Productieplanner steunt ondernemerschap

categorie Algemeen
11
aug
2015
0
Reacties

Werken in een vrije markt vraagt nieuwe vaardigheden van ondernemers. Melk- en voerprijzen gaan meer schommelen en de planning van inkomsten en uitgaven is belangrijker dan ooit.

Grip op financiële planning
‘Een product dat betrouwbaar inzicht geeft in de ontwikkeling van de melkproductie en dat helpt bij het maken van een goede liquiditeitsbegroting, daar zitten veel melkveehouders om te springen’, vertelt inforaadslid en melkveehouder Albert Folkertsma. ‘Het geeft rust als je vooraf inzicht hebt in toekomstige inkomsten en uitgaven. Zo weet je waar je aan toe bent en kun je tijdig bijsturen.’

Albert-FolkertsmaAlbert Folkertsma: ‘Het getuigt van goed ondernemerschap als je als veehouder laat zien dat je grip hebt op de financiële planning. Productieplanner helpt daarbij’

Naast veehouder is Albert relatiebeheerder voor agrarische klanten bij een accountantskantoor. In zijn klantenkring merkt hij dat ook banken steeds vaker vragen om een begroting van de ontwikkeling in de positie van de rekening-courant. ‘Maar ook al vraagt de kredietverstrekker er niet om, het getuigt van goed ondernemerschap als je grip hebt op de financiële planning. Kom je met een acuut liquiditeitsprobleem bij de bank aankloppen, dan krijg je als ondernemer snel een rood vinkje voor je naam.’

Veel factoren
‘De omvang van de melkproductie bepaalt voor een belangrijk deel de opbrengstenkant van de liquiditeitsbegroting’, geeft Albert aan. ‘Natuurlijk kun je daar als veehouder zelf met de natte vinger een schatting van maken, maar dat blijkt in de praktijk nog niet zo simpel, omdat veel factoren een rol spelen.’

Veel veehouders hebben dit inmiddels ervaren omdat ze van hun afnemer de vraag kregen hoeveel melk ze het komend jaar denken te gaan leveren. ‘Ik hoor van veel van mijn klanten dat ze dit een lastige vraag vinden. Hun reactie was vaak: ik heb maar niet te weinig opgegeven.’

Productieplanner helpt
Aan de hand van alle gegevens over inseminatie- en kalfdata en het niveau voor productie per koe en bedrijf voorspelt Productieplanner voor de komende twaalf maanden per maand de melkproductie met de percentages vet en eiwit.

Als gebruiker kunt u zelf het gemiddeld uitvalspercentage en de lengte van de droogstand invoeren en veranderen om uw planning aan te passen aan uw bedrijfsomstandigheden. Met calamiteiten, zoals ziekte of een tegenvallende productie, kan het programma uiteraard geen rekening houden, maar door zo veel mogelijk factoren mee te nemen is de onzekerheid in de voorspelling minimaal.

Productieplanner is een rollend overzicht en wordt na elke mpr aangepast aan het actuele productieniveau. U kunt binnen Productieplanner zelf aangeven wat de grootte is van uw stal en tank. Zo worden ook knelpunten in de capaciteit tijdig in beeld gebracht.

Dit is een artikel uit CRV Magazine. Lees meer artikelen online