Naar 400 koeien: groeisprong vraagt nieuwe benadering

19
mei
2015
0
Reacties
Peter en Manon Dreessen

Tot half december 2014 molk de familie Dreessen nog tachtig koeien, aan het eind van dit jaar gaan er dagelijks zo’n vierhonderd dieren, voornamelijk vaarzen, door de melkput.

Naast hun melkveebedrijf exploiteren de ondernemers ook een De familie Dreesen exploiteert een groot multifunctioneel agrarisch bedrijfmini-camping, een bed and breakfast en een kaasmakerij met boerderijwinkel. Daarnaast fungeert het bedrijf als zorgboerderij en leveren de veehouders een bijdrage in het beheer van een tegenover hun boerderij gelegen landgoed.

Vijf jaar geleden maakten ze een plan voor het uitbreiden van de melkveetak. Met het oog op het verdwijnen van de quotering zagen de ondernemers mogelijkheden om de groei groot aan te pakken. ‘Groeien in bescheiden stappen zagen we niet zitten’, vertelt Peter Dreessen. ‘We hebben uit de zorgtak geleerd dat je dan vastloopt met arbeid.’
Zo ontstond het plan om in één keer de sprong te maken naar ruim 400 koeien. ‘Dan kunnen we het melken volledig uitbesteden en houden we zelf tijd over voor het verzorgen van het vee en het management van het bedrijf’, stelt hij.

Variatie in vaarzen
In 2013 kochten de veehouders zo’n 300 kalveren aan. Sinds begin ditMet de aankoop van driehonderd vaarskalveren legden de Zeeuwse veehouders in 2013 de basis voor de huidige veestapel jaar kalven per maand tientallen vaarzen af. Eind december heeft de veestapel naar verwachting een omvang van ruim 400 dieren. Door de diverse genetische achtergrond is de variatie in vaarzen nu groot. ‘We streven naar robuuste koeien met goede benen die de aanleg, maar ook de capaciteit hebben om veel melk te geven. Daarbij willen we het eiwitpercentage minstens op peil houden,’ zo vertelt dochter Manon (20 jaar en studente dierwetenschappen in Wageningen).

Versnellen genetische vooruitgang
De paringen op het bedrijf worden gemaakt met behulp van SAP. Vanwege de hardheid van het ras wordt in een deel van de veestapel gewerkt met brownswissbloed. Om genetische vooruitgang te versnellen is met vertegenwoordiger Kees Pols een plan gemaakt om de beste dieren met gesekst holsteinsperma te gaan insemineren en het ondereind met gesekst sperma van Belgisch-witblauwstieren. Door deelname aan Delta Satelliet wil het bedrijf in de loop van dit jaar ook embryo’s uit het CRV-fokprogramma gaan inzetten.

Investeren in middelen en advies
Om in de snel groeiende koppel koeien de technische resultaten op peil te houden, investeert de familie Dreesen in hulpmiddelen en advies. CRV speelt hierbij een belangrijke rol. Zo zijn de koeien uitgerust met het vernieuwde Ovalert, dat niet alleen de tochtigheid detecteert via de activiteitsmeting, maar ook de herkauwactiviteit meet. Zo verwacht Peter koeien die ziek dreigen te worden snel in beeld te hebben om ze zo nodig preventief te kunnen behandelen.

Voor het bewaken van de vruchtbaarheid huren de ondernemers een vruchtbaarheidsadviseur van CRV in. Elke twee weken scant hij op drachtigheid, controleert attentiekoeien en voorziet de veehouders van advies. De dierenarts is wekelijks in de stal te vinden. ‘Met een goed georganiseerd management kun je veel invloed uitoefenen op de prestaties van de veestapel’, stelt Peter.

Lees het hele artikel in CRV Magazine