economisch interessant. Hogere gehalten leveren direct meer melkgeld op. En veehouders in Nederland halen indirect ook een hogere fosfaatefficiëntie doordat ze binnen hun fosfaatquotum meer kilo’s vet en eiwit kunnen leveren. Fokkerij levert aan de productie van ‘dikke melk’ een belangrijke bijdrage. Door het gebruik van stieren met een hoge gehaltevererving kan al in één generatie een verhoging van 0,15% vet en 0,15% eiwit worden gerealiseerd. Om het u gemakkelijk te maken om stieren te selecteren die passen in uw fokdoel heeft CRV een stierenkaart samengesteld voor ‘dikke melk’.

Kenmerkend voor de stieren op deze kaart zijn de hoge gehalten in combinatie met prima gezondheidskenmerken, een hoge levensduur en een uitstekende efficiëntie. Zo fokt u gemakkelijk te managen koeien die garant staan voor een hoog rendement.
Meer weten? Neem contact op met uw veestapel-adviseur of bel met de CRV Klantenservice: 088 00 24 440