Stabiele prestaties in roerige markt

categorie Algemeen, Persbericht
7
okt
2015
0
Reacties

De prestaties van de Nederlandse koeien zijn nagenoeg gelijk aan vorig jaar. In een jaar waarin het melkquotum is weggevallen en waarin er volop discussie woedt over fosfaatrechten bleef de levensduur op peil en namen de economische prestaties toe.

Het economisch jaarresultaat (*), maatgevend voor de economische prestaties van de dieren, steeg dit jaar naar een niveau van 2124 (tabel 4a). Deze stijging komt vooral door een lichte toename van de vet- en eiwitgehaltes bij een vrijwel gelijkblijvende gemiddelde melkproductie.

De levensproductie (tabel 3) van de Nederlandse koeien is het afgelopen jaar met 30.868 kg melk nagenoeg gelijk gebleven.
De gemiddelde tussenkalftijd (tabel 2) nam net als vorig jaar met een dag af en bedraagt nu 415 dagen. Dit betekent dat het beter gaat met de vruchtbaarheid van de veestapel; er is al vijf jaar sprake van een geleidelijke afname van de tussenkalftijd.

Groei
Het gemiddeld aantal koeien per bedrijf over het hele boekjaar nam toe van 90 naar 93 (tabel 4a). Deze toename is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Toch lijkt er sprake te zijn van een versnelde groei in de tweede helft van het boekjaar. Op 1 september 2015, de eerste dag van het nieuwe boekjaar, bedroeg het gemiddelde aantal koeien per bedrijf inmiddels al 96. Hiermee is de gemiddelde toename van 3 koeien per jaar al aan het begin van het nieuwe, lopende, boekjaar gerealiseerd. In de huidige markt is het moeilijk te voorspellen hoe dit aantal zich zal ontwikkelen.

Bedrijven en provincies
Op bedrijfsniveau (tabel 5) is er een nieuwe top drie voor economisch jaarresultaat. Op nummer één staat het melkveebedrijf van J.E.M. Welles in De Krim (Ov.) met een economisch jaarresultaat van 3.117. Op de tweede plek staat het bedrijf van J.H.A. Gooskens in Hoogeloon (N.Br.). Het bedrijf van P.G.M. Pater in Ursem (N.H.) staat op de derde plek.

Bij de provincies (tabel 4b) is het opnieuw Zeeland die de eerste plek bezet, met een gemiddeld economisch jaarresultaat van 2.314. Noord-Brabant en Flevoland staan op de tweede en derde plek.

Ga direct naar bedrijven in cijfers & koeien in cijfers

(*) Het ejr maakt een economische vergelijking mogelijk met voorgaande jaren. Wegens recente wijzigingen van de wegingsfactoren voor melk, vet, eiwit en lactose in de ejr-berekening zal volgend jaar deze vergelijking niet mogelijk zijn.