Onderzoek JoinData: grip op machtigingen

categorie Algemeen
28
jan
2021
0
Reacties

Melkveehouders delen de gegevens van hun bedrijf met allerlei partijen in zuivelsector. Daarvoor hebben zij in de loop der jaren allerlei machtigingen afgegeven. Inmiddels ontbreekt het vaak aan overzicht van welke machtiging voor welk doel is afgegeven.  

Zuivelondernemingen willen dat veranderen. Zij willen de datastromen vereenvoudigen en moderniseren door alle machtigingen die een melkveehouder ooit aan partijen in de zuivelketen heeft afgegeven, te bundelen. Die worden samengebracht en overzichtelijk gepresenteerd in een online omgeving. Zo krijgt de veehouder inzicht én grip op zijn eigen data. Partijen in de zuivelketen kunnen dan op een zorgvuldige en efficiënte wijze omgaan met de data die zij in bruikleen krijgen. Om dat op een goede manier in te richten wordt de komende weken via deze enquête de mening van veehouders gevraagd over de afgifte van machtigingen en over het delen van data. De enquête is uitgezet door JoinData en CRV is een van de partners.

Zorgvuldige omgang met data

CRV wil dat alle partijen in de zuivelketen op een zorgvuldige en efficiënte wijze kunnen omgaan met de data die zij van melkveehouders mogen gebruiken. Zij vindt het daarom belangrijk dat veehouders weten welke machtigingen zij ooit voor welk doel hebben afgegeven. Ook willen zij dat de afgifte van de machtigingen en het gebruik van de data in lijn blijft met de privacywetgeving.

Wat is JoinData?  

JoinData is een coöperatie opgezet door een aantal partijen binnen de agrarische sector met de bedoeling de datastromen voor agrarische ondernemers op een transparante manier inzichtelijk te maken en op een veilige manier data te distribueren binnen de agrarische sector. Het distribueren van data gebeurt alleen met goedkeuring van de ondernemer. Tot de oprichters behoren onder anderen Agrifirm, CRV, FrieslandCampina, de Rabobank en LTO Nederland. Na afloop van dit onderzoek zullen de conclusies van het onderzoek worden gedeeld.