Thema productie: ‘Is uw stierkeuze veranderd sinds 1 april?’

categorie Algemeen
22
jul
2015
0
Reacties

Op de CRV Koe-Expo lieten de dochtergroepen zien op welke speerpunten zij iets extra’s toevoegen aan uw veestapel. Bijgepraat worden over deze thema’s – vruchtbaarheid, productie, efficiëntie, gezondheid en levensduur? Dat kon op de themapleinen. Hier werd volop van gedachten gewisseld over nieuwe én bestaande oplossingen. Wat kwam er zoal aan bod bij het thema productie?

‘Sinds 1 april is er extra veel belangstelling voor selectie op productie’, vertelt hoofd Verkoop Ludo Brosens, terwijl hij wijst naar de dochtergroepen van Stellando en Rozello. ‘Koesaldo en voerefficiëntie zijn belangrijk wanneer het gaat over productie.’

‘Is uw stierkeuze veranderd sinds de afschaffing van het melkquotum? Hoe werkt u aan het verhogen van de productie? En hoe houdt u de productie op peil?’

Naast de stierkeuze is het  belangrijk om meer inzicht in de productie op uw bedrijf te krijgen’, legt Ludo uit. Het managementpakket VeeManager, gebruikt door ruim 9.000 tevreden veehouders, kan hierbij helpen. Ludo licht er een aantal onderdelen uit:

  • Productieplanner (nieuw!) – ‘Banken vragen bij een liquiditeitsbegroting hoeveel melk men op termijnkan verwachten. Op verzoek van veehouders heeft CRV Productieplanner ontwikkeld.’
  • Duurzaamheidsmonitor: – ‘Wat is het rendement van uw veestapel? Met de data werkt u naar een optimaal duurzame veestapel.’
  • FokkerijOverzicht – ‘Wat kunt u van uw veestapel verwachten? Hoeveel pk hebben uw koeien onder de motorkap? Bekijk actuele gegevens over de genetische aanleg.’
  • FokkerijPrestaties: – ‘In één oogopslag de belangrijkste fokkerijgegevens van uw melkkoeien. Vergelijk ook de werkelijke prestaties met de genetische aanleg.’

De inzichten die u hiermee verkrijgt, kunt u zelf of met behulp van een adviseur vertalen naar een fokkerijplan. Het is belangrijk om voor het verhogen en vasthouden van een goede productie telkens onze stappen (inzicht, plan, verbeter) te volgen. Ludo laat graag zien welke winst er te behalen is en hoe CRV daarbij kan helpen. Onze vertegenwoordigers kunnen de cijfers goed interpreteren en omzetten in een passend advies.

Altijd en overal uw veestapel managen met de VeeManager App:

Wat gaat er allemaal schuil achter onze producten en diensten? Meer dan je ziet:

Meer weten? Lees meer over het verhogen en op peil houden van de productie

Productie verbeteren met Stellando en Rozello
De basis van een productieve veestapel? Een fokdoel dat u op het lijf geschreven is en de juiste genetica. Stellando en Rozello dragen bijvoorbeeld goed bij aan het verhogen van de productie van uw veestapel.

Stellando werd bij inzet direct een van de populairste InSire Topstieren. In rap tempo heeft hij nu zeer betrouwbare dochtergeteste fokwaarden gekregen. Hij blinkt uit in productie (106 kg vet en eiwit). Zijn dochtergroep op de CRV Koe-Expo had een gemiddelde lactatiewaarde van 112 en een totaalproductie van 9.100 kg met 4,14% vet en 3,50% eiwit. Jolijn 3, de dochter met de hoogste productie, geeft maar liefst 10.700 kg melk en scoort op basis van genomics +1.800 kg melk.

Ook Rozello munt uit in productie, zowel in kg melk (855) als in eiwit (+0,16%). Zijn dochters kunnen de productie gemakkelijk aan, hebben veel inhoud en superuiers. Zijn dochtergroep had een gemiddelde lactatiewaarde van 116 en een gemiddelde productie van 9.400 kg met 3,95% vet en 3,53% eiwit. Dellia, de dochter met de hoogste productie, geeft ruim 12.700 kg melk in 305 dagen (voorspeld) en scoort op basis van genomics +1.027 kg melk. Naast de superproducties scoorden de dochters ook allemaal zeer gunstig voor celgetal (103), met een gemiddeld gerealiseerd celgetal van 42.000.

Heeft u vragen op het gebied van productie? We zoeken graag met u naar de juiste oplossing(en)

 

themaplein3 themaplein2 themaplein